WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Периферична та автономна нервова система - Реферат

Периферична та автономна нервова система - Реферат

великогомілкова вена; 5 -передня великогомілкова артерія; 6 - камбалоподібний м'яз; 7 - малогомілкові артерія та вени; 8 -- великогомілковий нерв; 9 - довгий м'яз - згинач великого пальця; 10 - триголовий м'яз литки; 11 - задні великогомілкові вени (відрізані); 12 - задня великогомілкова артерія; 13 - довгий м'яз - згинач пальців; 14 - підколінна артерія; IS - підколінна вена; 16 - сідничний нерв.
Куприкове сплетення (plexus coccygeus) розміщене на тазовій поверхні куприкового м'яза. Утворене черевними гілками V крижового та куприкового сегментів. Гілки сплетення іннервують шкіру в ділянці відхідника.
Автономна нервова система
Автономна нервова система (systema nervosum autonomicum) це частина нервової системи, що іннервує внутрішні органи, а саме: органи серцево-судинної системи, травного, дихального та сечостатевого апаратів, залози внутрішньої секреції, а також усі непо-смуговані м'язи та всі залози організму, де б вони не знаходились. Таким чином, автономна нервова система іннервує ті органи т а тканини, функції яких майже не залежать від нашої свідомості.
В ембріогенезі автономна нервова система, як і інші відділи нервової системи вищих тварин та людини, розвивається з ектодерми (цей факт доводить єдність усієї нервової системи організму). Із загального зачатка нервової системи виникають симпатобласти, з яких утворюються вузли та сплетення автономної нервової системи.
Автономна нервова система має центральні та периферичні відділи. Центральні відділи локалізуються в середньому та довгастому мозку, в бічних рогах шийного, грудного, поперекового та крижового відділів спинного мозку (Рис. 13).
За будовою та функцією автономну нервову систему поділяють на симпатичну та парасимпатичну частини.
Центри симпатичної частини розміщуються в грудному та поперековому відділах спинного мозку (Рис. 14). її периферичний відділ складається з двох симетричних симпатичних стовбурів (truncus sympathicus), що лежать поряд з хребтовим стовпом на всьому його протязі. Кожен із стовбурів складається з вузлів (ganglia trunсі sympathici), які, залежно від відношення їх до відділів хребтового стовпа, поділяють на шийні, грудні, поперекові та крижові. Шийний відділ має 3 вузли; грудний - 10-12; поперековий та крижовий - по 3-4 вузли. Від симпатичних вузлів відходять нерви, що утворюють різні нервові сплетення (Рис. 15).
Центри парасимпатичної частини лежать у середньому і довгастому мозку, а також у крижовій частині спинного мозку, її периферична частина складається з волокон, що йдуть у складі різних нервів до органів та сплетень (Рис. 16).
Слід зазначити, що функція автономної нервової системи полягає в тому, щоб діяльність внутрішніх органів завжди відповідала потребам організму. Необхідно також пам'ятати, що автономна нервова система е невіддільною частиною єдиної нервової системи організму і функціонує, як і всі її відділи, під впливом кори великого та війкового м'яза.
Рис. 13. Центральні відділи автономної нервової системи та їхні зв'язки (схема).
Вищі центри автономної нервової системи: 1 - смугасте тіло; 2 - ядра підзоровогорбо-вої ділянки; 3 - ядра мозочка; 4 - зв'язки вищих центрів автономної нервової системи з корою великого мозку. Центри парасимпатичної частини автономної нервової системи: 5 - додаткове ядро окорухового нерва; 6 - верхнє слиновидільне ядро; 7 - спинне ядро язикоглоткового та блукаючого нервів та нижнє слиновидільне ядро; 8 - проміжно-бічні ядра 11-IV крижових сегментів сірої речовини спинного мозку. Центри симпатичної частини автономної нервової системи: 9 - проміжно-бічні ядра від VIII шийних до 11 - 111 поперекових сегментів сірої речовини спинного мозку.
Рис. 14. Симпатична частина автономної нервової системи. Прегангліонарні волокна показані одиночними лініями, постгангліонарні - подвійними
(схема): CVI1, ThI - ThXIl, LI LII - Lin - сегменти спинного мозку; 7 - верхній шийний ву-зол; 2 - середній шийний вузол; 3,4 - шийно-грудний вузол; S - постгангліонарні волокна до серця та легень; 6 - черевне аортальне сплетення та верхнє брижове сплетення; 7 - постгангліонарні волокна до органів черевної порожнини; 8 - тазове сплетення; 9 -o постгангліонарні волокна до органів малого таза; 10 - постгангліонарні волокна до неспосмугованих м'язів та залоз голови; 11 - непарний вузол.
Рис. 15. Нерви та сплетення грудної частини автономної нервової системи: 1 - зовнішня сонна артерія; 2 - під'язиковий нерв; 3 - загальна сонна артерія; 4 - плечоголовний стовбур; 5 - верхня порожниста вена; Є - легеневе сплетення; 7 - стравохід; 8 - стравохідне сплетення; 9 - грудна частина аорти; 10 - діафрагма; 11 - шлунок; 12 - передні шлункові гілки; 13 - черевні гілки; 14 - підшлункова залоза; 15 - черевне сплетення; 16, 20, 24 - симпатичний стовбур; 17 - міжреберні нерви; 18 - сполучні гілки; 19 - непарна вена; 21 - підключична артерія; 22 - шийно-грудний вузол; 23 - плечове сплетення; 25 - верхній шийний вузол.
Рис. 16. Парасимпатична частина автономної нервової системи (прегангліо-нарнї волокна зображені одиночними лініями, а постгангліонарнї - подвійними):
1 - середньомозксвий відділ; 2 - бульбарний відділ; 3 - крижовий відділ; 4 - тазові нутряні нерви; 5 - тазові вузли та постгангліонарні волокна до органів малого таза; 6 - прегангліонарні волокна, які проходять у складі блукаючого нерва; 7 - вузли черевного аортального та брижового сплетень (змішані) І постгангліонарнІ волокна до шлунка, печінки, нирок, підшлункової залози та кишок; 8 - вузли грудного аортального сплетення (змішані) і постгангліонарнІ гілки до легень; 9 - вузли серцевого сплетення (змішані) І постгангліонарнІ волокна до серця; 10 - проміжний нерв; 11 - передвузло-ві парасимпатичні волокна проміжного нерва, які проходять у складі барабанної струни; 12 - піднижньощелепний вузол та постгангліонарнІ волокна до під'язикової і піднижньо-щелепної слинних залоз; 13 - язикоглотковий нерв; 14 - вушний вузол і постгангліонарнІ волокна до привушної слинної залози; 15 - крилопіднебінний вузол і постгангліонарнІ волокна до слізної залози і залоз ротової та носової порожнин; 16 - окоруховий нерв; 17 - війковий вузол та постгангліонарнІ волокна до м'яза - звужувача зіниці
Список використаної літератури
1. Очкуренко О.М., Федотов О.В. Анатомія людини: Навч. посібник. - 2-ге вид., - К.: Вища шк., 1992.
2. Свиридов О.І. "Анатомія людини" - Київ, Вища школа, 2001.
3. Гаврилов Л.Ф., Татаринов В.Г. Анатомия: Учебник. - К., 1985.
4. М.Р.Сапин, Г.Л.Билич "Анатомия человека" книга 2 "Внутренние органы. Системы обеспечения (эндокринная, сосудистая, иммунная, нервная системы)". - Москва, Оникс-Альянс-В, 1999 г.
5. Р.Д.Синельников "Атлас анатомии человека" том III "Учение о нервной системе, органах чувств и органах внутренней секреции" издательство "Медицина". - М., 1968 год.
6. Паталогическая анатомия. Струков А.И., Серов В.В., Москва, "Медицина", 1995 г.

 
 

Цікаве

Загрузка...