WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Організація виписування та виготовлення лікарських засобів для лікувально-профілактичних закладів - Реферат

Організація виписування та виготовлення лікарських засобів для лікувально-профілактичних закладів - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Організація виписування та виготовлення лікарських засобів для лікувально-профілактичних закладів
ПЛАН
1. Порядок виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення лікувально-профілактичними закладами
2. Характеристика виробничого процесу серійного виготовлення стерильних розчинів
3. Організація і порядок оформлення лабораторно-фасувальних робіт
4. Методика таксування серійно виготовлених лікарськихформ у лікарняних і міжлікарняних аптек
Список використаної літератури
1. Порядок виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення лікувально-профілактичними закладами
Лікарські засоби і вироби медичного призначення для потреб ліку-вально-профілактичних закладів виписуються кожному відділенню і кабінету окремо.
При оформленні вимоги-замовлєння для отримання з аптек лікарських засобів і виробів медичного призначення вона завіряється кутовим штампом, круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу або науково-дослідної установи, підписом керівника закладу (науково-дослідної установи) або його заступника з лікувальної частини.
У вимозі-замовленні вказують найменування лікарського засобу, дозування, форму випуску (таблетки, ампули тощо), вид упаковки (коробки, флакони, туби тощо), загальну кількість.
Вимоги-замовлєння на лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку, лікарські засоби для наркозу, лікарські засоби, які наведені в табл. 5.1, виписуються на окремих бланках вимог-замовлень для кожної групи препаратів.
В них обов'язково вказують назву відділення чи кабінету, концент-рацію етилового спирту, а також призначення лікарського засобу (для ін'єкцій, зовнішнє, внутрішнє, очні краплі тощо).
Наркотичні і психотропні лікарські засоби, прекурсори списку № 1 у замовленнях виписують на латинській мові. Причому кількість наркотичних і психотропних лікарських засобів та прекурсорів списку № 1, що замовляється і відпускається, повинна бути вказана словами.
Для отримання наркотичних лікарських засобів у замовленнях повинні бути вказані: номер історії хвороби, прізвище, ім'я та по батькові хворих, яким виписані наркотичні засоби згідно з призначенням лікаря, найменування і дозування цих засобів, а також призначення.
Для отримання наркотичних, психотропних лікарських засобів і пре-курсорів списку № 1 в аптеку разом з замовленням виписується доручення на ім'я головної (старшої) медсестри, що отримуватиме ці засоби. Термін дії доручення не менше 10 календарних днів. Якщо лікувально-профілактичний заклад прикріплений до аптеки на постійне забезпечення, то цей термін може бути продовжений до одного календарного місяця.
Вимоги-замовлєння виписуються у трьох примірниках, а на лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку, - у чотирьох при-мірниках.
В аптечному закладі залишається два примірники вимоги-замовлення на лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку, на всі інші - один примірник. Вони зберігаються протягом трьох років, не враховуючи поточного.
2. Характеристика виробничого процесу серійного виготовлення стерильних розчинів
Серією лікарського засобу є визначена кількість однорідної продукції (лікарського засобу), виготовленої в умовах аптеки з певної кількості сировини відповідно до технологічної інструкції в єдиному технологічному процесі від одного завантаження в одиниці ємностного обладнання. Принциповою ознакою серії є її однорідність. На кожний лікарський засіб, який виробляється серійно, повинна бути технологічна інструкція, тобто внутрішній документ суб'єкта господарювання, що належить до категорії виробничих інструкцій, у якому визначено технологічні методи, технічні засоби, норми та нормативи виробництва лікарського засобу, методи контролю, і встановлює якісні та кількісні показники лікарського засобу, їх допустимі межі, вимоги до його упаковки, маркування, умов зберігання, терміну придатності.
Виробничий процес серійного виготовлення стерильних розчинів скла-дається з шести етапів, більшість з яких мають ще окремі технологічні операції (схема 7.1).
Перший етап - підготовчі роботи - складається з таких операцій: підготовка приміщень і обладнання, підготовка персоналу, підготовка посуду і допоміжного матеріалу, підготовка лікарських і допоміжних ре-човин і розчинника.
Так, для виготовлення ізотонічного та гіпертонічного розчинів натрію хлориду, останній повинен прожарюватися протягом двох годин при тем-пературі 180 °С і використовуватися щонайбільше за одну добу.
Воду очищену одержують з питної води, використовувати свіжопри-готоваленою або протягом трьох діб з моменту її одержання за умови зберігання у закритих ємностях, які виготовлені з матеріалів, що не змінюють властивостей води і захищають її від сторонніх часток і мікро-біологічних забруднень.
Воду для ін'єкцій одержують із води питної або води очищеної у відповідності з вимогами ДФУ (діюче видання). Вода для ін'єкцій, що використовується для виготовлення парентеральних лікарських засобів, які в подальшому піддягають термічній стерилізації, повинна відповідати вимогам монографії ДФУ "Вода для ін'єкцій "in bulk", її слід вико-
ристовувати свіжоприготовленою або зберігати при температурі 5-Ю °С або 85-90 °С не більше 24 годин, у закритих ємностях, які виготовлені з матеріалів, що не змінюють властивостей води і захищають її від механічних, мікробіологічних та інших контамінацій.
Для приготування внутрішньовенних інфузійних лікарських засобів, ін'єкційних лікарських засобів, що не підлягають термічній стерилізації, необхідно використовувати стерильну воду для ін'єкцій. Для приготування очних крапель, що підлягають подальшій термічній стерилізації, необхідно використовувати воду, що відповідає вимогам монографії ДФУ "Вода очищена в контейнерах".
Забезпечення належних умов отримання води очищеної і води для ін'єкцій "in bulk" в аптеці контролюється посадовими особами органів державного контролю - Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення та Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів). Відібрані посадовими особами органів державного контролю зразки перевіряються один раз на квартал в атестованих чи акредитованих відповідним чином лабораторіях за показниками: "Вміст загального органічного вуглецю" або "Речовини, що окиснюються", "Питома електропровідність", "Загальне число життєздатних аеробних мікроорганізмів", "Бактеріальні ендотоксини" (для води для ін'єкцій "in bulk") та за показниками "Випробування на чистоту" відповідних моно-графій ДФУ (діюче видання) "Вода очищена "in bulk" та "Вода для ін'єкцій "in bulk".
Перевірка якості води для ін'єкцій стерильної за показниками "Ви-пробування на чистоту" монографії ДФУ (діюче

 
 

Цікаве

Загрузка...