WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Організація харчування спортсменів - Реферат

Організація харчування спортсменів - Реферат

тренування прийом їжі треба організувати якомога скоріше.
3. Питання індивідуалізації харчування включають в себе і поняття про біохімічну індивідуалізацію організму. Часто до фахівців по харчуванню звертаються з проханням визначити режим, раціон або дієту харчування, щоби збільшити м'язову масу, силу скелетних м'язів або розвинути витривалість (дивися відповідні розділи посібника). Варто зазначити, що такі фізичні якості, як сила і витривалість скелетних м'язів, як правило генетично обумовлені. Вони залежать від співвідношення різних за характером біохімічного обміну волокон в кожному окремому м'язі. Наприклад, більшого успіху у видах спорту на витривалість може досягнути та людина, у якої в м'язах, які виконують основне навантаження більше волокон з високою окислювальною спроможністю. М'язи, які містять більше волокон з високою гліколітичною активністю, більш характерні для спортсменів у швидкісно-силових і власне силових видах спорту. Тому врахування схильності обміну речовин у м'язах до аеробного або анаеробного типу - важлива передумова успіху в спорті.
4. Важливим питанням диференціації харчування є питання про статеві відмінності - про особливості режиму та раціону харчування дівчат і жінок. Потрібно пам'ятати, що залізодефіцитна анемія зустрічається у 20% жінок , а серед спортсменок ця цифра ще більша.
5. Підвищена схильність (як результат особливого біохімічного статусу) до повноти у жінок, змушує спортсменок застосовувати різні хитрощі в дієті. При цьому дуже небезпечними є спровоковані дефіцити або дисбаланси в незамінних факторах їжі. Наприклад, відмова від усього жирного призводить до дефіциту в дієті поліненасичених жирних кислот, жиророзчинних вітамінів. Відмова від хлібу, картоплі сприяє розвитку дефіциту щодо водорозчинних вітамінів, мікро- і макроелементів. Стан ускладнюється ще й тим, що часто дієта супроводжується нестачею в раціоні фруктів і овочів. Подібні ситуації виникають при захопленні модними дієтами з вираженою харчовою спрямованістю. Концепція раціонального та збалансованого харчування застерігає, що будь-який надлишок спричинює дефіцит.
6. У харчуванні спортсменів потрібно враховувати особливості їх смаків і національної кухні, релігійні заборони, антропометричні особливості організму. Потрібно враховувати навіть емоційний стан спортсмена. Так, в залежності від результату гри у одного й того ж спортсмена може бути різний настрій, який впливає на його ставлення до їжі .
Отже, при організації харчування - цього важливого засобу відновлення розумової та фізичної працездатності людини - потрібно враховувати всі сторони взаємодії їжі та живого організму.
Застосування продуктів підвищеної біологічної цінності в спортивній практиці. Теоретичний і практичний досвід фахівців з харчування, спортивної біохімії та медицини свідчить про те, що в умовах сучасного спорту вищих досягнень у зв'язку з необхідністю прискорення процесів відновлення і підвищення спортивної працездатності вимагається застосування спеціальних продуктів ППБЦ (розділ "Замінники анаболічних стероїдів"). У наш час з'явилась можливість за допомогою таких продуктів організувати раціональне та збалансоване харчування спортсменів у різні періоди тренувань і змагань з урахуванням індивідуальних особливостей на рівні сучасних вимог науки про харчування людини.
Застосування ППБЦ дозволяє забезпечити високий рівень працездатності, підвищити ефективність спортивного тренування. Використовують ППБЦ, як під час виконання фізичних навантажень (харчування на дистанції), так і у відновний період після навантажень. В залежності від цих умов змінюється й тактика використання ППБЦ. Застосування ППБЦ дозволяє вирішувати різні завдання :
1. Підвищення фізичної працездатності на дистанції.
2. Прискорення процесів відновлення.
3. Регуляція водно-сольового обміну.
4. Регуляція маси тіла.
5. Спрямований розвиток м'язової маси тіла.
6. Зниження об'єму добових раціонів в період змагань.
7. Зміна якісної орієнтації добового раціону в залежності від спрямованості тренувальних навантажень або при підготовці до змагань.
8. Індивідуалізація харчування, особливо в умовах великих нервово-емоційних напружень.
9. Термінова корекція незбалансованих добових раціонів.
10. Збільшення кратності харчування в умовах багаторазових тренувань.
Сучасні вимоги науки про харчування спортсменів передбачають як мінімум п'ятиразовий прийом їжі. В умовах багаторазових тренувань важко, а деколи і неможливо організувати п'ятиразове харчування без включення в асортимент ППБЦ. В залежності від конкретного завдання можна рекомендувати різні ППБЦ і схеми їх прийому.
Список літератури:
1. Бенедь В.П., Ковальчук Н.М., Завацький В.І. Цілеспрямовані дії фізичних вправ на розумову працездатність людини: Навчальний посібник. - Луцьк: Надстир'я, 1996. - 104 с.
2. Борисенко А.Ф., Цвек С.Ф. Руховий режим учнів початкових класів: Навч.-метод. посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Рад.шк., 1989. - 190 с.
3. Булатова М.М., Платонов В.Н. Спортсмен в различных климато-географических и погодных условиях. - К.: Олимпийская литература, 1996. - 176 с.
4. Вайнбаум Я.С. Гигиена физического воспитания: Учеб. пособие для студентов фак. физ. воспитания пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1986. - 176 с.
5. Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок школьников. - М.: Просвещение, 1991. - 64 с.
6. Дубовис М.С. Твій фізичний гарт. - К.: Здоров'я, 1983. - 80 с.
7. Зільман С.Л., Зільман В.Л., Шевченко С.М. Гігієнічне виховання учнів: Посібник для вчителів. - К.: Рад.шк., 1988. - 123 с.
8. Куколевский Г.М. Гигиена физкультурника. - М.: Медицина, 1971. - 80 с.
9. Лаптев А.П., Малышев И.Н. Практикум по гигиене: Пособие для институтов физической культуры. - Изд. 2-е, перераб. - М.: Физкультура и спорт, 1981. - 151 с.
10. Лаптев А.П., Минх А.А. Гигиена физической культуры и спорта: Уч-ник для ин-тов физ. культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1979. - 288 с.: ил.
11. Массовая физическая культура в вузе: Учеб. пособие /И.Г.Бердников, А.В.Маглеваний, В.Н.Максимова и др.; Под ред. В.А.Маслякова, В.С.Матяжова. - М.: Высш.шк., 1991. - 240 с.: ил.
12. Матеріали лекцій.
13. Мейксон Г.Б. и др. Самостоятельные занятия учащихся по физической культуре /Г.Б.Мейксон, В.Н.Шаулин, Е.Б.Шаулина. - М.: Просвещение, 1986. - 112 с.
14. Омельяненко В.Г. Лекції і лабораторні заняття з гігієни шкільної і фізичних вправ: Навчальний посібник. - Тернопіль: Видавничий відділ ТДПУ, 1999.-140с.
15. Питание в системе подготовки спортсменов /Под ред. В.Л.Смульского, В.Д.Моногарова, М.М.Булатовой. - К.: Олимпийская литература, 1996. - 223 с.
16. Рациональное питание спортсменов /Калинский М.И., Пшендин А.И. - К.: Здоров'я, 1985. - 128 с.
17. Смолянский Б.Л., Шибаева Л.С. Питание спортсменов. - К.: Здоров'я, 1982. - 56с.
18. Уильямс Мелвин. Эргогенные средства в системе спортивной подготовки: Учебное пособие. - К.: Олимпийская литература, 1997. - 255 с.
19. Уроки физической культуры в 9-10 классах средней школы/Ю.А.Барышников, Г.П.Богданов, И.А.Водянникова и др.; Под ред. Г.П.Богданова. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Просвещение, 1987. - 207 с.: ил.
20. Физиология оздоровительного бега / Фурман Ю.Н. - К.: Здоров'я, 1994. - 208 с.
21. Физкультурно-оздоровительная работа в школе: Пособие для учителя /С.А.Баранцев, Г.В.Береуцин, Г.И.Довгаль, И.Н.Столяк; Под ред. А.М.Шлемина. - М.: Просвещение, 1988. - 144 с.: ил.
22. Фізична культура в 1-11-х класах: Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Перун, 1998. - 64 с.
23. Язловецкий В.С. Физическое воспитание детей и подростков с ослабленным здоровьем. - К.: Здоровье, 1991. - 232 с.: ил.

 
 

Цікаве

Загрузка...