WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Поняття про орган, систему органів та організм. Короткі відомості з ембріології - Реферат

Поняття про орган, систему органів та організм. Короткі відомості з ембріології - Реферат


Реферат
на тему:
Поняття про орган, систему органів та організм. Короткі відомості з ембріології
ПОНЯТТЯ ПРО ОРГАН, СИСТЕМУ ОРГАНІВ ТА ОРГАНІЗМ
Під час еволюційного розвитку багатоклітинних тварин відбуваються якісні та кількісні зміни тканин, внаслідок чого утворюються органи, які є морфологічно оформленою і функціонально спеціалізованою частиною організму. До складу органа (гр. organon - знаряддя) завжди входить кілька тканин, які утворюють складну структуру, що має певну функцію.
Усі сформовані і нормально розвинені органи хребетних тварин і людини побудовані за єдиним планом. Вони складаються з опорної тканини - строми, яка, як правило, представлена кількома різновидами сполучної тканини, та паренхіми, що виконує основну функцію органа. Таким чином, строма та паренхіма - це дві групи тканин, об'єднаних для виконання певних функцій. Зовні орган обов'язково вкритий оболонкою різної будови.
Розрізняють органи постійні і тимчасові, прогресивні та регресивні. Постійними, або дефінітивними, називають органи, які, виникнувши в процесі онтогенезу, функціонують до кінця життя індивіда (мозок, печінка, підшлункова залоза та ін.). Під тимчасовими, або провізорними, органами розуміють органи, які з'являються в організмі на нетривалий час, а потім зникають (амніон, хоріон, плацента, загрудинна залоза та ін.).
Прогресивними називають органи, які відсутні або менш розвинені у нижчих споріднених форм тварин, а в процесі еволюційного розвитку стають досконалішими та більш спеціалізованими (м'язи лиця та кисті, великий мозок та ін.).
Поняття про регресивні органи ще не з'ясовано остаточно, але вважають, що це органи, які в процесі еволюції поступово редукуються і зникають (зяброві дуги, червоподібний відросток, зуби мудрості та деякі інші).
Сукупність органів одного походження, які мають спільні риси будови, пов'язані анатомічне і топографічне, а також виконують однакову функцію, називають системою органів.
В організмі вищих хребетних тварин та людини е такі системи органів: 1) система органів опори та руху - утворена кістками, їхніми сполученнями та м'язами; 2) система органів дихання - складається з органів, що сприяють надходженню в організм кисню і видаленню з нього вуглекислого газу та інших токсичних речовин, які утворилися в процесі обміну; 3) система органів травлення - об'єднує органи, що перетравлюють їжу та утилізують поживні речовини; 4) сечостатева система - сформована з органів, які звільняють організм від продуктів обміну речовин, та органів, що сприяють продовженню виду; 5) серцево-судинна система - забезпечує в організмі постійність внутрішнього середовища, а також переміщення поживних та фізіологічне активних речовин; 6) система ендокринних органів - включає залози, які виділяють у кров речовини підвищеної активності; 7) нервова система - об'єднує частини організму в єдине ціле і здійснює його зв'язок з навколишнім середовищем; 8) система органів чуттів - забезпечує сприймання інформації із зовнішнього та внутрішнього середовищ організму.
Усі ці анатомо-фізіологічні системи об'єднані в єдину цілісну систему, яка постійно взаємодіє із зовнішнім середовищем і перебуває в стані рухомої рівноваги. Цю складну, історично сформовану систему називають організмом.
КОРОТКІ ВІДОМОСТІ З ЕМБРІОЛОГІЇ
Ембріологія (гр. embryon - зародок) - наука, що вивчає індивідуальний розвиток організму від формування статевих клітин (передзародковий період) до післяембріонального періоду. Ембріологія вивчає також причини порушень нормального ембріонального розвитку, нормального розвитку тканин та органів, а також виникнення уроджених каліцтв. (Слід зазначити, що під ембріоном в ембріології розуміють організм, який розвивається від зачаття до народження, а в акушерстві - організм, що розвивається перші два місяці після запліднення).
Завдання сучасної ембріології - можливості керування розвитком організмів. Виконання цього завдання стане можливим тільки при тісному зв'язку з гістологією, цитологією, молекулярною біологією, генетикою.
При зіставленні результатів порівняльного вивчення індивідуального розвитку хребетних тварин і людини встановлено, що вони мають багато спільних рис. У зв'язку з цим вчені довго шукали тварину, ембріональний розвиток якої мав би найпростіші спільні риси для всіх існуючих хребетних тварин і людини. Такою твариною став ланцетник, ембріогенез якого вперше дослідив видатний вітчизняний вчений-ембріолог О. О. Ковалевський (1840- 1901).
Для зручності вивчення ембріонального розвитку вищих хребетних тварин і людини в ньому прийнято розрізняти кілька періодів. Перший період починається від моменту запліднення і утворення одноклітинного організму зиготи, з якої починається новий, характерний для даного виду організмів, життєвий цикл. У цей час відбуваються складні процеси підготовки зиготи до дроблення. Цей період називають періодом одноклітинного зародка.
Другий період, або період дроблення, починається дробленням зиготи на клітини, внаслідок чого зародок стає багатоклітинним. Цей період закінчується утворенням одношарового зародка - бластули (лат. blastos - зародок), що має кулясту форму. Стінка бластули (бластодерма) складається з одного шару клітин - бластомерів, які обмежують порожнину, що називається бластоцелем.
Третій період, або період гаструляції (лат. gaster - шлунок, назва підкреслює, що в цей період утворюється первинна кишка); характеризується формуванням двошарового зародка, або гаструли. Цей процес починається впинанням однієї півкулі бластули в іншу, внаслідок чого утворюється чаша з двошаровою стінкою. Порожнину гаструли називають порожниною первинної кишки, або гастроцелем, а отвір цієї порожнини - первинним ротом, або бластопором.
Зовнішній клітинний шар гаструли є зовнішнім зародковим листком, або первинною ектодермою, а внутрішній- внутрішнім зародковим листком, або первинною ентодермою. В кінці гаструляції між зовнішнім та внутрішнім зародковими листками з'являється середній

 
 

Цікаве

Загрузка...