WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Захворюваність та смертність дітей по Україні - Реферат

Захворюваність та смертність дітей по Україні - Реферат


Науково-пошукова робота
по педіатрії
Тема: "Захворюваність та смертність дітей по Україні та Коломийському району"
Сьогодні найгострішою проблемою в нашому суспільстві є стан здоров'я населення, в тому числі і дитячого.
Відомо, що в тій же мірі, в якій демократія є прелюдією людського розвитку, здорові діти - у повному розумінні цього слова - є основою для розвитку країни.
Незважаючи на те, що питома вага суто медичних проблем у формуванні здоров'я особи, за даними ВООЗ, складає не більше 10-12%, медичні аспекти збереження здоров'я в ранньому дитячому віці мають значно більший вплив, ніж у наступних вікових групах, оскільки дві третини причин, що формують стан здоров'я людини в майбутньому, зумовлені чинниками, які впливають саме в період вагітності, та на першому році життя дитини.
Характеризуючи стан здоров'я дітей по Україні за останні п'ять років, спираємось на окремі показники:
- смертність дітей першого року життя знизилась на 16,8%;
- смертність дітей у віці 0-14 років знизилась на 18,5%;
- захворюваність дітей 3 роки на 25%;
Отже, зниження показників смертності на тлі росту захворюваності свідчить про адекватність організації медичної допомоги.
Для визначення пріоритетів в організації медичної допомоги як на догоспітальному, так і на госпітальному рівні, важливе значення має структура причин, які впливають на дитячу смертність, інвалідність та захворюваність.
Смертність дітей у віці до 15 років спричиняють переважно нещасні випадки, травми і отруєння, вроджені аномалії, хвороби нервової системи.
Смертність дітей у віці до 1 року зумовлена у першу чергу перинатальними причинами та вродженими аномаліями.
Пропоную структуру смертності дітей першого року життя по Україні.
Отже, перше місце серед причин смерті дітей 1-го року займають стани, які виникли в перинатальному періоді (38%), друге - вроджені аномалії (32%), на третьому місці - нещасні випадки та хвороби органів дихання (7%).
Відповідно розглянемо діаграму смертності дітей першого року життя по місті Коломия та Коломийському районі:
Аналізуючи смертність дітей 1-го року життя за останні п'ять років можна зробити висновки, що за 2000-2002 рр. в порівнянні з 98-99 рр. показник знизився на 3,5 %.
1998 1999 2000 2001 2002
11,1% 11,6% 7,4% 7,0% 9,2%
Серед причин смертності дітей 1-го року життя, перше місце посідають стани, які виникли в перинатальний період (33,3%) на другому - вроджені вади серця (26,6%), а на третьому - травми та отруєння (20,0%).
Рівень івалідизації по Коломийському районі значно знизився і складає 18,4% проти 22,9% в 2001р. і є нижчим, ніж обласний (обласний в 2002р. - 22%).
Рівень загальної івалідності дещо зріс в порівнянні з 2001 роком, але залишається нижчим, ніж обласний (146,0, обл. - 160,0).
По Україні показник інвалідності теж зріс на 21,4%.
Розглянемо структуру інвалідності по Коломийському району.
Отже, серед усіх причин дитячої інвалідності питому вагу займають хвороби нервової системи (47,0%), на другому - вроджені аномалії (23,6%), на третьому - хвороби ока та придаткового апарату (17,8%), четверте місце займають психічні розлади (14,4%).
Відповідно по Україні на першому місці хвороби нервової системи, на другому - хвороби ока придаткового апарату, на третьому місці йдуть психічні розлади.
А зараз пропоную структуру захворюваності дітей першого року життя по Україні.
Отже, на першому місці йдуть хвороби органів дихання - 47%, на другому - стани, які виникли в перинатальному періоді - 18%, на третьому - хвороби крові та кровотворних органів -8,0%.
По Україні за останні п'ять років дитяча захворюваність зросла на 25%, а по Коломиї та Коломийському районі на 22%.
Структура захворюваності дітей першого року життя в Коломиї та Коломийського району така: на першому місці йдуть хвороби, органів дихання, на другому - хвороби крові та кровотворних органів, на третьому - стани, які виникли в перинатальному періоді. Отже, схематично можна зобразити структуру захворюваності дітей першого року життя по Коломийському району так:
На першому місці йдуть хвороби органів дихання,
На другому - хвороби крові та кровотворних органів,
На третьому - стани, які виникли в перенатамному періоді.
Отже, схематично можна зобразити с труктуру захворюваності дітей першого року життя по Коломийському району так:
Відповідно, структура захворюваності дітей від 0-14 років по Коломийському району:
Тобто, на першому місці - хвороби органів дихання, друге місце займають хвороби крові і кровотворних органів, а третє - хвороби нервової системи і органів чуття.
Порівнюючи останні п'ять років можна зробити наступні висновки:
- починаючи з 1997 р. по 2002 р відмічається поступовий ріст захворювань органів дихання, який в середньому зростає на 3,1%, хвороби крові і кровотворних органів на 4,8%, а хвороби органів травлення на 10%.
На відміну від них, хвороби нервової системи і органів чуття у дітей віком 0-14р зростали до 2000 р. на 3,3%, а починаючи з 2001 р., поступово знижуються на 1,5%.
Хвороби шкіри і підшкірної клітковини мають певні коливання. Так, починаючи з 1997 р. по 1998 р. зростають на 0,2%, а починаючи з 1999 р. по 2000 рік знизились (1%), а вже з 2001 р. зросли (2%), так само і інфекційні захворювання з 1997 р. по 1999 рік зросли на (3,4%) з 1999 року до 2000 р знизились на 2%, а починаючи з 2000 року по 2002 р. зросли на 1,2%.
Особливе місце можна віднести новоутворенням, які з 1997 по 2002 р. зростають, крім 2000 р., що становить важливу проблему на сьогоднішній день.
Враховуючи, що найбільше проблем пов'язано з неонатальним періодом, відсоток померлих дітей на першому місяці життя у структурі дитячої смертоносні складає 55,7%, у 90-х роках була сформована неонатальна служба.
Однак, наявності лише одних структур - неонатальних центрів - вкрай недостатньо. Потрібне також застосування сучасних медичних і організаційних технлогій.
Існує ще одна надзвичайно актуальна проблема - медична генетика.
Спектр генетично обумовленої патології включає близько 3,5 тисяч нозологій, які в переважній більшості є несумісними з повноцінною життєдіяльністю людини і призводять до тяжкої інвалідності або загибелі.
70% відомих спадкових захворювань зменшують репродуктивні можливості людини.
Генетичні, і зокрема хромосомні, дефекти є провідною причиною безпліддя, самовільних викиднів та виникнення природжених вад розвитку плода.
В останні роки зменшилась частота вроджених вад у новонароджених та смертність від них. Це результат більш уважного ставлення до діагностики плоду та перебіг вагітності. Дворазовим ультразвуковим скрипінгом було охоплено понад 885% вагітних, що дало змогу при виявленні патологій проводити своєчасну допологову і післяпологову корекцію, а при несумісній з життям патологій - переривати вагітність.
Якщо в 1994-95 роках природжені вади складаливідповідно 42,6 на 10000 народжених живими, то в 2001 році - тільки 30,9.
Виходячи з вище сказаного, можна зробити слідуючі висновки.
1. Смертність дітей по Україні першого року життя знизилась на 16,8%, а дітей у віці 0-14 р. на 18,5%.
Відповідно по Коломийському району дітей першого року життя знизилась на 3,5%. Причинами, які привели до смерті по Україні найчастіше є стани, які виникли в перинатальному періоді, вроджені аномалії, нещасні випадки, травми та отруєння.
По Коломийському району частими причинами є також стани, які виникли в перинатальному періоді та вроджені аномалії, які складають менший відсоток ніж по Україні, а також інфекційні та паразитарні захворювання.
2. Дитяча захворюваність по Україні зросла на 25%.
На першому місці серед захворювань є захворювання органів дихання, на другому стани, які виникли в перинатальному періоді, а далі - хвороби крові і кровотворних органів. Відповідно по Коломийському району захворюваність дітей за останніх п'ять років зросла на 22%.
Перше місце займають хвороби органів дихання, далі хвороби крові та кровотворних органів, хвороби ендокринної системи та хвороби органів травлення.
3. По Україні показник інвалідності зріс на 21,4%, а по Коломийському району на 3,6%.
Отже, по Коломийському району зросла захворюваність дітей на хвороби крові і кровотворних органів, органів травлення, хвороби шкіри та підшкірної клітковини. Причини зростання захворюваності на ці хвороби треба ще проаналізувати.
А за останній рік значно знизились інфекційні та паразитарні захворювання, психічні захворювання, хвороби нервової системи та органів чуття, що є позитивним результатом на сьогоднішній день.

 
 

Цікаве

Загрузка...