WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → "Ефективне використання препаратів "Тіберал" і "Хілак" для лікування бактеріального вагінозу - Реферат

"Ефективне використання препаратів "Тіберал" і "Хілак" для лікування бактеріального вагінозу - Реферат

вагінозу, полягає у зникненні або різкому зменшенні концентрації лактобацил, підвищенні рН вмісту піхви і абсолютному домінуванні облігатно-анаеробних та мікроаерофільних мікроорганізмів у піхвовому мікроценозі. У зв'язку з цим залишається вибір за препаратами антианаеробної дії та препаратами, які знижують рН піхви і створюють сприятливі умови для колонізації піхви лактобактеріями. Зважаючи на етіопатогенез бактеріального вагінозу, ми вирішили провести лікування 65 вагітних із бактеріальним вагінозом препаратами "Тіберал" та "Хілак форте-краплі". Діагноз бактеріального вагінозу у всіх пацієнток був поставлений вперше. В жіночій консультації у 23 жінок (35,4%) був виставлений діагноз неспецифічного кольпіту. Використовувалося лікування у вигляді наступних препаратів: поліжинакс, тержінан, клотрімазол. У всіх випадках лікування було неефективним.
Проаналізовані результати спостереження. Основною скаргою у вагітних із бактеріальним вагінозом була скарга на значні з неприємним запахом виділення з піхви у 53 (81,5%) пацієнток. У 12 (18,5%) жінок скарги були відсутні. Після проведеного лікування скарги були відсутні у всіх пацієнток і тільки через 1 місяць одна пацієнтка повідомила про повторну появу виділень у збільшеній кількості із неприємним запахом. Дані про динаміку скарг приведені в таблиці 1.
Таблиця 1
Скарги пацієнток до і після лікування бактеріального вагінозу.
Скарги До лікування Через 7-10 днів після лікування Через 1 місяць після лікування
Характерні для бактеріального вагінозу 53 (81,5%) 0 (0%) 1 (1,5%)
Відсутність скарг 12 (18,5%) 65 (100%) 64 (98,5%)
Під час першого обстеження до лікування бактеріального вагінозу у 100% жінок у мазках, фарбованих по Граму, виявлено "ключові клітини", рН вмісту піхви в середньому був 5,8±0,25, амінотест у 56 (86,2%) випадках був позитивний. Після лікування через 7-10 днів "ключові клітини" були виявлені тільки у 2 (3,1%) жінок, рН вмісту піхви був в середньому 4,1±0,27, амінотест у всіх випадках виявлявся негативним. Через 1 місяць після лікування "ключові клітини" знову виявлені у однієї жінки, рН піхви в середньому склав 4,16±0,26, амінний тест був позитивним теж у однієї жінки.
Характер мікрофлори піхви представлений в таблиці 2.
Таблиця 2
Результати мікробіологічного дослідження піхвового вмісту у пацієнток
до і після лікування бактеріального вагінозу.
Мікроорганізми До лікування Через 7-10 днів після лікування Через 1 місяць після лікування
Часто-та виявле-ння, % Ступінь колоні-зації, КУО/мл Часто-та виявле-ння, % Ступінь колоні-зації, КУО/мл Часто-та виявлення, % Ступінь колоні-зації, КУО/мл
Lactobacillus spp. 38,2 102-105 96,9* 107-108* 95,4* 107-108*
Staph. epidermidis 24,2 <103 22,5 <103 23,4 <103
Staph. saprophyticus 4,6 <103 4,1 <103 4,7 <103
Proteus mirabilis 4,4 <103 3,8 <103 4,0 <103
E. coli 28,5 103-104 26,4 103-104 25,2 103-104
Str. nonhaemolyticus 4,6 <103 - - 2,2 <103
Corinebacterium spp. 6,2 <103 5,4 <103 5,2 <103
Bifidobacterium spp. 15,8 103-105 17,4 106-107* 16,4 106-107*
Peptostreptococcus spp. 29,8 106-107 7,2* <103* 7,8* <103*
Peptococcus spp. 20,1 106-107 3,6* <103* 4,2* <103*
Bacteroides spp. 18,6 106-107 5,4* <103* 5,2* <103*
Veillonella spp. 4,3 <103 - - - -
Eubacterium spp. 6,3 105-106 2,1* <103* 1,2* <103*
Gardnerella vaginalis 58,9 106-107 3,1* <103* 4,3* <103*
Примітка: *p < 0,01 в порівнянні з показниками до лікування
Як бачимо з даних таблиці 2 у жінок із бактеріальним вагінозом наявне масивне мікробне забруднення вагінального біотопу в основному облігатно-анаеробною та мікроаерофільною флорою і значне зниження концентрації лактобактерій. Після лікування препаратами "Тіберал" і "Хілак форте-краплі" відмічається нормалізація мікробіоценозу піхви.
При використанні тібералу не було ні одного випадку алергічної реакції і кандідозного вульвовагініту після лікування. Побічні реакції проявлялися у вигляді нудоти - 6 (9,2%), сухості ротової порожнини - 4 (6,2%) випадків. Блювота, діарея у досліджуваній групі жінок були відсутні.
Таким чином, проведене дослідження свідчить про високу клінічну і лабораторну ефективність лікування бактеріального вагінозу у вагітних препаратами "Тіберал" і "Хілак форте-краплі". По запропонованій схемі лікування загальна рання ефективність терапії бактеріального вагінозу склала 96,9%. Через 1 місяць стійкий клінічний і мікробіологічний ефект лікування мав місце у 95,4% випадків. При цьому запропонований метод терапії скорочує курс лікування, зменшує кількість рецедивів та побічних реакцій.
Висновки
1. Комбінація препаратів "Тіберал" і "Хілак форте-краплі" є високоефективним і патогенетично обгрунтованим методом лікування бактеріального вагінозу у вагітних.
2. Клінічна та лабораторна ефективність препаратів "Тіберал" і "Хілак форте-краплі" при лікуванні бактеріального вагінозу у вагітних досягає 96,9%.
Література
1. Анкирская А. С., Демидова Е. М., Карпова О.Ю. и др. // Акуш. и гин. - 1998. -№6.-С.24-27.
2. Бактериальный вагиноз. Метод. рекомендации, Киев, 1998.-15 с.
3. Кира Е. Ф. //Акуш. и гин.-1994.-№5.-С.53-55.
4. Современные методы диагностики, терапии и профилактики ИППП и других урогенитальних инфекций. Материалы рабочего совещания дерматовенерологов и акушер-гинекологов. Москва,1999.-23 с.
5. Татарчук Т. Ф., Саркісян А.А., Захаренко Н. Ф. //ПАГ.-1996.-№4.-С.90-92.
6. Цвелев Ю. В., Кочеровец В. И., Кира Е. Ф. и др. Анаэробная инфекция в акушерско-гинекологической практике.-СПб.: Питер Пресс, 1995.-320 с.
Аспірант кафедри акушерства
та гінекології ІФДМА (Струк В. Ф.)
Адреса автора:
1. Струк Володимир Федорович - аспірант кафедри акушерства та гінекології Івано-Франківської державної медичної академії.
78200, вул. Січових стрільців, 25/8, м. Коломия, Івано-Франківська обл.
тел. 3-40-80
УДК 618.15-002
Эффективность применения препаратов "Тиберал" и "Хилак форте-капли" для лечения бактериального вагиноза у беременных.
В.Ф. Струк
Изучена клиническая и микробиологическая эффективность лечения бактериального вагиноза препаратами "Тиберал" и "Хилак форте-капли" у беременных. Проведено лечение 65 беременных с бактериальным вагинозом. Анализ результатов исследования показал, что клиническая и лабораторная эффективность комбинации препаратов для лечения бактериального вагиноза у беременных составляет 96,9 %.
Ключевые слова: бактериальный вагиноз, тиберал, хилак форте-капли.
UDK 618.15.-002
Effectiveness of Treatment of BacterialVaginosis in Pregnant Women by Such Preparations as "Tiberal" and "Hylak forte-Tropfen".
V.F. Struk
We have studied clinical and microbiological effectiveness of treatment of bacterial vaginosis in pregnant women by such preparations as "Tiberal" and "Hylak forte-Tropfen". We have treated 65 women wich bacterial vaginosis. Analysis of investigation showed that the clinical and laboratory effectiveness of the combination of these preparations for the treatment of bacterial vaginosis in pregnant women is rather high and it consists 96,9%.
Key words: bacterial vaginosis, tiberal, hylak forte-tropfen.

 
 

Цікаве

Загрузка...