WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Проблема інфекцій в сучасній неонатології з позицій доказової медицини - Реферат

Проблема інфекцій в сучасній неонатології з позицій доказової медицини - Реферат


Реферат на тему:
Проблема інфекцій в сучасній неонатології з позицій доказової медицини
Доказова медицина (evidence-based medicine) виникла на початку 90-х років ХХ століття як новий перспективний напрям забезпечення здоров'я людини шляхом підвищення ефективності цілеспрямованого обстеження, лікування з доведеним клінічним результатом та обмеженням рутинного призначення медичних втручань та медикаментів.
Розвиток доказової медицини зумовив необхідність розробки клінічних протоколів та рекомендацій щодо ведення хворих з тим або іншим захворюванням. Водночас це ні в якому разі не виключає потребу клінічного мислення та професійних знань лікарів з питань фізіології та патології того напряму медицини, у сфері якого працює зазначений фахівець.
Вимоги до лікаря сучасної медицини визначаються тим, що лікар у своїй науковій, педагогічній та клінічній практиці використовує як власний індивідуальний досвід, що базується на сучасних професійних знаннях, так і результати наукових та клінічних досліджень інших вчених та лікарів, що є основою клінічних протоколів.
Сучасний розвиток медицини в усьому світі характеризується спрямованістю на профілактику захворювань, ефективне лікування та підвищення якості життя людини. Все більше уваги приділяється таким напрямам забезпечення здоров'я людини, як планування сім'ї, ефективна перинатальна допомога, покращення репродуктивного здоров'я, безпечне материнство або фізіологічне ведення вагітності та пологів з обмеженням медикаментозних і акушерських втручань, грудне вигодовування дітей, практика лікувально-профілактичних закладів відповідно до вимог ВООЗ-ЮНІСЕФ "Лікарня, доброзичлива до дитини", профілактика перинатальної трансмісії ВІЛ від матері до дитини тощо.
Зазначені програми та питання вивчають та впроваджують до медичної науки, клінічної практики та навчальних програм закладів вищої до- та післядипломної медичної освіти фахівці з акушерства та гінекології, перинатології, неонатології та педіатрії.
Перинатологія та неонатологія є невід'ємними складовими частинами перинатальної медицини.
Неонатологія - молода наука, галузь педіатрії, яка вивчає фізіологію та патологію новонароджених та ґрунтується на знаннях:· особливостей внутрішньоутробного розвитку плода;· факторів ризику, які негативно впливають на перебіг вагітності та пологів;· фізіології та патології пологів;· компенсаторно-пристосувальних механізмів постнатальної адаптації новонароджених;· клініки та діагностики патологічних станів у новонароджених;· патофізіології критичних станів у новонароджених;· ефективної медичної допомоги новонародженим з перинатальною патологією;· фізіології та патології передчасно народжених дітей.
Відомо, що здоров'я людини починає формуватися протягом періоду внутрішньоутробного розвитку на підґрунті оптимального репродуктивного, імунобіологічного, мікробіологічного та соматичного здоров'я подружньої пари. Перинатальний період - неперевершений феномен життя людини, перебіг якого впливає на подальше соматичне, імунобіологічне та психо-емоційне здоров'я людини, тобто взагалі визначає якість життя людини.У 1998 році Європейське регіональне представництво ВООЗ розробило концепцію "Здоров'я для всіх у ХХІ столітті". Важливою складовою цієї концепції є забезпечення ефективної перинатальної допомоги.
Експертами ВООЗ визначено, що ефективна перинатальна допомога забезпечується шляхом:· фізіологічного ведення вагітності та пологів з обмеженням медикаментозних та акушерських втручань;· присутності близької людини на пологах;· раннього необмеженого контакту матері та дитини після народження;· грудного вигодовування, спільного перебування матері та дитини;· ефективної первинної реанімації новонародженого;· надання, за необхідності, спеціалізованої висококваліфікованої цілеспрямованої медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим;· профілактики інфекцій.
Серед глобальних проблем медицини та збереження здоров'я людини є інфекції, рівень та тяжкість яких значною мірою визначають захворюваність та смертність населення. Особливо актуальною є проблема інфекцій для вагітних жінок, новонароджених та дітей раннього віку. Так, доведено, що в структурі перинатальної смертності внутрішньоутробні інфекції становлять 65-70 % [5, 6, 8]. Інфекції є провідною причиною летальності новонароджених з тяжкою перинатальною патологією [2].Результати проведених мікробіологічних, імунологічних та вірусологічних досліджень дозволили у 72,5 % новонароджених з перинатальною патологією визначити антигени вірусів або специфічні антитіла класів Ig G та Ig M, зокрема герпес вірусів І, ІІ типів, ротавірусів, респіраторних вірусів, вірусів Коксакі А, В, вірусу гепатиту В [11, 13].
Мікробіологія та клінічна медицина обрали стратегію взаємовідносин зі світом мікроорганізмів як переважну боротьбу зі збудниками інфекційних захворювань, водночас не враховуючи складні взаємовідносини між мікроорганізмами та організмом людини, що склалися в процесі еволюції. Так, розробка і впровадження до клінічної практики все нових і нових антибіотиків тільки на деякий час вирішує проблему лікування, зокрема нозокоміальних інфекцій.
Особливо актуальним є питання ендомікроекологічного статусу вагітної, плода та новонародженої дитини з погляду профілактики інфекцій шляхом забезпечення фізіологічного, імунобіологічного та мікробіологічного станів вагітної та немовляти [12].В усьому світі спостерігається підвищення частоти інфекцій, що поширюються статевим шляхом, які не завжди реєструються, але мають провідне значення серед факторів ризику та причин внутрішньоутробної інфекції [3, 10].Водночас на сьогодні існують певні протиріччя та не повністю з'ясовані питання щодо ведення вагітності у жінок груп ризику з внутрішньоутробної інфекції плода, доцільності та показань для обстеження вагітних груп ризику на певні представники перинатальних TORCH-інфекцій, діагностики стану плода та порушень його розвитку, ведення пологів, показань до акушерських втручань, лікування і обстеження новонароджених з перинатальною патологією, зокрема з внутрішньоутробними інфекціями.Багато дискусійних питань в акушерстві, перинатології та неонатології виникає щодо доказової діагностики внутрішньоутробних інфекцій у плода та новонароджених.
Сучасний розвиток неонатології характеризується впровадженням нових перинатальних технологій, ефективних методів лікування, інтенсивної терапії та виходжування новонароджених. Протягом останніх років усе більше уваги приділяється репродуктивному здоров'ю людини, в тому числі його мікроекологічному аспекту, впровадженню програм планування вагітності, грудного вигодовування, безпечного материнства з метою профілактики інфекцій та перинатальної патології. Сформовано новий напрям перинатальної медицини - "медицина плода".
З позицій доказової медицини вітчизняними і зарубіжними дослідниками доведено, що здоров'я новонародженої дитини визначається станом здоров'я матері, особливостями перебігу вагітності тапологів, фізіологічним перебігом неонатального періоду, оптимальною організацією надання спеціалізованої медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим [3, 4].Протягом останніх років серед причин захворюваності та смертності новонароджених зростає питома вага інфекцій. Так, протягом останніх років у структурі захворюваності новонароджених інфекції посідають одне з

 
 

Цікаве

Загрузка...