WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Проблеми здоров’я здорової дитини та наукові аспекти профілактики його порушень - Реферат

Проблеми здоров’я здорової дитини та наукові аспекти профілактики його порушень - Реферат

часто поєднуються з хронічними хворобами бронхолегеневої системи, захворюваннями органів травлення, носоглотки, проявами вегетативних дисфункцій. Тому своєчасне визначення типу сполучної тканини та виявлення ознак її первинної дисплазії у дітей є важливим питанням прогнозу їх здоров'я та визначення обсягу профілактичних і реабілітаційних заходів для дітей з груп ризику хронізації соматичної патології [17].Висвітлюючи проблему збереження здоров'я здорової дитини, необхідно зазначити, що на сьогодні найбільш розповсюджені захворювання у дітей мають генетичну основу (табл. 1). Ризик розвитку хронічного захворювання існує у кожного п'ятого новонародженого. У дітей від хворих батьків завжди є ризик розвитку захворювань. Це потребує від кожного дитячого спеціаліста, в першу чергу - від педіатрів, відповідних знань та генетичної орієнтації, що допоможе оцінити генетичні особливості кожної конкретної сім'ї, створити групи ризику розвитку можливих хвороб у дітей.
Слід зазначити, що покращення здоров'я дитячої популяції населення України суттєвим чином залежить відзменшення негативного впливу різних перинатальних факторів, найбільш значимими з яких в останні роки є перинатальні ураження нервової системи, більшість з яких ще в антенатальному періоді можна було попередити. Саме в цьому напрямі Інститут ПАГ АМН України плідно працює з розробки нових методів ранньої діагностики різних відхилень у стані здоров'я плода, насамперед, його центральної нервової системи.
Сучасні високоінформативні методи ультразвукового сканування, допплерографії, магнітно-резонансної томографії дозволили нам заздалегідь виявляти різні структурні зміни мозку плода, виділяти певні групи ризику та проводити профілактичні заходи, щоб уникнути тяжкої перинатальної патології. Досягнення вітчизняних вчених (неврологів, перинатологів, акушер-гінекологів) разом зі спеціалістами Наукового клініко-діагностичного центру АМН України дозволили розробити нові діагностичні технології перинатальних уражень нервової системи, без чого неможливо було б організувати своєчасну поетапну реабілітацію стану здоров'я дитини ще до її народження [14].В контексті питань збереження здоров'я здорової дитини неможливо не звернутися до такої проблеми, як профілактика порушень репродуктивного здоров'я дітей та підлітків. Одним із ефективних заходів щодо збереження репродуктивної функції підростаючого покоління є спеціально розроблена система планування сім'ї, яка існує у всіх країнах світу і містить комплекс медико-організаційних заходів, спрямованих на формування у підлітків безпечної статевої поведінки, зацікавленості у збереженні та поліпшенні власного здоров'я, основ відповідального батьківства. Набуті знання сприятимуть формуванню у юнаків та дівчат прагнення народити здорову дитину [9, 12]. Така цілеспрямована робота з молоддю повинна бути основою діяльності всієї мережі педіатричних лікувально-профілактичних закладів.
Водночас, здоров'я дівчаток та дівчат-підлітків в сучасних умовах характеризується порушеннями становлення репродуктивної функції. Якщо в початкових класах гінекологічні захворювання зустрічаються лише у 5-6 % дівчаток, то у старшокласниць їх кількість збільшується майже в 10 разів.
Впровадження в практику охорони здоров'я системи планування сім'ї за останні 10 років дозволило майже в 6 разів зменшити кількість абортів у неповнолітніх та дівчат-підлітків, але ця проблема потребує подальшого вирішення, насамперед, за рахунок впровадження нових форм роботи зі збереження репродуктивного здоров'я у даної категорії осіб (рис. 10). В цьому плані добре зарекомендувала себе така модель, як використання різних молодіжних центрів з метою надання медичної та психологічної консультативної допомоги підліткам з усіх питань щодо збереження їх репродуктивного здоров'я [12].
Серйозною державною проблемою є пошук більш ефективних методів профілактики токсикоманії, наркоманії та алкоголізму серед дітей і підлітків, що потребує уваги медиків, педагогів, психологів, гігієністів, представників ряду відомств та влади.
Таким чином, цілком очевидно, що без оптимізації та комплексного підходу до організації наукових досліджень в такому важливому напрямі педіатрії, як збереження здоров'я здорової дитини, важливу роль має вивчення стану здоров'я дітей з урахуванням їх індивідуальних вікових особливостей на всіх етапах розвитку та вплив на дитячий організм різних факторів мікро- та макросоціуму. Не враховуючи цього, неможливо створити ефективну систему профілактичних, організаційних та інших технологій, спрямованих на поліпшення та збереження стану здоров'я дітей.
Література
[1] Антипкін Ю. Г. та ін. Сучасні підходи до діагностики тапрофілактики рецидивуючих і хронічних бронхітів у дітей. Монографія. - К., 2003.
[2] Антипкін Ю. Г., Неділько В. П., Арабська Л. П. Динаміка показників здоров'я дітей, які мешкають на забруднених радіонуклідами територіях. У кн.: Актуальні проблеми епідеміології та первинної профілактики медичних наслідків аварії на ЧАЕС. - К., 2000. - С. 189-194.
[3] Квашніна Л. В., Апуховська Л. І., Родіонов В. П. Особливості кальцій-фосфорного обміну у здорових дітей в сучасних умовах та оптимізація методів профілактики його порушень// Перинатологія та педіатрія. - 2004. - № 1. - С. 29-32.
[4] Квашніна Л. В., Родіонов В. П., Маковкіна Ю. А. До оцінки стану здоров'я здорових дітей молодшого шкільного віку з урахуванням індивідуально-типологічних характеристик їх розвитку. Матеріали наук.-практ. конференції "Профілактика та реабілітація найбільш поширених захворювань у дітей та удосконалення їх диспансеризації". - Київ, 26-27 жовтня 2002 р. - С. 62.
[5] Лукьянова Е. М. Медицинские и педагогические аспекты проблемы сохранения здоровья детей// Междунар. мед. журнал. - 2003. - Т. 9, № 3. - С. 6-9.
[6] Лукьянова Е. М., Антипкин Ю. Г., Чернышов В. П. и др. Ионизирующее излучение и иммунная система у детей. Монография. - К.: Эксперт, 2003.
[7] Лукьянова Е. М., Отт В. Д. Основы лечебно-профилактического питания в охране здоровья детей и беременных женщин// Журнал АМН України. - 2002. - Т. 8, № 4. - С. 666-676.
[8] Лукьянова Е. М., Отт В. Д. Проблемы здорового питания детей, беременных женщин, кормящих матерей на современном этапе// Здоровье женщины. - 2002. - № 4. - С. 51-54.
[9] Лук'янова О. М. Безпечне материнство - важливий профілактичний напрям в охороні здоров'я матері і дитини// Здоровье женщины. - 2003. - № 1. - С. 4-9.
[10] Лук'янова О. М. та ін. Актуальні проблеми здоров'я дітей в умовах наслідків авaрії на ЧАЕС. У кн.: Медицина дитинства. - К., 2001. - С. 53-101.

 
 

Цікаве

Загрузка...