WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Лейкоз - Реферат

Лейкоз - Реферат

дихальні шляхи з краплинами слизу, харкотиння
або пилом. Туберкульоз органів дихання може розвинутися і при проникненні збудника з мигдаликів, лімфовузлів, з черевної порожнини.
Аліментарний шлях зараження пов'язаний із вживанням харчових продуктів від тварин, хворих на туберкульоз, використанням інфікованої їжі, посуду, через молоко хворої матері.
Контактний шлях проникнення мікобактерій можливий у людей, які доглядають хворих тварин або працюють із зараженим матеріалом від хворих, коли збудник захворювання проникає безпосередньо через пошкоджену шкіру або кон'юнктиву. Рідко вхідними воротами туберкульозу можуть бути мигдалики, слизова оболонка очей та статевих органів.
Внутрішньоутробне зараження туберкульозом зустрічається при генералізованих формах захворювання та пошкодженні плаценти під час пологів при аспірації новонароджених навколоплідних вод. Існування спадкового туберкульозу не доведено.
Класифікація туберкульозу
У нашій країні класифікацію туберкульозу було прийнято на VIII з'їзді фтизіатрів СРСР (1973). Вона є обов'язковою для лікарів усіх спеціальностей.
За цією класифікацією розрізняють:
основні клінічні форми туберкульозу;
характеристику туберкульозного процесу;
ускладнення туберкульозу;
залишкові зміни після виліковування.
Основні клінічні форми туберкульозу
Основні клінічні форми поділяють на три групи; Jjp_ynji І. ТуберкульознаІ^інтоксикація у дітей і підлітків (ранїГяТхронічна туберкульозна інтоксикація). Група ІІ..Туберкульоз р.рг-ашв дихання.
1. Первинний туберкульозний .комплекс.
2. Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів (бронхоаденіт). ' ~
3. Дисемінований туберкульоз легень.
4. Вогнищевий туберкульоз легень.
5. Інфільтративний туберкульоз легень.
6. Туберкулома легень.
7. Кавернозний туберкульоз легень.
8. Фіброзно-кавернозний туберкульоз легень.
9. Циротичний туберкульоз,
10. Туберкульоз плеври (плеврит).
11. Туберкульоз верхніх дихальних шляхів (гортані, носа, ротової порожнини, бронхів) ?
12. Туберкульоз органів ^дихання, який комбінується з професійними захворюваннями легень.
Група III. Туберкульоз інших органів і систем. L Туберкульоз мозкових оболон і центральної нервової системи.
2. Туберкульоз кишок, очеревини і брижових лімфатичних вузлів.
3. Туберкульоз кісток і суглобів.
4. Туберкульоз шкіри і підшкірної основи.
5. Туберкульоз периферичних лімфатичних вузл ...
6. Туберкульоз сечостатевих органів.
7. Туберкульоз очей.
8. Туберкульоз інших органів.
Характеристика туберкульозного процесу
Туберкульоз органів дихання визначають за локалізацією і поширеністю процесу, фазою його перебігу і бактеріовиді-ленням.
Фази перебігу процесу визначаються активністю процесу у хворого (інфільтрація, розпад, обсіменіння).
При ефективному лікуванні відбувається зворотний розвиток туберкульозу, процес стабілізується. Йому властиві такі фази, як розсмоктування, ущільнення, рубцювання і петрифікація.
Локалізацію і поширеність процесу визвачають у легенях за частками і сегментами, вказуючи їх у діагнозі. Якщо уражуються інші органи або системи, відмічають локалізацію уражений.
До тих, хто виділяє бактерії, відносять хворих, в яких мікобактерії туберкульозу знайдено будь-яким методом дослідження, навіть одноразово, але при наявності клініко-рентгенологічних даних, що свідчать про активність процесу. Після підтвердження повторного бактеріовиділення констатують відкриту форму туберкульозу БК+ (закриту форму позначають БК-).
Ускладнення туберкульозного процесу
До ускладнень належать ті, які найчастіше зустрічаються і пов'язані з особливостями і тяжкістю перебігу легеневого і по-залегеневого туберкульозу, а також ті, що є наслідком хірургічних операцій з приводу легеневого, сечостатевого, кістково-суглобового та інших форм туберкульозу.
Ускладненнями є: легенева кровотеча, ателектаз, легенево-, серцева недостатність (легеневе серце, спонтанний пневмоторакс, амілоїдоз, бронхіальні, торакальні фістули та ін.).
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТУБЕРКУЛЬОЗУ У ДІТЕЙ
У дитячтіу віці найчастіше розвиваються форми первинного туберкульозу (первинний туберкульозний комплекс, бронхоаденіт, полісерозит), який має свої характерні риси: 1) високу сенсибілізацію всіх тканин до мікобактерій туберкульозу; 2) схидь-
ність до генералізації процесу всіма шляхами, особливо гематогенним і лімфогенним; 3) майже постійне залучення в процес лімфатичної системи (лімфатичних вузлів і судин), а також серозних оболонок; 4) схильність лімфатичних вузлів до казеозу. Схильність до самостійного загоювання і сприятливого прогнозу. Залежність перебігу од віку: чим менша дитина, тим важчаю є хвороба.
При первинному туберкульозі в клінічній картелі переважають загальні симпто^.^[ит^іїи_сг^є_д^апвливоіо, млявою, jse-радЛ-Ивою, шзіІлкдГв'томдіоеть?а^ жрачае_ 3???"(??7??1???,7??4??3? .в ідеї адаэд_ ^у_ $пз и ч ном_^ ^>озвитк^._- Д!явлл?д>ся__с?б^сб?Ил ьн а ТешЇе^атуда^^лад Розвивається локальний процес у будь-якому органі або діагностується туберкульозна інтоксикація. Нерідко е алергічні прояви у вигляді вузлуватої еритеми, фдіктсігул-ьоз-ного кон'юнктивіту, скрофулодерми, артралгії.
Вторинний туберкульоз виникає, внаслідок реогенної реінфекції (загострення первинних вогнищ у легенях, плеврі, лімфатичних вузлах, рідше - в інших органах) і екзогенної суперінфек-ції (вторинного проникненья в організм мікобактерій туберкульозу).
При вторшпшх формах процес поширюється переважно брон-хогекним і лімфогенним, рілше гематогенним шляхом. Він може проявлятися як вогнищевим, інфільтративний і дисемінований тубеокульоз.
У пубертатному віці спостерігаються форми туберкульозу, що мають гострий перебіг, у тому числі й первинний туберкульоз, який нерідко стає хронічним. Вогнище в легені загноюється, а у внутрішньогрудт'чхлімфатичних вузлах залишаються казеозні - маси. Проявом первинного туберкульозу у підлітків буває вузлова еритема, фліктсиульозний кератокон'юнктивіт, хвороба Пон-сс, ексудативний плевриї, полісероз^т, лімфаденіт.
Ураження тубергсульо.юм_кісток і суглобів, оцей, шкіри (скро-фулоішрма) зумо -люєтіся ГгІТЄрсргТчним станом організму. Розвивається екстрэпульмоналышй лімфаденіт (периферичний і брижовий) з тотальним казеозом і j Іворенням фістули. Часто виникають ускладнення - плеврит, утворення в легенях каверн, обсіменіння з первинного вогнища з розвитком дочірніх каверн.
Діагностика туберкупьозу
Рання діагностика захворювання у дитячому віді грунтується на досконалому вивченні анамнезу, даних об'єктивного, лабораторного, рентгенологічного, функціонального та інструментального методів дослідження.
Основним методом установлення діагнозу туберкульозу е
^^бактевіоскопічний^ Bin включає пряму бактеріоскопію мазків із
патологічного матеріалу: харкотиння, плеврального і перитше-
ального ексудату, спинномозкової рідини, сечі, гною та ін. Із
харкотиння готують мазки, забарвлюючи препарат за Цілем -
Нельсеном. При

 
 

Цікаве

Загрузка...