WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Проблема інфекцій в сучасній неонатології з позицій доказової медицини - Реферат

Проблема інфекцій в сучасній неонатології з позицій доказової медицини - Реферат

Епштейна-Барра;· вірус гепатиту В, С;· ротавіруси;· віруси Коксакі А, В, ЕСНО-19;· віруси респіраторної групи: аденовірус, вірус грипу, РС-вірус.
2. Бактерії:грамнегативні: · родина Enterobacteriaceae: Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Proteus sp., Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter, Citrobacter та ін.,· родина Pseudomonadaceae: Pseudomonas aeruginosa;грампозитивні:· Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus,· Streptococcus B, Enterococcus faecium;специфічні бактеріальні збудники:· Listeria monocytogenes,· Treponema pallidum.
3. Гриби:· Candida albicans,· Candida krusei та ін.
4. Найпростіші:· токсоплазма.
5. Збудники, що займають проміжне положення між вірусами і бактеріями:· хламідії,· мікоплазми,· уреаплазми.
Протягом останніх років спостерігається підвищення питомої ваги грампозитивних бактерій серед збудників інфекцій у новонароджених [1].Окремо слід зазначити підвищення питомої ваги серед збудників інфекцій у новонароджених та дітей раннього віку ентерококів, зокрема Enterococcus faecium, який здатен викликати спалахи госпітальної нозокоміальної інфекції з високим рівнем летальності, особливо в стаціонарах неонатологічного профілю та відділеннях інтенсивної терапії дітей раннього віку [1, 14, 15].У розвитку внутрішньоутробної інфекції та нозокоміального сепсису важливе значення має вірусне і бактеріальне інфікування плаценти [6, 8]. Інфікування плаценти може відбуватися різними шляхами, насамперед, при статевому зараженні матері. Можливим є поширення інфекції з придатків матки по маткових трубах, з ендометрію або гематогенним шляхом. Захист плода від інфікування забезпечується завдяки плацентарному бар'єру, плідним оболонкам, материнським антитілам класу імуноглобулінів G, що проходять крізь плаценту, а також власним імунним реакціям плода. Згідно з дослідженнями А. В. Цинзерлінга (1993, 2002) можливим є проходження вірусів крізь непошкоджену плаценту та підвищення проникності плаценти у разі її інфікування.Важливу роль у захисті плода відіграють плідні оболонки, навколоплідні води. Вперше антибактеріальну активніть навколоплідних вод описав P. Callneo (1949). Цей феномен пов'язують зі вмістом у них поліпептидів та цинку. За даними J. Apuzzio (1984) при порушенні цілісності плідного міхура навколоплідні води втрачають бактерицидну дію і вже через 6 годин стають інфікованими.
Віруси різних груп (цитомегаловіруси, герпес віруси, вірус гепатиту В) досить легко проходять крізь плаценту. Залежно від гестаційного віку плода, віруси можуть зумовлювати формування природжених вад розвитку, затримку внутрішньоутробного розвитку плода, хронічну фетоплацентарну недостатність, внутрішньоутробну вірусну інфекцію з ураженням ЦНС, розвитком фетального гепатиту, пневмонії, виразково-некротичного ентероколіту. Може формуватися так звана "перинатальна персистенція вірусів" без специфічних клінічних проявів у періоді новонародженості.
Проведені нами дослідження ротавірусної інфекції у новонароджених дозволили визначити роль ротавірусів у патології новонароджених (виразково-некротичний ентероколіт, підвищення тяжкості перебігу перинатальної патології з розвитком сепсису, інфекційно-токсичного шоку) [9].Антенатальне інфікування плода бактеріями відбувається, здебільшого, при попередньому ураженні плаценти вірусами, які порушують плацентарний бар'єр. Ризик інтранатального інфікування плода значно підвищується у жінок з гострими і хронічними урогенітальними інфекціями, при патологічних пологах, тривалому безводному періоді, що перевищує 6 годин, тощо. Інтранатально плід може інфікуватися різними групами мікроорганізмів: вірусами, бактеріями, грибами, мікоплазмами, хламідіями.
Таким чином, з позицій доказової медицини доведено, що розвитку інфекцій у новонароджених сприяють:· порушення репродуктивного здоров'я матері, зумовлені переважно інфекціями, що передаються статевим шляхом;· порушення фізіологічного ендомікроекологічного стану організму жінки, зокрема пологових шляхів вагітної жінки;· екстрагенітальна та акушерська патологія вагітності та пологів;· окреме перебування матері та дитини, відсутність або неефективність грудного вигодовування дитини;· рутинне призначення антибіотиків широкого спектра дії без клінічних показань та мікробіологічного моніторингу антибіотикорезистентності;· тривале перебування немовляти у стаціонарі;· зміна етіологічної структури та біологічних властивостей провідних збудників перинатальних та нозокоміальних інфекцій;· недіагностована внутрішньоутробна інфекція плода;· недостатнє впровадження до клінічної практики достовірних критеріїв ранньої діагностики внутрішньоутробної інфекції плода протягом вагітності з метою своєчасного цілеспрямованого лікування;· складність ранньої діагностики внутрішньоутробної інфекції у новонароджених.
Сучасними напрямами профілактики інфекцій у новонароджених є:· забезпечення мікробіологічного здоров'я жінок і чоловіків репродуктивного віку;· планування вагітності, свідоме ставлення до майбутнього народження дитини;· впровадження сучасних методів ранньої діагностики внутрішньоутробної інфекції плода у вагітних груп ризику;· впровадження сучасних, з доведеною ефективністю, перинатальних технологій надання допомоги матерям та новонародженим для забезпечення фізіологічного перебігу вагітності, пологів, неонатального періоду, становлення і розвитку організму дитини;· мікробіологічний моніторинг у відділеннях інтенсивної терапії новонароджених з метою контролю циркуляції госпітальних штамів вірусів, грибів та бактерій;· обмеження рутинного проведення певних процедур у новонароджених, що потребують контакту з медичним персоналом та обладнанням;· грудне вигодовування, спільне перебування з матір'ю на всіх етапах надання медичної допомоги новонародженим та дітям раннього віку.
Підвищенню ефективності діагностики та лікування інфекцій у новонароджених сприятиме розробка та впровадження клінічних протоколів ранньої діагностики внутрішньоутробної інфекції плода, діагностики інфекції фетоплацентарного комплексу, ранньої ефективної діагностики інфекції у новонароджених, лікування неонатальних інфекцій, профілактики внутрішньоутробних та нозокоміальних інфекцій.
Література
[1] Белобородова Н. В. Инфекции, вызванные грамположительнымимикроорганизмами и опыт применения ванкомицина в интенсивной терапии новородженных// Педиатрия. - 1997. - № 3. - С. 12-15.
[2] Белобородова Н. В. Новые тенденции в антимикробной терапии тяжелых гнойно-воспалительных заболеваний у детей и значение антибиотиков группы карбапенемов// Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2002. - № 2. - С. 56-60.
[3] Гойда Н. Г. Актуальні проблеми охорони материнства та дитинства на етапі реформування медичної галузі в Україні// Нова медицина. - 2002. - № 1. - С. 18-20.
[4] Суліма О. Г. Сучасні аспекти профілактики, діагностики, лікування гіпоксії плода і асфіксії новонароджених// Нова медицина. - № 1. - С. 21-26.
[5] Царегородцев А. Д., Рюмина И. И. Заболеваемость новорожденных внутриутробными инфекциями и задачи по ее снижению в Российской Федерации// Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2002. - № 2. - С. 4-7.
[6] Цинзерлинг А. В., Мельникова В. Ф. Перинатальные инфекции. Вопросы патогенеза, морфологической диагностики и клинико-морфологических сопоставлений. - СПб.: "Элби СПб", 2002. - 348 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...