WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Інтелектуальне здоров'я основи вищої нервової діяльності - Реферат

Інтелектуальне здоров'я основи вищої нервової діяльності - Реферат


Реферат на тему:
Інтелектуальне здоров'я
основи вищої нервової діяльності
Вища нервова діяльність забезпечує індивідуальне поведінкове пристосування людини і вищих тварин до умов змінного навколишнього і внутрішнього середовища, має рефлекторний характер, здійснюється безумовними й умовними рефлексами.
Безумовні рефлекси - забезпечують підтримку життєдіяльності у відносно постійних умовах середовища, вони притаманні людині з народження. Наприклад, виділення слини під безпосередньою дією їжі на слизову оболонку рота: їжа діє на чутливі нервові закінчення ротової порожнини та викликає в них збудження, що по доцентрових нервах спрямовується до слинної залози і приводить її в дію. Цей рефлекс, як і всі безумовні рефлекси, має певну рефлекторну дугу, готову до моменту народ-ження. Безумовні рефлекси є вродженими, спадкоємними, видовими і завжди виникають при постійних умовах (обов'язково, безумовно) та зберігаються протягом всього життя організму. До безумовних рефлексів належать харчові, захисні, статеві й орієнтовані рефлекси, завдяки яким зберігається цілісність організму, підтримується сталість внутрішнього середовища і відбувається розмноження.
Рефлекси, що дозволяють пристосуватися до майбутньої події, яка поки ще не настала, називаються умовними рефлексами, тому що вони утворюються за певних умов: необхідно Кількаразовий збіг у часі дії двох подразників - майбутнього сигнального, або умовного, і безумовного, тобто того, що викликає безумовний рефлекс. Умовний подразник повинен трохи вередувати безумовному подразнику, тому що сигналізує про нього. Таким чином, умовний рефлекс - це рефлекс, набутий організмом протягом життя і утворений у результаті поєднання умовних подразників з безумовними.
У ссавців тварин і людини дуги умовних рефлексів проходять через кору великих півкуль головного мозку.
Умовний рефлекс В. П. Павлов називав тимчасовим зв'язком, тому що цей рефлекс проявляється тільки у той час, поки умови, за яких він утворився; і набутим індивідуально, оскільки формується в індивідуальному житті організму.
Умовні рефлекси можуть бути утворені будь-яким подразником на основі будь-якого безумовного рефлексу.
Умовні рефлекси складають основу навичок, звичок, навчанні виховання, розвитку мови і мислення в дитини, трудової, творчої діяльності. Дослідженнями встановлено, що 5вою утворення умовних рефлексів є встановлення тимчасом зв'язків у корі головного мозку між нервовими центрами безумовного рефлексу й умовного подразника. Поряд із збудженням у корі головного мозку виникає гальмування діяльного стану, затримка одних реакцій, що обумовлює важливість здійснення інших.
За допомогою утворення умовних рефлексів і їхнього гальмування здійснюється більш глибоке пристосування організму до конкретних умов існування. Збудження і гальмування - два взаємозалежних процеси, що безупинно протікають у корі головного мозку і зумовлюють його діяльність. Явище гальмування в корі головного мозку В.П.Павлов розділив на 2 різновиди: зовнішнє і внутрішнє. Зовнішнє гальмування відбувається внаслідок виникнення в корі головного мозку Іншого вогнища збудження. Воно обумовлюється додатковим подразником, дія якого викликає інший рефлекторний акт.
Внутрішнє гальмування відбувається в результаті-підкріплення умовного подразника безумовним, що призводить до поступового зникнення умовного рефлексу. Це отримало назву вгасання умовного рефлексу. Внутрішнє гальмування властиве лише вищим відділам центральної нервової системи і має дуже важливе значення для організму.
Мислення і мова
Мислення - найскладніший вид мозкової діяльності людини в процесі пристосування до нових умов і при вирішенні нових життєвих задач. Процеси мислення зводяться до утворення загальних уявлень і понять, а також відомостей та умовиводів.
Крім словесно-логічного, абстрактного, існують форми емоційного мислення (оцінка), практичного чи наочно-діючого мислення.
Мова - це засіб спілкування між людьми в процесі праці, соціального, духовного й особистого життя. Завдяки слову виникають узагальнені поняття і уявлення, здатність до логічного мислення. Як подразник слово викликає в людини велику кількість умовних рефлексів. На них базуються навчання, виховання, вироблення трудових навичок, звичок.
Ґрунтуючись на розвитку мовної функції в людей, В. П. Павлов створив вчення про першу і другу сигнальні системи.
Перша сигнальна система існує й у людини, і у тварини. Ця система, центри якої знаходяться в корі головного мозку, сприймає через рецептори безпосередні, конкретні подразники (сигнали) зовнішнього світу - предмети чи явища.
У людини вони створюють матеріальну основу для відчуттів, "прийнять, уявлень, вражень про навколишню природу та суспільне середовище, і це утворює базу конкретного мисленні. Але тільки в людини існує друга сигнальна система, пов'язана з функцією мови, зі словом чутним (мовлення) і видимим. За допомогою слів утворюються поняття. За допомогою слова передаються сигнали про конкретні подразники, і в цьому випадку слово служить принципово новим подразником - сигналом сигналів. При узагальненні різних явищ людина відкриває закономірні зв'язки між ними - закони. Здатність людини до узагальнення складає сутність абстрактного мислення, що відрізняє її від тварини.
Мислення - результат функції всієї кори головного мозку.
Друга сигнальна система виникла в результаті спільної трудової діяльності людей, при якій мова стала засобом спілкування між ними. На цій основі виникло і розвивалося далі словесне людське мислення.
Головний мозок людини - це одночасно центр мислення і пов'язаний з мисленням центр мови.
Здатністю до навчання мови людина наділена з народження. Але якщо дитина ізольована від людського суспільства, здатність до навчання мови не розвивається.
Дитина навчається говорити до 5-6 років. Якщо до цього віку дитина не опанує мову, її розумовий розвиток затримується.
Мовні функції людини пов'язані з багатьма мозковими структурами. Формування усного мовлення пов'язано з лобовою частиною лівої півкулі, писемної мови - зі скроневими і тім'яними частинами.
Сприйняття, пам'ять, емоції
Процес пізнання навколишнього світу починається з аналізу інформації, що надходить від сенсорних систем, і утворення цілісних образів предметів та явищ. Цей початковий етап пізнання називається сприйняттям.
Цілеспрямоване сприйняття здійснюється за допомогою уваги.
Увага - це фактор, що керує вибором Інформації для сприйняття. З погляду фізіологів, увага-це процес, у результаті якого інформація має доступ до механізмів пам'яті та руху і, відповідно, до свідомості. Увага характеризується обсягом, швидкістю переключення

 
 

Цікаве

Загрузка...