WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Тієнопіридини у лікуванні і профілактиці ускладнень атеротромбозу. Оригінальні та генеричні препарати: чому надати перевагу? - Реферат

Тієнопіридини у лікуванні і профілактиці ускладнень атеротромбозу. Оригінальні та генеричні препарати: чому надати перевагу? - Реферат

основі визначення концентрації препарату і його метаболітів в крові, тому біоеквівалентність розраховується як для основної речовини, так і для її метаболітів. Вивчення біоеквівалентності є одним із видів клінічних випробовувань, мета якого - порівняльна оцінка біодоступності двох препаратів. Біоеквівалентність визначають на основі аналізу фармакокінетичних кривих двох препаратів, отриманих після однократного рандомізованого поперемінного прийому натще здоровими добровольцями. Пацієнтам визначають AUC (Area Under Curve) - площу під фармакокінетичною кривою (зміни концентрації активної речовини в плазмі чи сироватки в часі), Сmax - пік концентрації лікарського препарату в крові; tmax - час досягнення концентрації в крові. Біоеквівалентними вважаються два препарати за подібності фармакокінетичних показників. Їх відмінність не повинна перевищувати 20 % статистично припустимих відхилень. У деяких випадках різниця концентрації активної речовини в крові, що виникає при переході від оригінального препарату до генеричного, має принципове значення і може призвести до зникнення позитивного клінічного ефекту, до повної неефективності лікування, підвищення ризику побічних ефектів і дестабілізації стану. Останнім часом широкого застосування набули генерики в кардіології, занепокоює застосування недоказаних біоеквівалентних форм, особливо коли це стосується невідкладних станів. Так, на сьогодні в Україні існують 3 лікарські форми оригінального ніфедипіну і 21 лікарська форма його генеричних копій (86 %); оригінальний аміодарон представлений двома лікарськими формами поряд з 11 генеричними (82 %), метопролол - виключно 8 генеричними формами, а клопідогрель має 18 аналогів. Інгібітори АПФ представлені 12 молекулами, що відрізняються як вираженістю гіпотензивного ефекту, кардіо-церебро-нефропротекції, так і органним метаболізмом і кратністю введення. Вважається, що біоеквівалентність більшості генериків, що знайшли своє застосування в кардіології, є недоказаною. До тих пір, поки в Україні не будуть запроваджені міжнародні стандарти контролю якості лікарських препаратів, найбільш ефективним і безпечним з клінічного погляду є застосування оригінальних препаратів чи генериків, еквівалентність яких оригінальному препарату підтверджена авторитетними міжнародними організаціями чи органами з контролю якості в країні виробника. Вимоги до генеричних препаратів в Україні повинні відповідати міжнародним стандартам. Навіть за умов низької платоспроможності населення, в Україні використання генериків виправдано лише в тому разі, якщо вони доказово еквівалентні оригінальному препарату.
Рис. 1 Стадії тромбоутворення
Отже, основою вибору препарату є його якість із доведеною клінічною ефективністю і безпечністю. Використання брендів (оригінальних препаратів) пов'язане з їх доказаною високою ефективністю і безпечністю, що особливо важливо при захворюваннях, які несуть потенційну загрозу для життя пацієнтів. Особливе значення мають гарантія ефективності і безпечності лікарських засобів у хворих з гострою коронарною патологією та з багатосудинним ураженням (ІХС, цереброваскулярні захворювання, захворювання периферичних артерій), яке може призвести до виникнення судинних катастроф і є основною причиною смертності населення України. Все це стосується антитромботичних засобів, інгібіторів АПФ, бета-блокаторів, статинів, антиаритмічних та інших кардіологічних препаратів. На сьогоднішній день доведено, що однією з основних груп препаратів, які подовжують життя і покращують його якість, є антитромбоцитарні агенти, які стали обов'язковим компонентом вторинної профілактики атеросклеротичних захворювань. Безумовно, найбільш вживаним і ефективним є аспірин, який має майже піввікову історію застосування як антитромбоцитарний агент. Порівняно недавно на фармацевтичному ринку з'явився один із найперспективніших препаратів, який посів чільне місце в лікуванні і профілактиці атеротромбозу - похідний тієнопіридинів клопідогрель (Плавікс). Для розкриття повного терапевтичного потенціалу і розуміння механізму дії цього препарату доречно нагадати морфо-функціональні особливості тромбоцитів. Донедавна тромбоцити розглядалися як пасивні спостерігачі гемокоагуляційного каскаду, без'ядерні клітини з короткотривалим періодом життя до 10 днів. На сьогодні - це основне джерело активного синтезу гуморальних речовин, що ініціюють тромбогенез, патоморфологічним виявом якого є атеротромбоз з непередбачуваними наслідками - розвитком гострого коронарного синдрому, раптової коронарної смерті, інсульту. Участь тромбоцитів у процесах тромбогенезу і атеротромбозу доведена не лише експериментальними, морфологічними, а також багатоцентровими клінічними дослідженнями з використанням антитромбоцитарних агентів у лікуванні гострого коронарного синдрому. Адгезія тромбоцитів - перший етап тромбоутворення, який полягає в морфологічній перебудові і функціональній активності тромбоцитів. Пошкодження епітелію створює передумови для порогових концентрацій тромбіну і АДФ, який вивільняється еритроцитами, тромбоцитами і АТФ ендотелію судин. При взаємодії індукторів (тромбіну, АДФ, колагену, адреналіну) з рецепторами тромбоцитів, представленими глікопротеїновими комплексами (GP), відбувається миттєва активація тромбоцитів. Глікопротеїнові рецептори ІІв/ІІІа на поверхні активованих тромбоцитів зв'язуються з фібриногеном, що зумовлює утворення фібриногенових "містків" між тромбоцитами. Це - заключний етап агрегації. Таким чином, адгезія і активація тромбоцитів являють собою "фізіологічну" відповідь на раптове пошкодження і розрив атеросклеротичної бляшки, її репарацію, серійність взаємозумовлених прогресуючих неконтрольованих процесів взаємодії тромбоцитів, білків плазми і клітин ендотелію, що призводить до формування тромбу, судинної оклюзії, транзиторної ішемії чи інфаркту (рис. 1).На сьогодні близько 20 різноманітних антитромбоцитарних агентів шляхом різних механізмів дії здатні інгібувати агрегацію тромбоцитів. Ступінь інгібіції агрегації тромбоцитів ex vivo не завжди відповідає реаліям запобігання атеротромбозу. Яка ж реальна користь від антитромбоцитарної терапії (АТТ)? На сьогоднішній день єдиним дезагрегантом, чия ефективність доказана багаточисленнимиклінічними дослідженнями, є ацетилсаліцилова кислота (АСК). За останні 20 років проведено декілька рандомізованих контрольованих досліджень, в яких оцінювалась ефективність і безпечність аспірину як засобу первинної профілактики ІХС у чоловіків і жінок середнього і похилого віку. За даними мета-аналізу 287 досліджень, що включали 212 000 пацієнтів високого ризику серцево-судинних ускладнень, проведеного групою експертів Antiplatelet Trialists Collaboration (2002), тривалий прийом АСК (75-325 мг/добу) знижує нефатальний інфаркт міокарда на 1/3, нефатальний інсульт - на 1/4 і судинну смертність - на 1/6, тобто сумарна частота серйозних судинних подій зменшується на 25 % [2]. У кожній з цих груп ризику абсолютна користь від застосування АТТ суттєво перевищує потенційний ризик геморагічних ускладнень. Ці дані стали основою широкого впровадження АСК (аспірину) в стандартні режими вторинної профілактики серцево-судинних ускладнень. Аспірин став еталоном у лікуванні ішемічних синдромів. Однак за певних умов пацієнти застосовувати аспірин не можуть (алергія, аспіринова астма, НПВП індукована гастропатія, виразкова хвороба). А у тих, хто застосовує аспірин, небажані події (інфаркти, інсульти) все ж таки виникають; тобто у 40 % пацієнтів спостерігається феномен медикаментозної недостатності аспірину, так звана аспіринорезистентість [1, 15, 19, 21]. Таким чином, існує потреба як альтернативи аспірину у випадках, коли він протипоказаний, так і посилення його ефекту на тромбоцити для досягнення більш повного захисту від внутрішньосудинних тромбозів. Аспірин, незворотно

 
 

Цікаве

Загрузка...