WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Тієнопіридини у лікуванні і профілактиці ускладнень атеротромбозу. Оригінальні та генеричні препарати: чому надати перевагу? - Реферат

Тієнопіридини у лікуванні і профілактиці ускладнень атеротромбозу. Оригінальні та генеричні препарати: чому надати перевагу? - Реферат

комбiнованого лiкування зростав ризик великих кровотеч (RR 1,38, р = 0,001). В дослідженні PCI-CURE встановлено, що перевага клопідогрелю над плацебо має місце також у хворих, що перенесли черезшкірні реваскуляризаційні процедури. В дослiдженнi СLАSSIСS (2000) поєднання клопiдогрель/аспiрин було так само ефективним, як тиклопiдин/аспiрин (традицiйне) при стентуваннi, але з меншою кількістю побiчних ефектів [5, 18]. Доцільність тривалого поєднаного застосування аспірину і клопідогрелю до і після процедур ЧКВ підтверджена дослідженням CREDO. При цьому у хворих, що застосовували клопідогрель протягом одного року, відмічалося достовірне зниження частоти випадків смерті, інфаркту міокарда й інсульту на 27 %, порівняно з тими, хто приймав клопідогрель протягом одного місяця. Комбiнацiя клопiдогрелю з аспірином стала стандартним лiкуванням пiсля аортокоронарного шунтування.Низька частота побiчних ефектiв (CАРRIE - геморагiчнi iнсульти 0,4 %, тяжка нейтропенiя 0,04 %) та висока ефективнiсть (CURE - знижує ризик серйозних подiй у 5 раз) зумовили рекомендацію клопiдогрелю для застосування при ГКС БП SТ.Для перегляду існуючих рекомендацій Європейського товариства кардіологів з використання антитромбоцитарних препаратів (2004) необхідна угода експертів з таких питань: час застосування ЧКВ відносно прийому клопідогрелю, тривалість його застосування i комбiнацiї з GРIIb/IIIа антагонiстами [9]. На сьогодні перспективи застосування клопідогрелю і аспірину при ГКС з елевацією сегмента ST оцінюється в дослідженні Сhinese cardiac study (CCS-2) і запланованих дослідженнях COМMIT, CLARITY. В дослідженні WATCH порівнюється ефективність клопідогрелю і комбінації аспірину й варфарину у хворих з серцевою недостатністю. В дослідженні МATCH (2004) продемонстрована доцільність використання клопідогрелю як монотерапії, порівняно з комбінацією клопідогрелю й аспірину, у хворих з цереброваскулярною патологією високого ризику. Порівняння ефективності аспірину і комбінованого лікування при операціях шунтування периферичних артерій планується провести в дослідженні CASPAR, при черезшкірних периферичних втручаннях - в дослідженні CAMPER. Ефективність подвійної антитромбоцитарної терапії планується вивчити також при фібриляції передсердь - в дослідженні ACTIVE та при емболізації дуги аорти - в дослідженні ARCH (табл. 1).
Табл. 1 Дослідження, що проводяться, та заплановані дослідження ефективності клопідогрелю
В дослідженні ISAr-REACT "cooling-off" strategy пацієнти перед рандомізацією будуть отримувати насичуючу дозу клопідогрелю 600 мг, а потім розподілятися на групи лікування абсиксимабом і плацебо [20]. Одним із найбільш цікавих запланованих досліджень антитромбоцитарної терапії є дослідження CHARISMA, в яке будуть включені пацієнти з різними проявами атеросклерозу і факторами ризику. Передбачається порівняти комбіноване застосування клопідогрелю з аспірином і монотерапію аспірином як вторинної профілактики, а також первинного усунення ускладнень у пацієнтів з їх високим ступенем ризику. Проведення таких клінічних досліджень дасть можливість розширити показання до застосування клопідогрелю в клінічній практиці.Всі ці дослідження планується провести тільки з оригінальними (брендовими) препаратами, тому отримані результати ні в якому разі не можуть поширюватися на генерики.
Література
[1] Altman R., Scazziota A. Why aspirin cannot prevent arterial thrombosis// Circulation. - 1996. - V. 94. - Р. 3002-3003.
[2] Antithrombotic Trialists' Collaboration: Collaborative meta-analys of randomized trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial infarction, and stroke in high risk patients// BW. - 2002. - V. 324. - Р. 71-86.
[3] Bhatt D. L., Chew D. P., Hirsch A. T. et al Superiority of clopidogrel versus aspirin in patients with prior cardiac surgery// Circulation. - 2001. - V. 103. - Р. 363-368.
[4] Bhatt D. L., Hirsch A. T., Ringleb P. A. et al. Reduction in the need for hospitalization for recurrent ischemic events and bleeding with clopidogrel instead of aspirin. CAPRIE investigators// Am Heart J. - 2000. - V. 140. - Р. 67-73.
[5] Bertrand M. E., Rupprecht H. J., Urban et al. Double-blind study of the safety of clopidogrel with and without a loading dose in combination with aspirin compared with ticlopidine in combination with aspirin after coronary stenting: the Clopidogrel Aspirin Stent Internation Cooperative Study (CLASSICS)// Circulation. - 2000. - V. 102. - Р. 624-629.
[6] Catella-Lawson F., Reilly M. P., Kapoor S. C. et al. Cyclooxygenase inhibitors and the antiplatelet effects of aspirin// N. Engl. J. Med. -2001. - V. 345. - Р. 1809-1817.
[7] Creager M. A. Results of the CAPRIE trial: efficacy and safety of clopidogrel. Clopidogrel versus aspirin in patients at risk of ischaemic events// Vase Med. - 1998. - V. 3. - Р. 257-260.
[8] CURE Manuscript Writing Committee. Effects of clopidogrel in addition to aspirin in patients with acute coronary syndromes without ST-segment elevation// N. Engl. J. Med. - 2001. - V. 345. - Р. 494-502.
[9] Expert Consensus document on the use of antiplatelet agents// Eur. Heart J. - 2004. - V. 25. - Р. 166-181.
[10] Fagan S. C., Simonson W. Antiplatelet therapy in the management of atherothrombosis in the elderly// Clinical Consult. - 2003. - V. 18. - Р. 1-10.
[11] FitzGerald G. A., Gates J. A., Hawiger J. et al. Endogenous biosynthesis of prostacyclin and thromboxane and platelet function during chronic administration of aspirin in man// J. Clin. Invest. - 1983. - V. 71. - Р. 676-688.
[12] Gomes Y., Adams E., Hoogmartens J.// J. Pharm. Biomedical. Analysis. - 2004. - V. 34. - Р. 341-348.
[13] Halushka M. K., Halushka P. V. Why are some individuals resistant to the cardioprotective effects of aspirin? Could it be thromboxane A2?// Circulation. - 2002. - V. 105. - Р. 1620-1622.
[14] Jneid H., Bhatt D. L., Corti R. et al. Aspirin and clopidogrel in acute coronary syndromes: therapeutic insights from the CURE study// Arch. Intern. Med. - 2003. - V. 163. - Р. 1145-1153.
[15] Mc Kee S. A., Sane D. C., Deliargiris E. N. Aspirin resistance in cardiovascular disease: a review of prevalence, mechanism, and clinical significance// Throm. Haemost. - 2002. - V. 88. - Р. 711.
[16] Montalescot G. Value of antiplatelet therapy in preventing thrombotic events in generalized vascular disease// Clin Cardiol. - 2000. - Suppl. 6:VI-18-22.
[17] Moshfegh K., Redondo M., Julmy F. et al. Antiplatelet effects of clopidogrel compared with aspirin after myocardial infarction: enhanced inhibitory effects of combination therapy// J. Am. Coil. Cardiol. - 2000. - V. 36. - Р. 699-705.
[18] Muller C., Buttner H. J., Petersen J. et al. A randomized comparison of clopidogrel and aspirin versus ticlopidine and aspirin after the placement of coronary-artery stents// Circulation. - 2000. - V. 101. - Р. 590-593.
[19] Muller I., Besta F., Schuiz C. et al. Prevalence of clopidogrel non-responders among patients with stable angina pectoris scheduled for elective coronary stent placement// Thromb. Haemost. - 2003. - V. 89. - Р. 783-787.
[20] Neumann F. J., Kastrati A., Pogatsa-Murray G. et al. Evaluation of prolonged antithrombotic pretreatment ("cooling-off" strategy) before intervention in patients with unstable coronary syndromes: a randomized controlled trial// JAMA. - 2003. - V. 290. - Р. 1593-1599.
[21] Patrono C. Aspirin resistance: definition, mechanism and clinical read-outs// J. Thromb. Haemost. - 2003. - V. 1. - Р. 1710-1713.
[22] Payne D. A., Haynes P. D., Jones C. L. et al. Combined therapy with clopidogrel and aspirin significantly increases the bleeding time through a synergistic antiplatelet action// Vase

 
 

Цікаве

Загрузка...