WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини і догляд за нею - Реферат

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини і догляд за нею - Реферат


Реферат на тему:
Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини і догляд за нею
Плід і його розвиток
Піклування про здоров'я майбутньої дитини повинно здійснюється ще до її народження, оскільки життя людини починається не з дня її появи на світ, а з перших днів внутрішньоутробного розвитку.
Стан дитини при народженні і її повноцінність у майбутньому багато в чому залежать від здоров'я батьків, від особливостей вагітності і умов її перебігу. На потомство шкідливо впливають нераціональний спосіб життя як матері, так і батька, їхні фізичні та психічні перевантаження, тяжкі хвороби, патологія вагітності. На здоров'ї майбутньої дитини також несприятливо позначаються неправильне харчування батьків, куріння, зловживання спиртними напоями, лікарськими засобами, шкідливості їхньої професії. Сьогодні відомо понад 400 факторів, які згубно діють на внутрішньоутробний розвиток плода. При цьому має значення не тільки характер патогенного чинника і тривалість його впливу, а й те, у який період вагітності він діє.
Вагітність триває 270-280 днів. В ній виділяють: 1) фазу ембріонального розвитку (перші 1,5-2 міс) - формування плода і закладення основних органів і 2) фазу плацентарного розвитку (з 3-го до 10-го міс) - ріст плода.
З моменту запліднення, тобто злиття чоловічої та жіночої гамет і утворення зиготи, починається період ембріогенезу, під час Якого можна виділити ще коротші періоди розвитку. Перші 16 діб це - бластогенез. За цей час послідовно здійснюються стадії морули, бластули і гаструли. Морфологічно цей період завершується відмежуванням клітин ембріобласта (майбутнього плода) від клітин трофобласта (частини майбутньої плаценти).
На 3-му і 4-му тижнях ембріогенезу формуються голова, розвиваються серце і судини, з'являються зародки печінки, легень, Щитовидної залози, первинної нирки і надниркових залоз, підшлункової залози, закладаються кінцівки.
У кінці першого місяця вагітності зароджуються статеві органи, лімфатична система і селезінка, утворюється пупковий шнурочок, триває розвиток раніше закладених органів.
На другому місяці вагітності формуються обличчя, шия, стінки грудної клітки і черевної порожнини, розвиваються різні відділи нервової системи, диференціюються зоровий і слуховий апарати. Із зябрових щілин утворюються барабанна порожнина, мигдалики, загрудинна залоза (тимус), розвиваються постійна нирка і статеві залози.
Після другого місяця вагітності розпочинається плодовий, або плацентарний, період розвитку плода. В цей час плацента вже функціонує як самостійний орган, через який здійснюється зв'язок між матір'ю і плодом. Цей період триває до кінця вагітності, закінчується народженням дитини і характеризується інтенсивним ростом плода. Орієнтовно його довжину встановлюють так: до 5-го міс включно зріст, виражений у сантиметрах, дорівнює кількості місяців внутрішньоутробного розвитку, піднесеному до квадрата (в 1 міс- 1 см, в 2 міс - 4 см, в 3 міс - 9 см і т. д.). Починаючи з 6-го місяця, зріст у сантиметрах дорівнює кількості місяців внутрішньоутробного розвитку, помноженій на 5 (в 6 міс - ЗО см, у 7-35 см і т. д.).
Розрізняють три основні групи захворювань під час внутрішньоутробного періоду розвитку плода - гаметопатії, ембріопатії і фетопати. Вони виникають результаті хвороботворного впливу шкідливих факторів зовнішнього середовища на статеві клітини батька і матері ще до запліднення та на ембріон і плід під час внутрішньоутробного розвитку. Вид природженої патології залежить від тривалості і сили дії цих чинників, характеру порушення генетичних механізмів тощо.
Гаметопатії - це спадкові захворювання, що виникають через ураження статевих клітин батьків, які проявляються хромосомними і генними мутаціями.
В ядрі кожної соматичної клітини людини в нормі е 46 хромосом, у кожній статевій клітині - по 23 хромосоми. Злиття двох гамет -яйцеклітини і сперматозоїда веде до утворення зиготи з повним набором хромосом (46), властивим каріотипу людини. Хімічно хромосоми складаються з ниток дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) і білків гістонових та негістонових груп. Нитки ДНК є носіями спадкової інформації, а також інформації про послідовність розміщення амінокислот у білках. Однією з функціональних одиниць ДНК є ген. Він являє собою часточку ДНК, яка несе інформацію про цю чи іншу ознаку людини. Всі хромосоми людини мають близько 7 000 000 генів, на яких знаходяться коди всіх ознак людини.
Основою спадкових захворювань є зміна генетичної інформації- мутація. Мутації виникають цілком природно, спонтанно або в результаті дії шкідливих факторів навколишнього середовища (біологічно активних хімічних сполук, іонізуючого випромінювання). Мутації можуть бути позитивними (підвищують життєздатність організму) і негативними (спричинюють спадкові хвороби).
Розрізняють генні мутації (часткові) структурні (хромосомні аберації) і числові, при яких змінюється кількість окремих хромосом і хромосомних наборів. З генними мутаціями звичайно пов'язані спадкові хвороби обміну, вади органів і систем. Хромосомні аберації і зміни кількості хромосом у каріотипі індивідуума ведуть до розвитку хромосомних захворювань, для яких характерні множинні вади розвитку.
Мутації виникають як у процесі формування статевих клітин, так і у сформованих гаметах. У соматичних клітинах мутації можуть проявлятися протягом усього їхнього життя. Захворювання, які розвиваються у зв'язку з мутаціями, що виникають у гаметах до запліднення, можуть передаватися спадково від покоління до покоління.
Хромосомні хвороби у новонароджених зустрічаються з частотою 1 ї 100. Близько 20 % мимовільних абортів зумовлені хромосомними аномаліями, які досить часто призводять до передчасних пологів і народження неживого плода. Структура хромосом порушується при утворенні гамети в період редукційного поділу, коли під час кон'югації хромосоми не розходяться. Це спричинює збільшення або зменшення їх у гаметі. Можливі поперечні розриви плеча хромосоми з відмежуванням кінцевого сегмента від її тіла, подвійні розриви з випадінням внутрішнього сегмента і з'єднанням кінців, зсуванням частини однієї хромосоми на іншу і т. д. У новонароджених найчастіше зустрічаються такі хромосомні захворювання, як хвороба Дауна, синдром Шерешевського-Тернера, Патау, Едвардса та ін.
Генні хвороби. Найбільш типовими генними хворобами є спадкові захворювання обміну речовин. Розвиток їх зумовлений мутацією генів, які регулюють синтез білків. У результаті мутації утворення специфічного білка або порушується, або зовсім

 
 

Цікаве

Загрузка...