WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Вступ. Гігієна повітря - Реферат

Вступ. Гігієна повітря - Реферат

При виконанні фізичних вправ об'єм легеневої вентиляції зростає з 4-8 л/хв до 200 л/хв. Людина за 50 років життя пропускає через легені близько 1/4 млн. м3 повітря.
Чисте атмосферне повітря у поверхні землі має такий хімічний склад: О2 - 20,93%, СО2 - 0,03-0,04%, N - 78,1% та інші домішки. Всього в нормальному чистому повітрі виявлено 27 хімічних газоподібних речовин.
Кисень є найважливішою складовою повітря, яка потрібна для окислювальних процесів в організмі. Доросла людина в стані спокою споживає в середньому 12л О2 за годину, а при фізичній роботі - приблизно 120 л. Переважна кількість О2 витрачається на окислення органічних речовин, що знаходяться у повітрі, ґрунті і на процеси горіння. Витрати О2 відшкодовуються за рахунок великих запасів його в атмосфері, а також за рахунок зелених (хлорофільних) рослин.
Вміст О2 в повітрі практично не змінюється, навіть якщо у приміщенні зібралося багато людей або відсутня вентиляція. Це пов'язано з тим, що О2 дуже легко проходить через пори будівельних матеріалів, щілин вікон. При зниженні вмісту О2 в повітрі до 13-14 % спостерігається погіршення самопочуття, зниження працездатності, симптоми гіпоксії, а при концентрації 7-8% настає смерть. Межею припустимого зниження кількості О2 у закритих приміщеннях вважається 17-18%.
Негативний вплив на організм має не лише нестача О2 в повітрі, але й його підвищений вміст, як вже зазначалося, в кесонах. За нормального атмосферного тиску вдихування чистого О2 широко використовується в лікувальній практиці, а також в спортивній практиці для підвищення працездатності і прискорення відновних процесів.
Озон (О3). Він легко розпадається і, віддаючи один атом кисню, діє як сильний окислювач. Завдяки цій властивості озон використовується як бактерицидний засіб під час знезаражування води. Для дезинфекції повітря він не придатний,оскільки вимагає додаткове зволоження повітря, проте може бути дезодоруючим засобом, який нейтралізує неприємні запахи і тютюновий дим. З цією метою у вбиральнях і кімнатах застосовують спеціальні прилади озонатори.
Озону в повітрі дуже мало. Він утворюється при електричних розрядах, в процесі випаровування води, при дії ультрафіолетових променів. Найбільша концентрація О3 спостерігається під час грози, в горах і в хвойних лісах. У містах і приміщеннях озону немає, оскільки він зразу використовується на окислення органічних речовин. Тому наявність озону в природних умовах можна оцінювати як показник абсолютної чистоти повітря.
Двоокис вуглецю (СО2). Цей газ утворюється в результаті дихання людей і тварин, горіння палива, гниття і розкладання органічних речовин тощо.
Кількість СО2 в атмосфері коливається в межах 0,03-0,04% і накопичення її не відбувається, через виведення її з атмосфери опадами та утилізацією на світлі зеленими рослинами. Доросла людина виділяє в стані спокою в середньому 22 л СО2 за годину. А при фізичній роботі у 2-3 рази більше.
По концентрації СО2 можна говорити про санітарний стан повітря в приміщенні, оскільки паралельно із збільшенням вмісту СО2 в повітрі підвищується температура, вологість, концентрація пилу, зменшується міра іонізації тощо. Повітря в приміщеннях вважається недоброякісним, якщо вміст СО2 в ньому перевищує 0,1%.
Список літератури:
1. Бенедь В.П., Ковальчук Н.М., Завацький В.І. Цілеспрямовані дії фізичних вправ на розумову працездатність людини: Навчальний посібник. - Луцьк: Надстир'я, 1996. - 104 с.
2. Борисенко А.Ф., Цвек С.Ф. Руховий режим учнів початкових класів: Навч.-метод. посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Рад.шк., 1989. - 190 с.
3. Булатова М.М., Платонов В.Н. Спортсмен в различных климато-географических и погодных условиях. - К.: Олимпийская литература, 1996. - 176 с.
4. Вайнбаум Я.С. Гигиена физического воспитания: Учеб. пособие для студентов фак. физ. воспитания пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1986. - 176 с.
5. Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок школьников. - М.: Просвещение, 1991. - 64 с.
6. Дубовис М.С. Твій фізичний гарт. - К.: Здоров'я, 1983. - 80 с.
7. Зільман С.Л., Зільман В.Л., Шевченко С.М. Гігієнічне виховання учнів: Посібник для вчителів. - К.: Рад.шк., 1988. - 123 с.
8. Куколевский Г.М. Гигиена физкультурника. - М.: Медицина, 1971. - 80 с.
9. Лаптев А.П., Малышев И.Н. Практикум по гигиене: Пособие для институтов физической культуры. - Изд. 2-е, перераб. - М.: Физкультура и спорт, 1981. - 151 с.
10. Лаптев А.П., Минх А.А. Гигиена физической культуры и спорта: Уч-ник для ин-тов физ. культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1979. - 288 с.: ил.
11. Массовая физическая культура в вузе: Учеб. пособие /И.Г.Бердников, А.В.Маглеваний, В.Н.Максимова и др.; Под ред. В.А.Маслякова, В.С.Матяжова. - М.: Высш. шк., 1991. - 240 с.: ил.
12. Матеріали лекцій.
13. Мейксон Г.Б. и др. Самостоятельные занятия учащихся по физической культуре /Г.Б.Мейксон, В.Н.Шаулин, Е.Б.Шаулина. - М.: Просвещение, 1986. - 112 с.
14. Омельяненко В.Г. Лекції і лабораторні заняття з гігієни шкільної і фізичних вправ: Навчальний посібник. - Тернопіль: Видавничий відділ ТДПУ, 1999.-140с.
15. Питание в системе подготовки спортсменов /Под ред. В.Л.Смульского, В.Д.Моногарова, М.М.Булатовой. - К.: Олимпийская литература, 1996. - 223 с.
16. Рациональное питание спортсменов /Калинский М.И., Пшендин А.И. - К.: Здоров'я, 1985. - 128 с.
17. Смолянский Б.Л., Шибаева Л.С. Питание спортсменов. - К.: Здоров'я, 1982. - 56с.
18. Уильямс Мелвин. Эргогенные средства в системе спортивной подготовки: Учебное пособие. - К.: Олимпийская литература, 1997. - 255 с.
19. Уроки физической культуры в 9-10 классах средней школы/Ю.А.Барышников, Г.П.Богданов, И.А.Водянникова и др.; Под ред. Г.П.Богданова. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Просвещение, 1987. - 207 с.: ил.
20. Физиология оздоровительного бега / Фурман Ю.Н. - К.: Здоров'я, 1994. - 208 с.
21. Физкультурно-оздоровительная работа в школе: Пособие для учителя /С.А.Баранцев, Г.В.Береуцин, Г.И.Довгаль, И.Н.Столяк; Под ред. А.М.Шлемина. - М.: Просвещение, 1988. - 144 с.: ил.
22. Фізична культура в 1-11-х класах: Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Перун, 1998. - 64 с.
23. Язловецкий В.С. Физическое воспитание детей и подростков с ослабленным здоровьем. - К.: Здоровье, 1991. - 232 с.: ил.

 
 

Цікаве

Загрузка...