WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Стан здоров’я дітей в умовах дії різних екологічних чинників - Реферат

Стан здоров’я дітей в умовах дії різних екологічних чинників - Реферат

час вагітності.
На теперішній час серед усіх негативних чинників Чорнобильської катастрофи залишається зовсім не вивченим вплив остеотропних радіонуклідів на організм дитини. В першу чергу це стосується дії стронцію та інших a-радіонуклідів, тропних до кісткової тканини. Необхідність вивчення цього питання зумовлена наявністю загрозливих даних щодо динаміки стану здоров'я дітей, які постійно мешкають у радіаційно контрольованих районах. У цих дітей, за нашими даними, патологія кісткової системи виявляється вдвічі частіше, ніж у дітей з "умовно чистих" регіонів (рис. 5).
Аналіз структурно-функціонального стану кісткової тканини, проведений за допомогою денситометрії, не виявив достовірних змін у хлопчиків. Водночас у дівчаток зафіксовано зниження щільності та еластичності кісткової тканини у восьми- ідев'ятирічному віці, а індекс міцності знижується у восьмирічному віці. Подібні порушення стану кісткової системи у дівчат з групи радіаційного ризику можуть негативно позначатися в подальші періоди їхнього життя, особливо коли вони вступатимуть у період становлення репродуктивної функції.
Підтвердженням цього є дослідження нашого Інституту, що свідчать: у жінок, радіаційно опромінених у дитячому та підлітковому віці, під час вагітності майже у 75 % випадків спостерігається наявність клінічних ознак гіпокальціємії. Можна констатувати, що розвиток плода у цієї когорти жінок відбувається за умов глибоких змін мінерального гомеостазу. Подальші обстеження дітей, які народжуються у жінок, що були радіаційно опромінені в дитячому віці, виявили більш низьку кісткову масу вже у 9-річному віці, порівняно з однолітками з "умовно чистих" районів. При цьому зміни у кістковій структурі у першого покоління дітей залежали від величини дози радіаційного опромінення їхніх матерів у дитинстві.
За нашими даними, наступну групу ризику становлять діти, які народжуються у жінок, прооперованих з приводу раку щитоподібної залози. Майже всі ці жінки протягом вагітності мають загрозу передчасного її переривання та високу частоту прееклампсії та гіпоксії плода. Народжені у цих жінок діти з перших днів свого життя потребують ретельного медичного спостереження, оскільки вони більш дезадаптовані та мають тяжкі метаболічні порушення в організмі. Ознак вродженого гіпотиреозу та вад розвитку у дітей, що народжуються у жінок з онкопатологією щитоподібної залози, нами не зареєстровано.
Вивчення особливостей психічного та інтелектуального розвитку першого покоління нащадків опромінених у дитячому віці матерів свідчить, що ці діти у всі періоди свого розвитку мають більш низьку рухливість нервових процесів, більш нестійку увагу та знижені процеси фіксованої пам'яті. Їх розумова працездатність схильна до швидкого виснаження, порівняно з дітьми з "умовно чистих" районів.
Протягом усього післяаварійного періоду важливим питанням було відстеження у нащадків радіаційно постраждалих батьків наявності виникнення можливих цитогенетичних ефектів або успадкованих мутацій. Проведені нами спільно з французькими вченими дослідження засвідчили, що у дітей, які мешкають в районах з підвищеним рівнем радіаційного забруднення, в організмі спостерігається підвищений рівень кластогенних факторів (рис. 6). Ці речовини є біомаркером оксидантного стресу, і їх збільшення корелює з виникненням хромосомних аберацій.
В цьому аспекті важливими залишаються питання щодо виникнення мутагенних ефектів успадкованого характеру, особливо у нащадків ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Так, за допомогою використання методу молекулярних зондів нами не виявлено вірогідної різниці щодо зазначених успадкованих мутацій у дітей, що народились у батьків-ліквідаторів, та дітей із контрольних груп [1]. Однак у дітей, народжених від вагітності, що наступила протягом першого місяця після припинення виконання батьком ліквідаторських робіт на ЧАЕС, рівень успадкованих мутацій майже у 2 рази вищий, ніж у дітей від вагітності, що наступила через один і більше місяців після закінчення батьком ліквідаторських робіт (табл. 1).
Отже, Чорнобильська катастрофа значно ускладнила екологічну ситуацію в нашій країні, але окрім радіаційних чинників, є чимало інших факторів, що негативно впливають на стан здоров'я дітей. Серед цих факторів суттєве місце посідає забруднення питної води. Це забруднення зумовлене, головним чином, впливом різних хімічних речовин внаслідок діяльності окремих галузей промисловості (табл. 2). Всі хімічні речовини, що розповсюджуються за межі промислового об'єкту, мають назву токсикантів, які саме і спричиняють токсикоінфекцію води. Крім того, шкідливу дію справляють і так звані ксенобіотики, тобто токсичні речовини звичайного походження. Перелік ксенобіотиків, що надходять до наземних та водних екосистем, з кожним роком збільшується.
Розглядаючи негативний вплив токсикантів на стан здоров'я дітей, необхідно зазначити, що забруднення питної води сполуками азоту є досить розповсюдженим явищем, здебільшого - в населених пунктах сільськогосподарських регіонів. Зважаючи на високу патологічну дію нітратів, цей факт викликає особливе занепокоєння, тому що діти раннього віку більш чутливі до дії нітратів, ніж дорослі. Гостре нітратне отруєння у дітей в 7-8 % випадків закінчується летально.
Вивчення медичних наслідків нітратного забруднення довкілля на здоров'я дітей проводилося в багатьох країнах світу. Існують дані, які свідчать, що ці токсиканти викликають серйозні метаболічні порушення, є обтяжуючим фоном для розвитку онкогематологічних захворювань, а також інсулінзалежного цукрового діабету у дітей. Дослідженнями українських вчених, що проводилися, головним чином, в Полтавському регіоні, доведена негативна роль нітратів у патогенезі виникнення безсимптомної метгемоглобінемії, вродженої гіпоксії, хвороб органів травлення, а також порушення стану вегетативної нервової системи.
Значне місце в екопатології дітей посідає забруднення солями важких металів. Підвищення вмісту ртуті у повітрі навколишнього середовища є серйозною загрозою погіршення стану здоров'я дітей, особливо тих, хто вже має хронічні захворювання. Джерелами надходження ртуті у зовнішнє середовище є

 
 

Цікаве

Загрузка...