WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Розвиток кісток вільної нижньої кінцівки. Розвиток кісток заплесна, плесна і пальців. Вікові, статеві та індивідуальні особливості скелета вільної ниж - Реферат

Розвиток кісток вільної нижньої кінцівки. Розвиток кісток заплесна, плесна і пальців. Вікові, статеві та індивідуальні особливості скелета вільної ниж - Реферат

вигляд ззаду: 1- отвір нижньої щелепи; 2 - щелепно-під'язикова лінія; 3 - підборідна ость; 4 - ямка під'язикової залози; 5 - крилоподібна горбистість; 6 - ямка піднижньощелепної слинної залози; 7 - двочеревцева ямка; 8 - кут нижньої щелепи.
Гілки нижньої щелепи (rami mandibulae) утворюють разом з тілом кут, до зовнішньої та внутрішньої поверхонь якого прикріплюються жувальні м'язи.
Кожна з гілок нижньої щелепи закінчується двома відростками: вінцевим (processus coronoideus) та суглобовим (processus condylaris), відокремленими один від одного вирізкою. Суглобовий відросток закінчується головкою нижньої щелепи (caput mandibulae), яка зчленовується з відповідною ямкою вискової кістки, утворюючи висково-нижньощелепний суглоб (articulatio temporomandibularis; Рис. 9).
На внутрішній поверхні гілки нижньої щелепи є отвір нижньої щелепи (foramen mandibulae), який веде в канал нижньої щелепи. У каналі, який відкривається на передній поверхні тіла нижньої щелепи підборідним отвором, проходять судини і нерви, які іннервують зуби та ясна нижньої щелепи.
Рис. 9. Висково-нижньощелепнийсуглоб:
1 _ дуга вилична; 2 - кістка вилична; 3- шило-нижньощелепна зв'язка; 4 - бічні зв'язки висково-нижньощелепного суглоба; 5 - соскоподібний відросток.
Рис. 10. Схематичний рисунок швів черепа:
а - плоский шов; б - лускоподібний шов; в - зубчастий шов.
Під'язикова кістка (os hyoideum) розміщена між нижньою щелепою та щитоподібним хрящем гортані. Кістка має підковоподібної форми тіло та дві пари ріжків: малих - угорі та великих --унизу. До ріжків кістки прикріплюються над- і підпід'язикові м'язи.
Череп у цілому. Кістки черепа з'єднуються між собою волокнистими, хрящовими, кістковими та м'язовими сполученнями. Багато кісток черепа з'єднуються між собою швами. Шов (sutura) - це такий вид з'єднання, коли між краями міститься шар (0,2 - 0,5мм) сполучної тканини. Залежно від форми країв кісток, які з'єднуються між собою, виділяють зубчасті, лускоподібні та плоскі шви. Зубчасті шви находяться між лобовою, тім'яною та потиличними кістками; лускоподібні - між висковими та тім'якими, а плоскими швами з'єднані кістки лиця, крім нижньої щелепи, яка зчленовується з висковими кістками висково-нижньощелепними суглобами (Рис. 10).
Вискові, клиноподібна та потилична кістки з'єднуються між собою хрящовими зчленуваннями, а під'язикова кістка з'єднується з черепом за допомогою м'язів.
У ділянці швів можуть бути вставні кістки. Відомі випадки, коли вставних кісток було до 100, а іноді з таких кісток складався мало не весь череп.
Череп умовно поділяють на черепне склепіння та основу.
Черепне склепіння (calvaria) утворюють лобова та потилична луски, лускоподібні частини вискових кісток та тім'яні кістки.
В черепному склепінні розрізняють зовнішню та внутрішню пластинки, між якими міститься губчатка (diploe). В губчатці проходить багато каналів, в яких лежать судини кісток, які крізь отвори в кістках сполучаються із судинами зовнішніх утворів голови та судинами оболонок мозку.
На внутрішній поверхні черепного склепіння є багато дрібних борозен, в яких розміщені гілки оболонкових артерій, а також пальцеподібні втиснення (impressiones digitatae), до яких прилягають закрутки мозку.
Основа черепа має складнішу будову; ЇЇ поділяють на внутрішню та зовнішню основу (basis cranii externa et interna).
На внутрішній основі черепа виділяють три черепні ями (передню, середню та задню; Рис. 11).
Передня черепна яма (fossa cranii anterior) утворена очноямковою частиною лобової кістки, малими крилами клиноподібної кістки та решітчастою пластинкою решітчастої кістки. В центрі передньої ями розміщений півнячий гребінь, а позаду від нього є численні отвори, крізь які проходять нитки нюхових нервів. Від середньої черепної ями передня яма відділена заднім краєм малих крил клиноподібної кістки.
Середня черепна яма (fossa cranii media) утворена клиноподібною та висковою кістками. В ямі виділяють три частини: дві бічні та центральну, утворену турецьким сідлом. На дні турецького сідла знаходиться ямка мозкового придатка, де розміщується мозковий придаток (hypophysis).
Попереду від неї знаходиться борозна перехрестя, яка продовжується в парний зоровий канал (canalis opticus), крізь який у порожнину черепа проходять зорові нерви. Між малими та великими крилами клиноподібної кістки розміщена верхня очноямкова щілина (fissura orbitalis superior), де проходять судини та нерви.
Біля верхівки кам'янистої частини вискової кістки поруч з внутрішнім отвором сонного каналу розміщується рваний отвір (foramen lacerum), крізь який проходять судини та нерви.
Крім того, середня черепна яма за допомогою овального, остистого та круглого отворів (foramen ovale, spinosum et rotundum) сполучається з крилопіднебінною і підвисковою ямками та із зовнішньою основою черепа. Крізь ці отвори в порожнину черепа та з неї проходять судини і нерви, оточені сполучною та жировою тканинами.
Межа між середньою та задньою ямами черепа проходить по верхньому краю кам'янистої частини вискової кістки та спинці турецького сідла.
Задня черепна яма (fossa cranii posterior) утворена тілом клиноподібної кістки, задніми поверхнями кам'янистих частин вискових кісток, потиличною кісткою та невеликими частинами тім'яних кісток. У центрі її є великий отвір, до якого спереду спускається схил, утворений тілами клиноподібної та потиличної кісток. Латеральніше від великого отвору розміщені яремні отвори (foramen jugulare), де закінчуються борозни сигмоподібних пазух.
У задню черепну яму відкривається внутрішній слуховий хід, там також знаходиться отвір каналу під'язикового нерва. В цій ямі розміщуються середній мозок, частина довгастого мозку та мозочок.
Зовнішню основу черепа умовно поділяють на передній та задній відділи. Передній відділ утворений піднебінними та комірковими відростками верхніх щелеп, а також горизонтальними пластинками піднебінних кісток. Задній відділ зовнішньої основи черепа складається з частини тіла і великих крил клиноподібної кістки, а також вискової та потиличної кісток.
Рис. 11. Внутрішня основа черепа:
1 - півнячий гребінь; 2 - передня яма черепа; 3 - решітчаста пластинка решітчастої кістки; 4 - мале крило клиноподібної кістки; 5 - передперехресна борозна; Є - турецьке сідло (ямка мозкового придатка); 7 - спинка сідла; 8 - середня яма черепа; 9 - схил; 10 - задня яма черепа; 11 - внутрішня потилична горбистість; 12 - великий отвір; 13 - під'язиковий канал; 14 - яремний отвір; 15 - внутрішній слуховий отвір; 16 - овальний отвір; 17 - круглий отвір; 18 - зоровий канал.
Рис. 12. Зовнішня основа черепа:
1 - серединний піднебінний шов; 2

 
 

Цікаве

Загрузка...