WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Стан здоров’я дітей в умовах дії різних екологічних чинників - Реферат

Стан здоров’я дітей в умовах дії різних екологічних чинників - Реферат


Реферат на тему:
Стан здоров'я дітей в умовах дії різних екологічних чинників
Бурхливий розвиток цивілізації, особливо в останні десятиріччя, призвів до погіршення екологічної ситуації на нашій планеті. Що стосується України, екологічне неблагополуччя в ній було значно обтяжено після трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Дія різних шкідливих чинників забруднення навколишнього середовища, а нерідко їх поєднаний вплив, значно порушили екологічну рівновагу в системі "людина-довкілля". Особливою групою ризику при цьому стали діти, що пов'язано з незрілістю компенсаторно-пристосувальних та захисних механізмів дитячого організму до негативної дії екологічних чинників. Підтвердженням цьому є той факт, що у промислово розвинених регіонах нашої країни, в яких відмічається незадовільний стан довкілля, спостерігається погіршення демографічної ситуації та підвищення показників дитячої захворюваності.
Тому в декларативних документах ВООЗ на особливу увагу заслуговують питання щодо створення таких умов навколишнього середовища, які б сприяли збереженню та зміцненню здоров'я людей. І ці питання є найбільш пріоритетними у галузі охорони здоров'я.
Чорнобильська аварія значно погіршила екологічну ситуацію в Україні. Незабаром - двадцята річниця цієї техногенної катастрофи, внаслідок якої сталося радіонуклідне забруднення великих територій України та інших суміжних країн. З урахуванням часу, що минув після аварії на ЧАЕС, можна виділити декілька післяаварійних етапів та прослідкувати її вплив на стан здоров'я дитячого населення.
В перші післяаварійні роки в зв'язку з гострим радіаційним навантаженням на організм дитини та суттєвим психоемоційним напруженням постраждалого контингенту населення, в тому числі й дитячого, медичні наслідки аварії проявлялися, головним чином, різними функціональними розладами у вигляді порушень вегетативної та серцево-судинної системи, а також наявністю респіраторного синдрому, гіперплазії лімфоїдної тканини, змін периферичної крові. На другому етапі після аварії у переважної більшості дітей зберігалася поширеність функціональних розладів різних органів і систем, але їх перебіг відбувався уже на фоні виражених гормональних, імунологічних та метаболічних порушень. Це, мабуть, і визначало той факт, що кількість дітей з різними соматичними захворюваннями була значно більшою, ніж серед неопроміненої дитячої популяції. На третьому і четвертому році після аварії, тобто на початку третього етапу, серед радіаційно постраждалого контингенту дітей вже спостерігалося збільшення різних хронічних процесів зі стійким торпідним перебігом, з розвитком вираженого синдрому дезадаптації.
Органи й тканини людини поділяються за ступенем чутливості до радіонуклідної дії. Так, на першому місці знаходиться щитоподібна залоза, що в післяаварійному періоді проявилося значним збільшенням різних патологічних станів цього ендокринного органу, з яких найбільш тяжким був рак щитоподібної залози (рис. 1). Всупереч прогнозам, він почав реєструватися вже на 4-6-му році після Чорнобильської катастрофи, з різким підвищенням рівня захворюваності у подальшому [5]. На сьогоднішній день усі онкологічні захворювання, як і вроджені вади розвитку, у певних груп радіаційно постраждалого контингенту дітей розцінюються як хвороби, що виникли внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Моніторинговими дослідженнями, проведеними нами разом з японськими вченими, встановлено, що різна спрямованість патологічних змін щитоподібної залози у дітей, які постійно мешкають в радіаційно контрольованих районах, відмічається не тільки під час накопичення в щитоподібній залозі радіоактивного йоду, але й протягом усього післяаварійного періоду. Це особливо виражено у дітей, які зазнали поєднаного впливу негативних факторів, тобто мають ендемічний дефіцит йоду та дію малих доз радіації [6].
В післяаварійному періоді збільшення окремих хвороб у дітей було зумовлене певними імунологічними порушеннями, що на різних етапах мали свої характерні особливості [2]. Так, на 5-6-му році після аварії у дітей спостерігалися зміни Т-клітинної ланки імунітету, що супроводжувалися суттєвим зменшенням рівня Т-клітин у периферичній крові, порівняно з дітьми з "умовно чистих" районів. На 10-12-му році післяаварійного періоду у дітей з районів радіаційного контролю відмічалося подальше зниження рівня Т-клітин крові, ступінь якого залежав від щільності забруднення місцевості проживання цезієм. Водночас у здорових дітей зберігався високий рівень Т-хелперів та їх співвідношення до Т-цитотоксинів. Такі характерні імунологічні порушення могли зумовлювати збільшення захворювань з торпідним перебігом, спричинених тривалою персистенцією бактерій та вірусів в організмі постраждалого контингенту дітей.
Рис. 2 Частота ускладнень вагітності і пологів у жінок, що мешкають в радіаційно контрольованих районах України
Розглядаючи проблему Чорнобильської катастрофи з позиції її впливу на біологічну систему "вагітна жінка - плід - дитина", на підставі всебічних досліджень Інституту педіатрії, акушерства і гінекології АМН України, можна в цілому констатувати, що вивчення медичних наслідків аварії стосовно стану здоров'я вагітних жінок та їх нащадків залишається актуальним питанням [4].
В перші післяаварійні роки ми спостерігали значне підвищення таких ускладнень під час вагітності й пологів, як пізні гестози, маткові кровотечі, анемії (рис. 2). Ці ускладнення поєднувалися з різними змінами у фето-плацентарному комплексі та накопиченням радіонуклідів у плаценті. Спільні дослідження з вченими-радіологами Бристольського університету (Англія) дозволили виявити накопичення радіонуклідів у плаценті протягом всього післяаварійного періоду (рис. 3). При цьому в останні роки збільшується вміст a-радіонуклідів в кістковій тканині мертвонароджених, матері яких мешкають у радіаційно контрольованих населених пунктах (рис. 4). При детальному дослідженні плацент, які мали накопичення радіонуклідів, виявляються зміни плацентарного бар'єру, наявність дистрофічних процесів, а також збільшення кількості клітин з ознаками апоптозу. Все це може сприяти появі різних перинатальних порушень під

 
 

Цікаве

Загрузка...