WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Сприятливі впливи цілеспрямованого зменшення ваги - Реферат

Сприятливі впливи цілеспрямованого зменшення ваги - Реферат

більш рефрактерними до втрати ваги у порівнянні з пацієнтами з менш тяжкою стадією хвороби (визначеною як можливість контролю симптомів діабету за допомогою лише дієтотерапії). Причини незначної втрати ваги у пацієнтів за наявності діабету залишаються невідомими, але можуть бути пов'язаними з ефектами консервації енергії (наприклад, зменшеною глюкозурією) та тенденцією проти втрати ваги, спричиненої ефектами фармакологічної терапії діабету.
Дисліпідемія
Більшість досліджень встановили, що втрата ваги зменшує рівні тригліцеридів, загального холестерину та ЛПНГ в плазмі крові та підвищує концентрацію ЛПВГ. Однак на час настання змін ліпідного профілю впливають стан енергетичного балансу та інші дієтичні та фізичні фактори. Найбільше покращення концентрацій тригліцеридів, загального холестерину та ЛПНГ в плазмі крові має тенденцію виникати у перші 4-8 тижнів втрати ваги. Протягом періоду активної втрати ваги концентрація ЛПВГ у плазмі крові також зменшується, але зростає, як тільки втрата ваги стабілізується. Крім того, втрата ваги, викликана дієтою у поєднанні з фізичними вправами, має більший сприятливий вплив на ЛПНГ, ніж втрата ваги, викликана лише дієтотерапією.
Сприятливий вплив втрати ваги на концентрацію ліпідів у плазмі крові є більш інтенсивним у чоловіків, ніж у жінок, але це може бути наслідком відмінностей у базисних рівнях ІМТ та ліпідів плазми, ніж статі пацієнтів per se. Поправка на розміри тіла та початковий ліпідний профіль спричиняє нівелювання багатьох статевих відмінностей.
Взагалі, ступінь покращення ліпідного профілю має відношення до величини втрати ваги; повторне збільшення ваги має наслідком відновлення показників тригліцеридів та холестерину. У 2-річний період часу втрата ваги на 5 % є достатньою для того, щоб підтримувати зниження концентрацій тригліцеридів плазми крові, в той час як концентрації загального холестерину та ЛПНГ повертаються до початкових показників, якщо не досягається та не підтримується щонайменше 10 % втрата ваги. Серед фракцій ліпідів ЛПВГ є найбільш резистентними до зміни; нефармакологічне збільшення ЛПВГ може вимагати значної втрати ваги, періоду стабілізації ваги та супутнього фізичного тренування.
Артеріальна гіпертонія
Втрата ваги, незалежно від обмеження натрію в раціоні, зменшує систолічний та діастолічний артеріальний тиск (АТ). Одне з найбільших досліджень Trials of Hypertension Prevention Phase II (TOHP II) рандомізувало близько 1200 пацієнтів з надлишковою вагою тіла та ожирінням до зниження ваги шляхом дієтотерапії та до звичайних лікувальних заходів. Результати дослідження продемонстрували взаємозв'язок між втратою ваги та рівнем АТ у 36-місячний період спостереження: при втраті ваги на 8,8 кг систолічний АТ зменшувався на 7 мм рт. ст., діастолічний - на 5 мм рт. ст.; при втраті 2,6 кг систолічний АТ зменшувався на 4,5 мм рт. ст., діастолічний - на 2,5 мм рт. ст.; при втраті 1,0 кг систолічний АТ зменшувався на 2,0 мм рт. ст. без змін діастолічного АТ. Тобто, навіть найменша втрата ваги зумовлює певне зниження АТ.
Учасники дослідження, в яких спостерігалася значна втрата ваги у перші 6 місяців, але пізніше вони набрали частину або всю втрачену вагу, мали виражене зменшення АТ в 6-місячний термін, з наступним поверненням до початкових показників в кінці дослідження. У пацієнтів з наявністю ожиріння крайнього ступеня, які вже мали артеріальну гіпертонію (АГ), значна втрата ваги, викликана хірургічною корекцією ожиріння, покращувала протікання АГ або зумовлювала повне зникнення АГ приблизно у 2/3 пацієнтів. Результати нещодавно проведеного дослідження SOS актуалізують питання щодо тривалості впливу втрати ваги на рівень АТ.Сприятливий вплив втрати ваги на АТ, що спостерігається у перші 2 роки після хірургічної корекції ожиріння, зникає протягом 3 років; протягом наступних 5 років поступово зростає як систолічний, так і діастолічний АТ. Причина розбіжностей у результатах досліджень залишається невідомою, але може бути пов'язаною з більшим набором ваги у групі, яка отримувала хірургічну корекцію (І 11 кг) у порівнянні з групою, де використовувалася дієтотерапія (І 1 кг), незважаючи на те, що хірургічна корекція ожиріння спричиняла більш суттєву сумарну втрату ваги (16 % від початкової), ніж успішна дієтотерапія (І 10 % від початкової ваги тіла).Як засвідчило дослідження SOS, здатність зменшення ваги запобігати подальшому прогресуванню АГ є суперечливою. Декілька великих проспективних досліджень встановили, що втрата ваги зменшує поширеність АГ. Ризик виникнення нових випадків АГ у нормотензивних жінок, які спостерігалися протягом 12-15 років в дослідженні Nurses Health Study, прямо корелює зі змінами ваги тіла - втрата ваги на 5,0-9,9 кг та 10 кг і більше була пов'язана з 15 % та 26 % зменшенням ризику виникнення артеріальної гіпертонії відповідно.
В дослідженні TOHP II у осіб, які підтримували втрату ваги щонайменше на 4,5 кг протягом 36 місяців, спостерігалося 65 % зменшення ризику виникнення АГ у порівнянні з контрольною групою, в якій спостерігався набір ваги на 1,8 кг. А в дослідженні SOS сприятливий вплив втрати ваги на ризик виникнення АГ у 2-річний термін після хірургічної корекції ожиріння зникав через 3 роки; ризик залишався таким самим, як і в контрольній групі, протягом 8 років спостереження, незважаючи на постійну втрату ваги. Незважаючи на відсутність впливу на АГ, довготривале зниження ваги, яке виникло внаслідок хірургічної корекції ожиріння, зумовлювало виражене та постійне зменшення ризику виникнення діабету.
Захворювання легень
Функція легень, обструктивне апное уві сні та гіповентиляція, спричинена ожирінням, мали позитивну динаміку при втраті ваги. Виражена втрата ваги на 30 % від початкової у пацієнтів з ожирінням ІІІ класу зменшувала вираженість, а часто - зумовлювала повне зникнення симптомів обструктивного апное уві сні. Навіть помірне зменшення ваги на 10 % від початкового значення значно покращує нічний сон та зменшуєгіперсомноленцію вдень. Хірургічна корекція ожиріння також викликає зменшення вираженості симптомів гіповентиляції легень, зумовлює відновлення нормальних функціональних об'ємів легень та тиску наповнення серця. Необхідно пам'ятати, що зменшення симптомів апное уві сні та гіповентиляції підримуються постійною втратою ваги; рецидиви спостерігаються у пацієнтів, які знову набрали втрачену вагу.
Якість життя
Результати багатьох досліджень засвідчують, що втрата ваги у пацієнтів з надлишковою масою тіла або ожирінням спричиняє покращення якості життя. Точний показник втрати ваги, необхідний для зменшення симптомів остеоартриту або його попередження, залишається невідомим. Тим не менше, абсолютна величина втрати ваги прямо корелює зі зменшенням вираженості симптомів остеоартриту, збільшенням об'єму рухів в уражених суглобах та зменшенням необхідності використання анальгетиків у пацієнтів з ожирінням за наявності остеоартриту. Більшість пацієнтів з ожирінням ІІІ класу відмічають зменшення болю в одному або кількох суглобах після значної втрати ваги внаслідок хірургічної корекції ожиріння.
В осіб з ожирінням І класу пересічна втрата ваги на 8,6 кг внаслідок використання низькокалорійної дієти, фізичних вправ та модифікації способу життя була пов'язана зі значним покращенням якості життя. Дані, отримані через 2 роки після початку дослідження SOS, продемонстрували, що втрата ваги, зумовлена хірургічною корекцією ожиріння, покращувала якість життя (визначену як рівень соціальної взаємодії, рівень тривоги та депресії, настрій, відчуття здоров'я та рівень фізичної активності), в той час як у контрольній групі ці показники залишалися без змін. Покращення параметрів якості життя було прямо пов'язане з абсолютною величиною втрати ваги.
Лікування
В США близько 45 % жінок та 30 % чоловіків постійно роблять спроби зменшити масу тіла. Незважаючи на те, що багато осіб з ожирінням можуть втратити вагу шляхом дієтотерапії, успішне довготривале підтримання оптимальної ваги залишається складним завданням як для

 
 

Цікаве

Загрузка...