WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Плацентарна недостатність: сучасні аспекти патогенезу, діагностики, профілактики та лікування - Реферат

Плацентарна недостатність: сучасні аспекти патогенезу, діагностики, профілактики та лікування - Реферат

перебігу попередніх вагітностей (наявність порушень менструальної функції, самовільне переривання вагітності, звичне невиношування, завмерла вагітність, народження дітей з малою масою тіла, аномалії розвитку матки, наявність антифосфоліпідного синдрому);
- характер супутньої екстрагенітальної патології (прояви ПН мають місце у всіх вагітних за наявності вад серця з порушенням кровообігу, артеріальних гіпертензій, цукрового діабету);
- наявність хронічних осередків екстрагенітальної і генітальної інфекції (пієлонефрит, тонзиліт, холецистит, кольпіт тощо), TORСH-інфекції;
- перебіг теперішньої вагітності (загроза переривання вагітності, дані про наявність часткового відшарування плідного яйця в ранні терміни вагітності, явища раннього гестозу, термін початку і клінічні прояви пізнього гестозу);
- показники ультразвукової фетометрії. Ультразвуковий метод дослідження дозволяє проводити динамічний нагляд за перебігом вагітності, починаючи з ранніх термінів. Прогностично несприятливими в плані розвитку плацентарної недостатності є такі ознаки:
а) низька імплантація плодового яйця;
б) відставання його розмірів від гестаційного терміну;
в) нечітка візуалізація ембріона;
г) наявність ділянок відшарування хоріону.
Крім того, при ультразвуковому дослідженні у ІІ триместрі важливо виключити вади розвитку плода і діагностувати ознаки затримки його розвитку [1].
Порушення в системі мати-плацента-плід у групі вагітних високого ризику щодо розвитку плацентарної недостатності характеризується станом судинної резистентності в маткових артеріях, артерії пуповини, аорті і середній мозковій артерії плода.
Для оцінки кривих швидкості кровотоку розраховують такі показники судинного опору: індекс резистентності, систоло-діастолічне співвідношення і пульсаційний індекс. Крім того, розраховується церебро-плацентарне співвідношення - відношення індексів резистентності середньої мозкової артерії і артерії пуповини.
Дослідження кривих швидкості кровотоку на початку ІІ триместру вагітності має високу прогностичну цінність для виявлення вагітних групи високого ризику щодо розвитку тяжких форм пізніх гестозів і затримки розвитку плода. Порушення кровотоку в матковій артерії може бути виявлене, починаючи з 18-ти тижнів вагітності. При цьому прогностичну цінність має як наявність патологічної виємки у фазу діастоли, так і зниження діастолічної швидкості кровотоку. Зазначені зміни відбивають порушення процесів формування матково-плацентарних судин, зміни спіральних артерій, глибину інвазії трофобласту. Виявлення виємки в одній і особливо в обох маткових артеріях або зниження діастолічного компоненту кровотоку в ІІ триместрі вагітності є основою для початку профілактичного лікування плацентарної недостатності.
Кровоток в артерії пуповини визначається скоротливою функцією серця плода і опором судин плодової частини плаценти. Стан кровотоку в пупочній артерії становить найбільш інформативний показник судинного опору плацентарного судинного русла. У ІІ-ІІІ триместрах неускладненої вагітності діастолічний компонент кровотоку в пупочній артерії підвищується внаслідок зниження загального периферичного судинного опору.
Оптимальною судиною для виявлення допплерометричних змін головного мозку плода є середня мозкова артерія. Практичне значення дослідження кривих швидкості кровотоку в середній мозковій артерії набуває після 25-го тижня вагітності, коли резистентність мозкових судин знижується.
При плацентарній недостатності приток крові до мозку плода зростає. Даний феномен (brain-sparing phenomenon) є відображенням компенсаторної централізації кровообігу в результаті перерозподілу кровотоку до життєво важливих органів плода. При цьому, паралельно з підвищенням опору в магістральних судинах плода і артерії пуповини, зі зменшенням плацентарної перфузії відбувається зниження показників, що характеризують опір у судинах мозку. Церебро-плацентарне співвідношення знижується менше одиниці (при неускладненій вагітності воно більше 1). Стан судинної резистентності головного мозку визначає прогноз виживання плода. Зниження кровотоку в середній мозковій артерії свідчить про недостатнє кровопостачання стовбура мозку [1, 2].
Відповідно до сучасних уявлень, фізіологічний перебіг вагітності і нормальний розвиток плода забезпечується комплексом гормональних змін, що формуються під час вагітності в системі мати-плацента-плід. Окремі ланки цієї системи настільки тісно пов'язані між собою, що зміна стану одного з них призводить до переорієнтування або ушкодження функції всього комплексу.
Виявлені нами коливання плацентарного лактогену (ПЛ) у сироватці крові в залежності від терміну вагітності показали, що при наростанні плацентарної недостатності рівень цього гормону як у II, так і в III триместрі вагітності прогресивно знижується. Низький рівень ПЛ у крові вагітної може сприяти обмеженому надходженню глюкози до плода, що, в свою чергу, знижує компенсацію енергетичних затрат, які відбуваються при синтезі білка в організмі. Останнє і призводить до затримки розвитку плода (ЗРП).
Існує також думка, за якою, крім анаболічного ефекту, ПЛ різнобічно впливає на серцево-судинну та центральну нервову системи, електролітний баланс, що є шляхами реалізації адаптаційних реакцій матері і плода, спрямованих на розвиток вагітності.
Естрогени - продукт єдиної фетоплацентарної системи - водночас є показниками функціонального стану плаценти і плода. При ПН порушується метаболічна реакція плаценти, знижується вміст естрогенів у сироватці крові матері.
Прогестерон, що утворюється в плаценті, надходить як до матері, так і до плода, причому до плода в значно більшій кількості. Характерним є те, що метаболізм прогестерону здійснюється майже всіма тканинами плода, але плід жіночої статі утилізує гормон, що надходить, інтенсивніше, ніж плід чоловічої статі. Достовірне зниження концентрації прогестерону в сироватці крові при ПН свідчить про пригнічення метаболізму цього гормону і про високий ризик невиношування у даного контингенту жінок.
Профілактика та лікування
Основними моментами профілактики плацентарної недостатності є:
- своєчасне виявлення факторів ризику виникнення цього ускладнення, що дозволяє зменшити вірогідність їх несприятливої дії на фетоплацентарну систему, а також проведення динамічного нагляду за пацієнтами групи ризику щодо виникнення даної патології;
- підвищення психологічної адаптації вагітних за участю психолога в групах вагітних з високим стресогенним навантаженням і низькою стресостійкістю, своєчасне виявлення акушерських ускладнень і екстрагенітальних захворювань, госпіталізація цих вагітних для проведення стаціонарного лікування;
- призначення препаратів, які діють напериферичну і органну гемодинаміку з корекцією судинного тонусу (актовегін, курантил), реології і гемостазу материнського організму (реополіглюкін, гепарин), поліпшення матково-плацентарного кровообігу (цитраргінін, партусистен, геніпрал, магне-В6);
- вплив на метаболізм у фетоплацентарній системі: оксигенотерапія, 5 %-ний розчин глюкози, кокарбоксилаза, аскорбінова кислота, полівітаміни (прегнавіт або матерна).
Ефективність терапії оцінюється насамперед на основі

 
 

Цікаве

Загрузка...