WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Сучасні підходи до ведення нормальних пологів - Реферат

Сучасні підходи до ведення нормальних пологів - Реферат


Реферат на тему:
Сучасні підходи до ведення нормальних пологів
Народження дитини - нормальний фізіологічний процес. Між тим, для багатьох жінок пологи асоціюються зі страхом, невизначеністю, тривогою. Медичний персонал, що надає допомогу під час пологів, повинен розуміти, що спогади про події, які відбуваються під час пологів, те, як жінка сприймає оточуюче її під час пологів середовище, назавжди залишається в її згадках. В умовах критичної демографічної ситуації, що склалася в Україні, дуже важливим є забезпечення позитивного досвіду пологів [4]. З цією метою філософія допомоги під час пологів має бути спрямована на встановлення співробітництва між родиною та медичним персоналом. Отже, надання допомоги за принципами зосередженості на родині є пріоритетом вітчизняного акушерства.
Пологи повинні проводитися в умовах акушерського стаціонару, який має бути забезпечений усім необхідним для надання кваліфікованої невідкладної акушерської та неонатологічної допомоги, а також забезпечення необхідної психологічної підтримки породіллі як з боку медичного персоналу, так і з боку родини. Головна задача персоналу - забезпечити безпечну та ефективну допомогу з урахуванням бажань жінки та її родини. Відмова від здійснення рутинних процедур підвищує задоволення жінок наданою допомогою та зменшує необхідність будь-якої інтервенції під час пологів. Рутинне призначення клізми та гоління лобка в разі госпіталізації роділлі до пологового відділення сьогодні вже не рекомендується [5].
У разі наявності акушерської та соматичної патології до початку пологів доцільним є направлення роділлі до перинатального центру. Це забезпечується високим рівнем надання допомоги в жіночих консультаціях, головне завдання яких - своєчасне виявлення патології та роз'яснення вагітній та її родині доцільності розродження в перинатальному центрі.
Найважливішим для надання кваліфікованої та вчасної допомоги під час пологів є діагностика пологів. Помилковий діагноз пологів може призвести до невиправданих втручань, до ускладненого перебігу пологів.
Вважається, що пологи мають місце, якщо:
- є хоча б одна перейма протягом 10 хвилин та
- спостерігається скорочення та розкриття шийки матки, або
- кров'янисто-слизові виділення з піхви, або
- відходження навколоплідних вод.
Ведення нормальних пологів передбачає активне спостереження за перебігом пологів, підтримуючий догляд та проведення медичних процедур і маніпуляцій тільки за наявності показань. Активне спостереження за перебігом пологів проводиться за допомогою партограми.
Партограма застосовується у всіх породіль зі строком гестації понад 34 тижні вагітності від першого дня останнього менструального циклу в разі поздовжнього положення плода, включаючи індукцію пологів, багатоплідну вагітність, за винятком породіль, що поступили до відділення з розкриттям шийки матки на 9-10 см або потребують негайного кесаріва розтину. Партограма - це графічне відображення процесу пологів, яке враховує стан матері, стан плода, динаміку пологів. Існують декілька варіантів партограм. Запропонована нами партограма розроблена на основі партограми ВООЗ з деякими змінами та доповненнями, що полегшують роботу з нею, та впроваджена в роботу Донецького регіонального центру охорони материнства та дитинства з 1996 року.
Перша сторінка партограми має 4 розділи (рис. 1).Розділ 1 містить інформацію про паспортні та антропометричні дані жінки, строк вагітності, розміри таза, передбачувану масу плода, початок пологів у стаціонарі (з моменту госпіталізації до пологового відділення). Інформація про час прибуття до відділення додатково відмічається у верхній частині часової сітки. Враховуючи неможливість вплинути на перебіг пологів при перебуванні жінки поза родопомічним закладом, тривалість пологів при застосуванні партограми розраховується з моменту прибуття породіллі до пологового будинку.
За потреби проводиться оцінка шийки матки за шкалою Бішоп (табл. 1).
Розділ 4 містить інформацію про стан матері (артеріальний тиск (АТ), пульс, температура). Оцінку стану матері проводять за нижченаведеними параметрами із зазначеними інтервалами, відповідні дані наносять на партограму:
- температура: один раз на 4 години, якщо немає особливих показань;
- пульс: один раз на 2 годи в латентну та кожну годину в активну фазу пологів;
- АТ: один раз на 2 години в латентну та кожну годину в активну фазу пологів;
- сеча (кількість): один раз на 4 години в латентну та один раз на 2 години в активну фазу, або кожну порцію, якщо сечовиділення частіше. Вивчення рівня білка та ацетону проводять за показаннями.
Розділ 2 партограми має часову сітку, кожна поділка якої дорівнює 15 хвилинам. Контроль стану плода проводять кожні 30 хвилин в латентну, кожні 15 хвилин - в активну фазу першого періоду пологів [6] та кожні 5 хвилин - в другому періоді пологів упродовж 1 хвилини, з моменту, коли тонус матки починає знижуватися після досягнення максимального значення. Отримані дані наносять на партограму.
Для своєчасного виявлення уповільнення серцевого ритму плода може допомогти дворазова аускультація [2]. Основна ідея дворазової аускультації (Westin B., Huldt L., 1971) полягає в тому, що вона дозволяє вчасно визначати пізні децелерації, тобто сповільнення частоти серцевих скорочень (ЧСС) плода, що залишаються після закінчення перейми. За допомогою дерев'яного стетоскопа аускультацію ЧСС плода проводять двічі: з 0 по 15 сек безпосередньо після закінчення перейми та з 85 по 100 сек після закінчення перейми, в стані повної релаксації матки. Дані розраховуються на 1 хвилину (шляхом помноження на 4 одержаного результату) і наносяться на графік (рис. 2). У разі появи уповільнення ЧСС плода, що виходить за межі допустимих коливань (допустимі розмахи коливань в перерахунку на 1 хвилину в залежності від положення голівки представлені в таблиці на сторінці 2 партограми), доцільним є моніторне спостереження за станом плода (табл. 2).
В разі неможливості проведення моніторного спостереження продовжують проводити дворазову аускультацію. За даними дворазової аускультації показанням до негайного розродження є ситуація, коли мають місце: уповільнення серцевого ритму плода відразу після перейми.
(0-15 сек) (пізні децелерації) на фоні базальної брадикардії (ЧСС плода менше 110 уд./хв), або тахікардії (ЧСС плода понад 160 уд./хв) при аускультації з 85 по 100 сек після перейми, або брадикардія менша за 100 уд./хв та тахікардія більша за 180 уд./хв.
Дистрес плода:
- ЧСС менше 100 або більше 180 уд./хв;
- пізні децелерації (тривалістю понад 60 сек та частотою понад 60 уд./хв) на фоні нормальної ЧСС плода (110-160 уд./хв);
- пізні децелерації

 
 

Цікаве

Загрузка...