WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Стан здоров’я дітей в умовах дії різних екологічних чинників - Реферат

Стан здоров’я дітей в умовах дії різних екологічних чинників - Реферат

промислові підприємства, місця зберігання та утилізації відпрацьованих ртутних приладів, люмінесцентних ламп, а також міські звалища з відходами виробництва тощо. Вторинними джерелами або "депо" сорбованої ртуті можуть бути повітря закритих приміщень, зокрема шкіл, де були факти порушення поводження зі ртуттю.
За даними спеціалістів нашого Інституту та Інституту медичної праці, при вивченні стану здоров'я дітей, що проживають в м. Горлівці, в регіоні Нікітського ртутного комбінату, а також при обстеженні дітей у школах, де були випадки забруднення ртуттю навчальних приміщень, встановлено, що промислові викиди ртутного комбінату та вторинні джерела забруднення ртуттю приміщень негативно позначаються на показниках здоров'я дітей, рівні та структурі загальної захворюваності [3].
Отже, вкрай необхідно, щоб педіатри разом з гігієністами вживали всіх необхідних заходів з профілактики негативної дії ртуті на стан здоров'я, а у випадках, коли ця дія відбулася, - заходів з ліквідації її наслідків, з обов'язковим моніторингом стану здоров'я постраждалого контингенту дітей.
Ще одним екологічно негативним чинником стосовно здоров'я дітей є підвищений вміст свинцю в оточуючому середовищі. Це, зокрема, населені пункти, розташовані неподалік автомобільних магістралей. Вітчизняними вченими встановлено, що майже у 15 % дітей з таких зон виникають проблеми в навчанні та поведінці, 5 % дітей вже потребують лікувального втручання і контролю за їх поведінковими реакціями. Серед дітей з підвищеним вмістом свинцю в крові частіше спостерігається знижена здатність до запам'ятовування чи зосередження уваги, некомунікабельність, а такожпроблеми зі сприйняттям шкільної програми чи адаптацією в колективі. В цілому можна зазначити, що підвищений рівень свинцю в організмі дітей в першу чергу негативно позначається на їхній інтелектуальній сфері у зв'язку з нейротоксичністю цього важкого металу. Іншою системою, яка дуже вразлива до негативної дії свинцю, є кровотворна, порушення діяльності якої проявляються збільшенням випадків гемолізу та анемій.
До чинників, що зумовлюють негативні тенденції в здоров'ї дитячого населення, слід також віднести й загальне забруднення навколишнього середовища (наприклад, в мікрорайонах, де розташовані промислові підприємства, від яких є реальна загроза антропогенного погіршення екологічної ситуації). Так, дослідженнями, проведеними в Інституті гігієни та медичної екології АМН України впродовж понад 20 років, доведено зміни стану здоров'я дітей, що мешкають в промислових мікрорайонах (рис. 7). Значно більше страждає стан здоров'я дітей в мікрорайонах, де розташовані прилади з випромінюванням електромагнітних полів (так, ризик виникнення хронічних та гострих захворювань збільшується майже втричі - здебільшого це алергії, хвороби органів дихання, кровообігу).
Якщо говорити про вплив шкідливих екологічних чинників на стан здоров'я дітей з урахуванням їхньої статі, то можна відмітити, що наслідки є більш серйозними для дівчат, тому вони можуть негативно позначатися на їхньому репродуктивному здоров'ї.
Висвітлюючи проблему негативного впливу екологічного забруднення довкілля на стан здоров'я дітей, доцільно акцентувати увагу на тому факті, що незалежно від характеру дії екологічно шкідливих чинників, в більшості випадків страждають слизові оболонки респіраторного та травного трактів, з подальшим розвитком різної екопатології та ускладнень.
На прикладі імуногістохімічних досліджень браш-біопсій дітей з хронічними бронхолегеневими захворюваннями, які перебували під впливом різних чинників екологічного забруднення, нами виявлено високу експресію відповідного рецептора апоптозу, а також елімінацію пошкоджених бронхіальних клітин апоптозним шляхом, що поєднувалося з вираженою макрофагальною реакцією та проліферацією фібробластів, з подальшим склерозуванням бронхолегеневої тканини (рис. 8). Ці дані можуть на сучасному рівні пояснити окремі важливі ланки патогенезу розвитку склерогенезу при екологічно індукованих захворюваннях.
Вважаємо за необхідне зазначити, що різноплановий техногенний вплив на стан здоров'я дитячої популяції нашої країни є актуальною медико-соціальною проблемою, вирішення якої залежить від тісної співпраці науковців і практиків різних спеціальностей, насамперед - педіатрів, гігієністів, генетиків, психологів та педагогів. Важливим питанням сьогодення є створення регіональних програм, метою яких буде покращення здоров'я дітей з екологічно небезпечних областей України. Це також дозволило б значно підвищити рівень цілеспрямованого оздоровлення цього найбільш вразливого контингенту населення.
Для мінімізації порушень стану здоров'я дітей внаслідок різних негативних екологічних чинників необхідно продовжувати не лише моніторинг їхнього здоров'я, але й поглиблене наукове вивчення цих біологічних ефектів, з метою своєчасної корекції існуючих профілактичних і реабілітаційних заходів. В цьому плані важливим фактором є тісна співпраця з різними громадськими організаціями, що займаються проблемами екології.
Література
[1] Лившиц Л. А. и др. Анализ наследуемых мутаций в гено-ме у детей ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС// Междунар. журнал радиоционной медицины - 2002, № 4 (1-4). - С. 184-194.
[2] Лукьянова Е. М., Антипкин Ю. Г., Чернышов В. П. и др. Ионизирующие излучения и иммунная система у детей: Монография. - К.: Експерт, 2003.
[3] Трахтенберг І. М., Лук'янова О. М., Неділько В. П. та ін. Вплив ртуті на організм дітей, які мешкають поблизу джерел викиду металу в навколишнє середовище// Журнал АМН України. - 1996. - Т. 2, № 1. - С. 109-117.
[4] Чернобыльская катастрофа. Состояние здоровья женщин и детей: Монография// Под ред. акад. Е. М. Лукьяновой. - М.: Знание-М, 2003.
[5] Яворовский З. Я. Жертвы Чернобыля: реалистическая оценка медицинских последствий чернобыльских аварий// Мед. радиология и радиационная безопасность. - 1999. - Т. 44, № 1. - С. 19-30.
[6] Takeichi N. The Chernobyl Accident Thyroid Abnormalities in children, Congenital Abnormalities and other radiation related information - The Firs Ten Years Hiroshima. - 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...