WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Утилізація неякісних лікарських засобів - Реферат

Утилізація неякісних лікарських засобів - Реферат


Реферат на тему:
Утилізація неякісних лікарських засобів
План
1. Загальні положення стосовно утилізації та знищення відходів лікарських засобів.
2. Особливості утилізації та знищення відходів лікарських засобів, які надходять на територію України і визнані в установленому порядку гуманітарною допомогою.
3. Особливості утилізації та знищення відходів лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.
4. Використана література.
Загальні положення стосовно утилізації та знищення відходів лікарських засобів.
До відходів лікарських засобів належать:
- лікарські засоби, для яких закінчився термін придатності (за даними, зазначеними в сертифікаті якості та на упаковці виробника відповідної серії лікарського засобу);
- неякісні лікарські засоби, які вилучені з обігу;
- лікарські засоби, які зазнали механічного, хімічного, фізичного, біологічного або іншого впливу, що унеможливлює їх подальше використання;
- незареєстровані лікарські засоби, крім випадків, передбачених чинним законодав-ством України;
- лікарські засоби, щодо яких виявлені раніше невідомі небезпечні властивості, зафіксована серйозна побічна реакція або серйозне побічне явище;
- фальсифіковані лікарські засоби.
Неякісними вважають ліки, термін придатності яких закінчився або які не можуть засто-совані за своїм призначенням у зв'язку з тим, що не задовольняють вимоги АНД. Фальсифікованими (підробленими) є лікарські засоби, які вироблені іншим виробником, ніж заявлені в реєстраційному посвідчені, навмисно неправильно промарковані щодо ідентичності та назви виробника. Фальсифікованими можуть бути як оригінальні, так і відтворені препарати; вони можуть містити інгредієнти у відповідному або невідповідному складі, можуть бути без діючих речовин, з недостатньою їх кількістю або в підробленій упаковці.
Відходи лікарських засобів не підлягають переробці з метою приведення їх у відповідні- сть до вимог аналітично - нормативної документації.
Відходи лікарських засобів вилучаються з обігу шляхом їх повернення суб'єкту господа-рювання (постачальнику або виробнику), зазначеному в рішенні або приписів органів державного контролю лікарських засобів про вилучення лікарського засобу з обігу. Суб'єкт господарювання, який відповідно до рішення про вилучення лікарського засобу з обігу отримує відходи лікарських засобів, здійснює операції з їх утилізації або знищення за власний рахунок.
Відходи лікарських засобів можуть бути утилізовані шляхом використання як вторинних матеріалів чи енергетичних ресурсів у власній установі або передані для знищення до іншої установи, якій чинним законодавством дозволено здійснення операцій щодо переробки, утилізації, знищення або знешкодження вилученої з обігу неякісної або небезпечної продукції. Знищення - це механічна, фізико-хімічна, біологічна або інша обробка та розміщення (захоронення) продукції або її залишкових компонентів у спеціально визначених місцях.
Порядок проведення, вибір методу знищення лікарських засобів визначаються у відповідності до вимог, передбачених державними санітарними нормами, з урахуванням їх небезпечності для здоров'я населення та навколишнього середовища. Знищення здійснюєть-ся після визначення класу небезпеки.
Для знищення неякісних лікарських засобів застосовують такі методи:
- інкапсуляція (перетворення в моноліт неякісних лікарських засобів у замкнутому об'ємі за допомогою в'яжучих речовин);
- інертизація (перетворення в моноліт неякісних лікарських засобів за допомогою в'яжучих речовин з наступним подрібненням та розосередженням);
- термічні методи (високотемпературне спалювання, піроліз);
- хімічна нейтралізація;
- автоклавування (для препаратів, що містять живі клітини та спори мікроорганізмів);
- метод розведення водою та злив до комунального колектора (може бути застосований для малотоксичних відходів рідких лікарських засобів).
Факт знищення відходів лікарських засобів оформляється актом, який у двотижневий строк направляється до органу державного контролю лікарських засобів, за рішенням якого лікарський засіб було вилучено з обігу.
Лікарські засоби, що належать до отруйних речовин, у т. ч. продукти біотехнології та біо-логічні агенти (вакцини, сироватки), антибіотики, знищуються у спеціально відведених місцях чи на об'єктах утилізації відходів за умови дотримання санітарних норм і наявності дозволу органів державної санітарно-епідеміологічної служби а також з дозволу Міністер- васт охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України за погодженням з МОЗ України, Держнаглядохоронпраці, Міністерством транспорту і сполучень і Міністерством внутрішніх справ України.
Особливості утилізації та знищення відходів лікарських засобів, які надходять на територію України і визнані в установленому порядку гуманітарною допомогою.
При надходженні лікарських засобів шляхом благодійної або гуманітарної допомоги, у разі виявлення неякісних лікарських засобів або лікарських засобів, термін придатності яких минув, орган державного контролю лікарських засобів приймає рішення про заборону цих лікарських засобів для медичного застосування та про вилучення їх з обігу.
Лікарські засоби гуманітарної допомоги, що мають обмежений термін споживання, ввозять на митну територію України за умови, що на момент перетинання державного кордону термін їх придатності становить не менше 6 місяців.
Усі види контролю у пунктах пропуску через державний кордон здійснюють органи, які безпосередньо займаються санітарним, ветеринарним, фітосанітарним, радіологічним, та екологічним контролем, а також державним контролем якості лікарських засобів. Їх висновок за результатами контролю є остаточним.
За наявності висновку про непридатність до споживання лікарських засобів гуманітарної допомоги у повному обсязі або їх частини весь вантаж на митну територію України не допускається і підлягає вивезенню за межі України. Копія висновку про непридатність до споживання залишається в митних органах у пункті пропуску на державному кордоні.
Якщо під час здійснення контролю лікарських засобів гуманітарної допомоги явних ознак непридатності до споживання та загрози життю і здоров'ю населення, а також довкіллю не виявлено, вантаж пропускається до місця призначення для остаточного встановлення якості та придатності до споживання.
Для визначення якості та підтвердження придатності до споживання лікарських засобів гуманітарної допомоги, що надійшли в зону діяльності митниць, її отримувач звертається до митного органу з письмовою заявою про надання дозволу на видачу зразків проб для проведення аналізу. Обсяг лікарських засобів гуманітарної допомоги у вантажній митній декларації зазначається з урахуванням зразків препаратів, виданих на аналізи.
Копію висновку про належну якість або непридатність до споживання лікарських засобів органи, що здійснювали їханаліз, надсилають до комісії з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим,

 
 

Цікаве

Загрузка...