WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Лейкоз - Реферат

Лейкоз - Реферат

тяжких випадках застосовують глікокорти-коїдні препарати. Згідно з показаннями призначають серцеві, діуретичні, спазмолітичні та ІНЖІ^?МПТо^.тіШ[і__зашйа, Іірй " гастроінтестинальній формі сальмонельозу у дітей старшого віку немає потреби призначати антибактеріальні^Д?0&и-_
При сальмонельозі у_ДІтеи Г2аннього"віку_застосовують_антІІ-б^і?гер|.альііе^йікувашш. Рекомендуються полівалентний сальмо-нельозний бактеріофаг, Hilp-Q4XBM.9ILJffi?iLa-E?T^· ^Х5^атламі-ди (бактрим, бісептол)г1^]?шслта^ви^^іда антибіотики-ам]ноглікозиди (гентаміщга, бруламідин, мономі-'ТгитгХ,"ІґмпТцилін^це_фщшісщфини (клафоран, кефзол, цефамезиіг та {н,)^Унтибзкт.ррЇяльну терапію застосовують також у хворих усіх вікових груп при тяжких ? генералізованих (тифоподЩна та септична) формах сальмонельозу. Антибактеріальне лікування слід поєднувати з корекційним регідратуючим та детоксикацЬй-ним, проводячи його під контролем показників активної реакції внутрішнього середовища.
Широко застосовують у лікуванні сальмонельозу біологічні препарати: колібактерір^ біфідумбактерин, лактобактерин, біфі-кол та їн. ~~ ~
~~ Профілактика, О^л^ю_^о^цІаМе&^^І&^9Ш-^^'
^НЄЛЬОЗу._Є_ВСТЄДИ"арр а у дження випорожненьз негаїивним ??3^?3??? ПЧНОГ° Д°СЛ'"
ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ
?*™™*^^
Гийцехюарактеризуеться '--*™^ЖїїЖі2:
два^Гаї6Ь^"ан?гепа™ об'еднує
Інші відмінності: гепатит А і гепати? Вешдемюлопчні. клінічні та
Вірусний гепатит А - гостра циклічна ,-ц^ яка спричинюється вірусом А пепе^ртЫ,,Ш,фекцшна хвороба, (можливо, і по.ітрян^аш,™нїїГ^""^?аїа1^РаЛЬІ11111 початковими загальнотоксичними та диспепсичний ЗпУЄТЬСЯ переважним ураженням печінки, у дїїкм SoSS? , пппПТОМами' Ц пігментної функції (жовтяниця) рих 3 п°РУшенням
Вірусний гепатит В - інфекційна xnonnfio
вірусом В, передається парета^льниТЬЇІо;™^1"110""511 мотрансфузійний, характеризується переважним? тя™^! пТ уолопчний процес печінки. Ступінь ураження пРЫи^ У ?3"
ки вірусного гепатиту В різноманітнії ,я??" К-И * НЗСЛ1Д" зумовлених особливостей імунної"ЇЇпошїї Ь -ШД генетично Мірою-від інших ФактоРів,ТкГвГвГтІРГнеТУ(велЄиТин" ^Г^н^епПГРВ6^ - ЕТ1М?ГЧ. Збудник вірусТобагепаУГ; Г-вГс який
ЇГ^^ІЇЇр^Й-їЗ^^
надзвичайною стійкістю, в тому числГ™ 5Г,5;пХаР"аКТЄрИЗуЄТЬСЯ Тривалий час зберігається у консервовані J^Г · темпеР.аТУРи· кеРром гепатиту ВРЄ його по^н^нТа^^Ь^ГвЙЙ під назвою австралійського антигена VnDSAgb відомий
РажЕенимДи: с"бкл1н°іч^ 3 кліні-о ви-
gipyc гепат/ту A ^a^!?^S^^lSS&
ктні вжГяТиГ0у nSj' ііг^.^-?^-™
жовтяниці виділення вірусу гепатиту Аз *ЇЇ!паСТ1ШЄ 3 П°ЯВ°Ю дія його в крові припиняютьсяГ Фекаліями та циркуля-
При вірусному гепатиті В тривалість циркуляції збудник* в крові залежить від форми та варіанта перебігу їїпппл" гтГ * Іслінічних та безсимптомних ФІ-", ^Йо^^нЗЙ
перебігу хвороби циркуляція вірусу гепатиту В в крові е тривалою.
Шляхи передачі. Вірусний гепатит А передається фе-кально-оральним, можливо, і повітряно-краплинним шляхом; вірусний гепатит В - переважно парентеральним, включаючи гємотрансфузійний. При вірусному гепатиті В є і контактний шлях інфікування як прихований варіант парентерального передавання інфекції. Це буває у разі близького контакту з хворим і при мікротравмах шкіри. Іноді здійснюється вертикальне передавання інфекції, тобто інфікування плода або новонародженого матір'ю, хворою вірусним гепатитом В.
Сприйнятливість. На вірусний гепатит А хворіють переважно діти та люди молодого віку. Імунітет дорослих - це імунітет людей, які перехворіли. На вірусний гепатит А не хворіють діти першого року життя завдяки трансплацентарному імунітету. Вірусний гепатит В спостерігається у людей всіх вікових груп
Патогенез. Вірус гепатиту А через рот потрапляє в травний капал, фіксується та розмножується в епітеліальних кліти* нах та регіонарних лімфатичних вузлах тонкої кишки. Проникає в русло крові, фіксується клітинами мононуклеарних фагоцитів, зокрема купферовськими клітинами печінки. В міру нагромадження вірус гепатиту А з купферовських клітин потрапляє у ге-патоцити, в яких настають дистрофічні і навіть некротичні зміни. Залежно від поширеності і глибини процесу розвиваються різного ступеня вираженості порушення функціонального стану печінки Вірусному гепатиту А властивий гострий циклічний перебіг хвороби з швидким звільненням організму від збудника. Інтенсивна регенерація тканини печінки забезпечує повне видужання.
При вірусному гепатиті Взбудник потрапляє в організм парентерально. Фіксується і розмножується в Іепатоцитах. Організм звільняється від збудника завдяки імунному цитолізу інфікованих гепатоцитів. Залежно від індивідуальних особливостей імунної відповіді у печінці розвивається різної інтенсивності та тривалості патологічний процес. Крім гострого циклічного перебігу вірусного гепатиту В, спостерігається затяжний і хронічний
Клініка. Інкубаційний період при вірусному гепатиті А триває від 15 до 50 днів, найчастіше- 15-20 днів, при вірусному гепатиті В-60-180 днів, найчастіше - 70-90 днів.
Перебіг вірусного гепатиту характеризується циклічністю. Розрізняють початковий (переджовтяничний) період, жовтяничний та період видужання.
При вірусному гепатиті А в початковому періоді спостерігаються диспепсичні явища (втрата апетиту, нудота, блювання, біль у надчеревній ділянці та у правому підребер'ї, іноді пронос), підвищення температури тіла, слабкість. Тривалість цього періоду З-5, рідше - 7-10 днів. Сеча стає насичено жовтою (колір
пива), випорожнення знебарвлені. При об'єктивному обстеженні спостерігаються збільшення та ущільнення печінки, рідше - і селезінки (переважно у дітей раннього віку). У початковому періоді іноді спостерігаються явища катару дихальних шляхів. У деяких хворих, внаслідок активації стрептококової мікрофлори носоглотки, буває катаральна або фолікулярна ангіна, загострюється хронічний тонзиліт тощо.
При вірусному гепатиті В початковому (переджовтяничному) періоду властивий змішаний тип перебігу хвороби: спостерігаються симтоми загальної інтоксикації (головний біль, слабкість, втрата апетиту, підвищення температури тіла), диспепсичні або незначні катаральні явища. У деяких хворих, найчастіше у дітей Старшого віку, спостерігається також біяь у суглобах, м'язах (псевдоревматичний варіант). Крім того, початковому періоду при вірусному г(епатиті В може бути властивий астеновегетатив-ний тип перебігу хвороби, а також безсимптомний. При безсимп-томному початковому періоді перші ознаки хвороби відображують порушення пігментного обміну - темнішає сеча, знебарвлюються випорожнення, з'являється жовтяннчність склер та шкіри. Початковий (переджовтяничний) період при вірусному гепатиті В більш тривалий, ніж при вірусному гепатиті А, і становить звичайно 7-14 днів, іноді більше.
З появою жовтяниці у більшості хворих на вірусний гепатит А загальний стан поліпшується, зменшуються явища інтоксикації, нормалізується або знижується температура тіла (жовтяниця "проганяє" прояви хвороби). При вірусному гепатиті В у більшості хворих одночасно з появою

 
 

Цікаве

Загрузка...