WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Міністерство охорони здоров'я України. Його функції - Реферат

Міністерство охорони здоров'я України. Його функції - Реферат

та місцевими органами виконавчої влади спільні акти. Нормативно-правові акти МОЗ підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку. У випадках, передбачених законодавством, рішення МОЗ, прийняті в межах його повноважень, є обов'язкові для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і громадянами.
8. Міністерство очолює Міністр, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України. Міністр має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України. Пропозиції щодо кандидатур заступників Міністра вносить на розгляд Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України за поданням Міністра. Міністр розподіляє за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України обов'язки між своїми заступниками.
9. Міністр:
1) керує Міністерством, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за розроблення і реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я, санітарного та епідемічногоблагополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення, виконання МОЗ своїх завдань і функцій;
2) спрямовує і координує як член Кабінету Міністрів України здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання, визначає на виконання вимог законодавства в межах наданих йому повноважень політичні пріоритети, стратегічні напрями роботи МОЗ та шляхи досягнення поставлених цілей;
3) вносить в установленому порядку Прем'єр-міністрові України подання про призначення на посаду і звільнення з посади заступників Міністра, керівників та заступників керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується через Міністра;
4) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до сфери діяльності Міністерства;
5) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є МОЗ;
6) затверджує програми і плани роботи МОЗ, розглядає та затверджує звіт про їх виконання;
7) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є МОЗ;
8) підписує накази МОЗ;
9) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації у складі МОЗ урядових органів державного управління;
10) вносить в установленому порядку Кабінетові Міністрів України подання про призначення на посаду та звільнення з посади керівників урядових органів державного управління, що діють у складі Міністерства;
11) затверджує за поданням керівників урядових органів державного управління, що діють у складі Міністерства, та за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України граничну чисельність працівників, а також погоджує структуру, штатний розпис та кошторис зазначених органів;
12) порушує в установленому порядку питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності заступників;
13) вносить у встановленому порядку подання щодо відзначення державними нагородами України працівників МОЗ;
14) призначає на посади та звільняє з посад працівників центрального апарату Міністерства, у тому числі керівників самостійних структурних підрозділів Міністерства за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України;
15) приймає за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних органів Міністерства, призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку їх керівників, а також затверджує положення про зазначені органи;
16) укладає та розриває за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України відповідно до законодавства контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;
17) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.
10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції МОЗ, обговорення найважливіших напрямів його діяльності та питань розвитку галузі у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), заступників Міністра (за посадою), а також керівних працівників його структурних підрозділів. У разі потреби до складу колегії МОЗ можуть входити в установленому порядку інші особи. Членів колегії затверджує та увільняє Міністр. Рішення колегії проводяться в життя наказами МОЗ.
11. У складі МОЗ Кабінетом Міністрів України можуть бути утворені урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції).
12. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо головних напрямів розвитку медичної науки, обговорення найважливіших програм з питань охорони здоров'я в Міністерстві можуть утворюватися вчена медична рада, інші консультативні та дорадчі органи. Склад цих органів і положення про них затверджує Міністр.
13. МОЗ здійснює свої повноваження безпосередньо, а також через структурні підрозділи з питань охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій.
14. Гранична чисельність працівників МОЗ затверджується Кабінетом Міністрів України. Структуру центрального апарату Міністерства затверджує Міністр за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України. Положення про структурні підрозділи центрального апарату Міністерства затверджує Міністр. Штатний розпис і кошторис МОЗ затверджує Міністр за погодженням з Мінфіном. Положення про структурні підрозділи центрального апарату МОЗ затверджує Міністр.
15. МОЗ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
Список використаної літератури
1. Положення про Міністерство охорони здоров'я України (постанова КМУ від 2 листопада 2006 р. N 1542)
2. Постанова "Про утворення Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення" від 2 червня 2003 р. № 789
3. Концепцiя розвитку охорони здоров'я населення України
4. Матеріали сайту МОЗ України - www.mozu.gov.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...