WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Тканини, класифікація їх та взаємний зв'язок - Реферат

Тканини, класифікація їх та взаємний зв'язок - Реферат


Реферат
на тему:
Тканини, класифікація їх та взаємний зв'язок
У процесі історичного (еволюційного) розвитку багатоклітинних організмів поступово ускладнювався їхній зв'язок з навколишнім середовищем і як наслідок виникали складні морфологічні структури, що забезпечували пристосування їх до безперервно змінюваних зовнішніх умов. У зв'язку з цим в структурі первісне однорідних клітин з'явилися відмінності і деякі клітини почали виконувати певну, властиву тільки їм, функцію. Так виникла система клітин та міжклітинної речовини з характерною спільністю морфологічних і функціональних особливостей, яку називають тканиною (histos, textus). Клітини, які формують тканину, не просто складені разом, а взаємозв'язані загальними закономірностями тканини та органа, до складу яких входять.
У 1857 р. Ф. Лейдіг запропонував розрізняти чотири типи тканин: епітеліальну (textus epithelialis), сполучну (textus connectivus), м'язову (textus muscularis) та нервову (textus ne-rvosus).
Цю класифікацію значно поглибив видатний вітчизняний гістолог О. О. Заварзін, який вважав, що крім структури і функції тієї чи іншої тканини необхідно враховувати її походження.
Загальним для епітеліальної тканини є те, що вона складається з клітин, які щільно прилягають одна до одної, та незначної кількості міжклітинної речовини. Залежно від функції розрізняють покривний та залозистий епітелій. Покривний епітелій розміщується на всій поверхні тіла та на стінках внутрішніх порожнистих органів. Залозистий епітелій створює робочу частину залоз.
Покривний епітелій - це пласт епітеліальних клітин, одна поверхня якого межує із зовнішнім середовищем, а друга - із внутрішнім шаром сполучної тканини, яка утворює базальну (основну) мембрану з тоненьких волокон та безструктурної міжклітинної речовини (Рис. 1).
Для опису покривного епітелію використовують різні класифікації, в основу яких покладено його походження, будову та функції. Найбільш поширеною є класифікація, яка враховує характер будови епітелію, оскільки саме ця ознака легко визначається на гістологічному препараті. Покривний епітелій поділяють на одношаровий та багатошаровий. Усі клітини одношарового епітелію розташовані безпосередньо на базальній мембрані, а в багатошарового на ній є лише найглибший базальний шар.
Рис. 1. Схема будови основних видів епітелію:
а - простий стовпчастий; б - простий кубічний; в - простий лускатий; г - псевдобагатошаровий; д - незроговілий багатошаровий лускатий; е - зроговілий багатошаровий лускатий; є1 - перехідний епітелій при розтягнутій стінці органа; є2 - перехідний епітелій стінки органа, що спався; 1 - епітелій; 2 - основна перетинка; 3 - сполучна тканина.
Іноді весь пласт одношарового покривного епітелію складається з епітеліальних клітин однакової висоти та форми, ядра яких лежать в один ряд. Такий одношаровий епітелій називають однорядним. В інших випадках епітеліальні клітини бувають різної висоти та форми; ядра їх лежать на різних рівнях. Цей одношаровий покривний епітелій іменують багаторядним.
Крім кількості шарів при морфологічній класифікації епітеліальної тканини враховують також форму клітин. Епітеліальні клітини можуть бути плоскими, або лускатими, кубічними, а також стовпчастими.
Залежно від виконання певних специфічних функцій епітеліальні клітини набувають спеціальної структури (війки, джгутики та мікроворсинки).
Незалежно від різновиду епітеліальних клітин та їхніх специфічних особливостей клітини досить міцно з'єднуються за допомогою міжклітинної аморфної речовини, а також тонофібрил та тонофіламентів.
При описі одношарового однорядного епітелію розрізняють простий лускатий епітелій, простий кубічний епітелій та простий стовпчастий епітелій.
Простий лускатий епітелій вистеляє поверхню листків очеревини, плеври, перикарда та сальника. Його називають ще мезотелієм, а клітини, з яких він складається, - мезотеліоцитами. При вивченні гістологічних препаратів мезотелію видно, що він складається з клітин полігональної форми з нерівними краями (межі між мезотеліоцитами можна виявити після обробки препарату розчином нітрату срібла).
Останнім часом до простого лускатого, або плоского, епітелію відносять також ендотелій, який вистеляє зсередини кровоносні і лімфатичні судини та капіляри. Ендотеліоцити - плоскі клітини, що нагадують клітини мезотелію.
Електронно-мікроскопічні дослідження стінки капілярів показали, що ендотеліоцити утворюють значну кількість довгих мікроворсинок, які періодично відриваються і потрапляють у кров або лімфу. Припускають, що таким шляхом відбувається перенесення деяких речовин у кровоносне русло. ,
Різновидом одношарового однорядного епітелію є простий кубічний епітелій, який вистеляє канальці нирки, вивідні протоки багатьох залоз, а також дрібні бронхи. Клітини кубічного епітелію приблизно однакові за розміром; у центрі їх ядра округлої форми. В різних органах будова та фізіологічні властивості цього виду епітелію неоднакові. Так, на верхівках клітин можуть бути мікроворсинки, які сприяють всмоктуванню або виділенню речовин.
Простий стовпчастий епітелій також є підвидом одношарового однорядного епітелію, він вистеляє внутрішню поверхню тонкої та товстої кишок, жовчного міхура та деяких інших органів. Клітини цього епітелію мають призматичну форму (їхня висота більша за ширину), округлі ядра та добре розвинені мікроворсинки.
В організмі вищих хребетних тварин поряд з одношаровим дуже поширений багатошаровий епітелій. Базуючись на структурних особливостях епітеліальних клітин, які входять до складу багатошарового епітелію, розрізняють багатошаровий плоский епітелій, багатошаровий кубічний та багатошаровий стовпчастий епітелій. Залежно від функції багатошарового плоского епітелію виділяють: незроговілий багатошаровий плоский, або лускатий, епітелій, зроговілий багатошаровий плоский, або лускатий, та перехідний епітелій.
Незроговілий багатошаровий плоский епітелій вистеляє ротову порожнину, стравохід, рогівку та поверхні деяких інших органів. Він складається з трьох шарів клітин, з яких нижній лежить на базальній мембрані. За рахунок цього шару відбувається зміна відмираючих клітин інших шарів.
Найбільш поширеною тканиною є зроговілий багатошаровий плоский епітелій. Він вкриває всю шкіру (його ще називають епідермісом- epidermis), нижню частину відхідника. Цей епітелій складається з багатьох десятків шарів клітин, які за морфологічними та функціональними особливостями можна об'єднати в 4 або 5 шарів. Цитоплазма клітин верхніх шарів просочується особливим білком елеїдином, внаслідок чого обмінні процеси в них сповільнюються, і вони перетворюються на відмерлі рогові лусочки. (Детально про будову епідермісу див. у розділі "Загальний покрив").
Перехідний епітелій вистеляє початкову частину чоловічого сечівника, сечовий міхур, сечоводи та ниркові миски. Називається він перехідним тому, що залежно від функціонального стану органа товщина його може змінюватись зарахунок сплющення клітин. Цей епітелій складається з трьох шарів; клітини поверхневого шару виділяють слиз, який оберігає

 
 

Цікаве

Загрузка...