WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Екологія життя людини середовише, у якому ми живемо - Реферат

Екологія життя людини середовише, у якому ми живемо - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Екологія життя людини
середовише, у якому ми живемо.
Екологічні фактори
На Землі різні рослини й живі організми живуть не ізольовано одне від одного, а спільно, утворюючи угруповання, великі зарості й колонії. Усе, що оточує рослину і живий організм, впливає на них, і складає середовище їх проживання. Усі явища, що впливають на ріст і розвиток, називають екологічними факторами.
Екологічні фактори неживої природи, якими є вода, повітря, світло, температура, ґрунт та інші, називають абіотичними. Без світла, певних кліматичних умов, вологості й температури повітря, складу ґрунту багато рослин просто не зможуть рости та розвиватися.
Біотичні фактори - друга група екологічних факторів, що впливають на ріст і розвиток рослин. Біотичні фактори пов'язані зі спільним проживанням і взаємним впливом рослин та тварин один на одного, зокрема, із впливом грибів, бактерій, вірусів і тварин.
Антропогенний фактор - це вплив діяльності людини на рослини. Він може бути негативним: випас домашніх тварин, вирубка лісів, забруднення води, повітря і ґрунту відходами підприємств, внесення в надмірних кількостях гербіцидів, випробовування ядерної зброї й ін. Позитивний вплив людини - це інтродукція, тобто переселення окремих видів рослин за межі звичної сфери існування.
Кожний з екологічних факторів незамінний. Брак тепла не можна замінити достатком світла, мінеральні речовини, необхідні для живлення рослин, - водою.
У будь-якому рослинному співтоваристві живуть тварини, що пристосувалися до відповідних умов життя. Така сукупність рослин і тварин називається біоценозом. Сукупність же живої і неживої природи утворює біогеоценоз (з грецьк. "біос" - життя, "гео" - земля і "коїнос" - спільний).
Біогеоценози називають ще екосистемами. Слово "система" підкреслює, що зв'язки живого і неживого утворюють системи. Системи завжди характеризуються певною сталістю чи рівновагою. Порушення рівноваги призводить до руйнування екосистеми.
Екосистеми поєднуються в біоми, що утворюють біосферу Землі. Таким чином, біосфера - це жива оболонка планети, простір, у якому можливе життя.
Нерозумне втручання людини в життя екосистеми порушує в них рівновагу, що негативно позначається на житті. Це дуже небезпечно для біосфери, а отже, і для життя на Землі. Людині потрібно бути обачною і жити так, щоб не порушувати рівновагу біосфери. Використання рослин, природних ресурсів у житті людини закономірне і необхідне, але це природокористування повинно бути раціональним.
Екологія людини
Екологія (з грецьк. "ойкос" - житло і "логос" - наука) вивчає весь комплекс відношень живих організмів з навколишнім середовищем. Цілісність, сталість і, якщо воно відбувається, розселення людських груп базуються на взаємодії з навколишнім середовищем-безупинному обміні речовинами й енергією. Завдяки цьому обміну група одержує необхідні речовини та створює умови для свого існування.
Екологія людини - наука, Ідо вивчає взаємодію людини як біосоціальної істоти зі складним багатокомпонентним навколишнім світом, динамічними, постійно мінливими умовами існування.
Екологія в широкому сенсі означає динамічний взаємозв'язок співтовариства із середовищем, у якому воно знаходиться.
Пристосування, необхідні для успішного існування у певних умовах, називають адаптаціями. Середовище-це комплекс навколишніх умов, у яких перебуває співтовариство. До нього належать абіотичні (фактори неживої природи-фізичні й хімічні умови середовища), біотичні (фактори живої природи-міжвидові й внутрішньовидові відносини) компоненти, у тому числі особливості рельєфу, клімат, тваринний і рослинний світ, і ант-ропогенні фактори-діяльність людини, що призводить до змін середовища проживання живих організмів.
Комплекс, що складається з певної групи живих істот і середовища, у якому ця група існує, називають екосистемою. Під екологією людини слід розуміти екологію всієї екосистеми в цілому, розглянутої з погляду ролі, яку відіграє в ній "людський компонент".
Екосистема - це "боротьба за існування", у якій успіх залежить від ефективності адаптаційних можливостей людини. Мета і значення адаптації полягають в збереженні біологічного гомеостазу, що являє собою сукупність стійких станів, підтримуваних в організмі, і включає два взаємозалежних процеси - досягнення стійкої рівноваги і саморегуляцію.
Вплив кліматичних факторів на організм людини
Одним з найважливіших абіотичних факторів, що мають вплив на всі фізіологічні функції усіх живих організмів, є температура. На земній поверхні температура залежить від географічної широти і висоти над рівнем моря, а також від пори року, тому в навколишньому середовищі вона ніколи не буває постійною й організму необхідно пристосовуватися до її умов, що змінюються, адаптуватися.
Адаптивну функцію людини забезпечують основні теплові й холодові рецептори шкіри, рецепторні поля і центральна нервова система. Їхня спільна діяльність одержала назву теплорегуляції, у процесі якої відбувається постійний обмін тепла між організмом і зовнішнім середовищем (тепловіддача), а також утворення тепла в організмі людини в результаті окисних процесів (теплотворення). Існує певна залежність між температурою повітря й обміном речовин в організмі.
Так, при зниженні температури повітря утворення тепла в організмі підсилюється, при підвищенні - теплотворення зменшується, і навпаки. Ці два взаємозалежних процеси регулюються дією центральної нервової системи, що супроводжується змінами в діяльності ряду інших органів людського організму (кровоносних, дихальних) і посиленням чи уповільненням обміну

 
 

Цікаве

Загрузка...