WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Сучасні підходи до ведення нормальних пологів - Реферат

Сучасні підходи до ведення нормальних пологів - Реферат

(тривалістю менше 60 сек та частотою до 60 уд./хв) на фоні сумнівної ЧСС плода (100-109 або 161-180 уд./хв).
Наявність меконіального забарвлення навколоплідних вод або відсутність вод у разі амніотомії при появі уповільнення ЧСС плода відразу після перейми в разівідсутності можливостей для моніторного спостереження за станом плода є показанням до вислуховування ЧСС плода кожні 5 хвилин упродовж 1 хвилини. Ці дані фіксуються у листі спостереження за станом плода, що додається до партограми.
З початком потугової діяльності ЧСС плода вислуховують кожні 5 хвилин, а в разі уповільнення ЧСС - після кожної потуги.
Розділ 3 містить інформацію про положення передлежачої частини відповідно до виду та позиції плода, конфігурацію голівки плода, скоротливу діяльність матки.
Оцінка скоротливої діяльності матки проводиться кожну годину в латентній, та кожні півгодини в активній фазі пологів. Зазначається кількість переймів за 10 хвилин та тривалість перейми за допомогою різної штриховки. Відмічається стан плодового міхура, характер кров'яних виділень. У випадку призначення родостимуляції або родозбудження обов'язково вказують швидкість введення окситоцину в краплях та МО на хвилину. Фіксується оцінка болю жінкою, проведене знеболювання, застосовані ліки та розчини. Обов'язкова наявність підпису лікаря при кожному обстеженні та в разі призначення ліків.
Динаміка пологів оцінюється за допомогою зовнішнього та внутрішнього акушерського дослідження з вивченням довжини шийки матки, розкриття шийки матки, положення передлежачої частини відносно площин малого таза, положення голівки (сідниць) відповідно до виду та позиції плода, стану плодового міхура та навколоплідних вод, конфігурації голівки кожні 3 години. Додаткове дослідження проводять негайно при відходженні навколоплідних вод або в разі дистресу плода.
У нижній частині партограми (до лінії "Пологи") відмічається розкриття шийки матки кожні 3 години.
Пологи поділяються на три періоди.
Перший період пологів
Перший період поділяється на дві фази: латентну - з початку пологів до досягнення розкриття шийки матки на 3 см; активну, під час якої проходить розкриття шийки матки з 4 до 10 см.
Латентна фаза пологів характеризується наявністю переймів та прогресивних змін шийки матки. У разі хибних пологів прогресивні зміни шийки матки відсутні. На практиці іноді дуже важко розрізнити латентну фазу пологів та хибні пологи. Якщо під час першого дослідження розкриття шийки матки відсутнє, застосовуйте шкалу Бішоп для оцінки змін шийки матки. Відсутність розкриття шийки матки за шкалою Бішоп протягом двох годин скоріше свідчить про хибні пологи.
Латентна фаза, що триває понад 8 годин за наявності мінімум двох переймів за 10 хвилин, називається пролонгованою. Причинами цього можуть бути: слабкі перейми, перші ознаки диспропорції голівки плода та таза матері, дистрес плода.
Якщо стан плода задовільний, основною тактикою надання допомоги під час латентної фази є спостереження. В разі переношування вагітності (42 тижні з першого дня останнього менструального циклу), передчасного відходження навколоплідних вод при вагітності понад 34 тижні, зменшення рухів плода - показане активне ведення латентної фази пологів з призначенням родостимуляції.
Активна фаза пологів діагностується після розкриття шийки матки на 3 см та більше. З початком активної фази, після розкриття шийки матки на 4 см, слід нанести на часову сітку партограми "лінію тривоги", що відповідає розкриттю шийки матки на 1 см в годину. Якщо вагінальне дослідження проведено при розкритті 3 см, діагноз активної фази є непевним, і визначити, в якій фазі пологів перебуває жінка, неможливо. Доцільно провести додаткове дослідження через 2 години для остаточного визначення фази та тільки після цього провести "лінію тривоги". Другу лінію - "лінію дії"- проводять паралельно "лінії тривоги" на 2 години праворуч від останньої (партограма А).
В разі задовільного перебігу пологів крива розкриття шийки матки буде знаходитися зліва від "лінії тривоги" у першо- та повторнонароджуючих жінок (партограма Б). Якщо крива розкриття шийки матки зміщується вправо від "лінії тривоги" до перетину з "лінією дії", доцільним є активне спостереження (внутрішнє дослідження через 2 години), заохочення активної поведінки роділлі та амніотомія (за наявності цілих навколоплідних вод) (партограма В). Активна родостимуляція здійснюється лише при досягненні або перетині "лінії тривоги" з "лінією дії", тобто запізненні розкриття шийки матки на 2 години. Винятком є роділлі з прееклампсією та соматичними захворюваннями, коли необхідним є якнайшвидше розродження (партограма Г).
У верхній частині партограми (вище лінії "Пологи") відмічається положення передлежачої частини плода відносно площин таза кожні 3 години (табл. 3). Дані про положення передлежачої частини відносно малого таза наносять на партограму (партограми Д, Е).
Ознаки, які вказують на задовільний перебіг першого періоду пологів [1]:
- регулярні перейми з прогресуючим збільшенням їх частоти та тривалості;
- швидкість розкриття шийки матки не менше 1 см на годину під час активної фази пологів (крива розкриття шийки знаходиться на або зліва від "лінії тривоги");
- шийка добре прилежить до передлежачої частини.
Другий період пологів
Другий період починається з моменту повного розкриття шийки матки та закінчується народженням дитини. Протягом другого періоду має місце просування голівки плода. Тривалість періоду становить до 2 годин у першонароджуючих та до однієї години - у повторнонароджуючих жінок.
У другому періоді пологів вагінальне дослідження проводять один раз на годину з метою оцінки динаміки просування передлежачої частини плода.
Ознаки, що вказують на задовільний перебіг другого періоду пологів [1]:
- постійне просування плода по пологовому каналу;
- початок фази вигнання (потугового періоду).
Про незадовільний прогрес пологів свідчать:
- латентна фаза тривалістю понад 8 годин;
- крива розкриття шийки матки в активну фазу на партограмі розташована справа від "лінії тривоги";
- жінка знаходиться в пологах 12 годин та більше (затяжні пологи).
У разі незадовільного прогресу пологів потрібно подбати про усунення причини цього стану. При відхиленні від нормальних параметрів під час ведення пологів за партограмою, обов'язковим є додатковий запис в історії пологів, в якому зазначають виявлені відхилення, призначені ліки та розчини або заходи (наприклад, проведення амніотомії) (партограма Є). У випадках, коли партограма не застосовується, в історії пологів здійснюються додаткові записи про стан матері та плода кожні 2 години в першому, та кожні 5 хвилин в другому

 
 

Цікаве

Загрузка...