WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Закони суспільного розвитку і життєдіяльність маркетингових систем охорони здоров'я - Реферат

Закони суспільного розвитку і життєдіяльність маркетингових систем охорони здоров'я - Реферат

суспільних, економічних і інших законів.
У нових умовах господарювання необхідні якісні "парадигмальные"зміни системи керування в охороні здоров'я.
У поетапному представленні специфічної методології керування парадигма регулювання життєдіяльності системи охорони здоров'я маркетингового (ліберального) типу представляється в такий спосіб:
побудова системи зовнішніх "обмежників", що дозволяють деякою мірою зафіксувати нескінченно динамічний стан системи в необхідних рамках, що дозволяють здійснити конкретний вплив на систему;
прогнозування (моделювання) можливого результату при перспективному впливі на систему;
пошук і вибір конкретного протиріччя (протиріч), що є носієм і відображає сутністю і результат бажаного передбачуваного впливу;
використання методів і форм, що змінюють ступінь і глибину розкритого внутрішнього протиріччя системи.
Досягненню позначених цілей допомагає класичний розгляд системи охорони здоров'я, з одного боку, як підсистеми загального державного устрою, з іншого боку - як цілісного об'єкта.
Система охорони здоров'я, як соціально-суспільна структура держави, будучи, у визначеному змісті, підсистемою, з однієї сторони функціонує в зовнішнім полі протиріч, з іншого боку - має внутрішню життєдіяльність, що в основному визначається динамікою внутрішніх протиріч.
Від стану суспільно-державної "середовища обитания" залежить визначений ступінь упорядкованості "внутрішньої волі" системи охорони здоров'я.
Створення "зовнішнього простору", деякої "середовища функціонування" системи охорони здоров'я маркетингового типу, як видно,повинне спиратися на наступні принципи:
1.принцип правового регулювання життєдіяльності системи (принцип реалізується створенням законодавчої бази),
2.принцип технологічного регулювання (принцип реалізується методами стандартизації в охороні здоров'я),
3.принцип фінансового регулювання (принцип реалізується при переважній ролі держави у фінансуванні системи охорони здоров'я).
У реалізації принципів, що формують зовнішнє середовище функціонування системи охорони здоров'я, висока і приоритетна роль державних інститутів влади.
Конкретні форми реалізації цих принципів, з одного боку, повинні забезпечувати дозвіл протиріч, що виникають між системою охорони здоров'я, як цілісного компонента держави й іншими складовими. З іншого боку - деякою мірою умовно "зафіксувати" неупорядковану внутрішню органічну сутність такої системи. При реалізації методів і форм регулювання її життєдіяльності (шляхом керування внутрішніми протиріччями) зробити очікуваний результат, конкретного впливу на систему, "передбачуваним".
Керування протиріччями припускає розкриття таких, котрі відповідають визначеної формалізованої сутності маркетингової системи охорони здоров'я. Рішення цієї задачі набагато полегшується при використанні відкритої й описаної моделі системи маркетингу медичних послуг [3,4,5,6].
По-перше, модель допомагає зрозуміти і представити формалізовану сутність медичної діяльності в поле маркетингових відносин лікаря і пацієнта, системно описати зв'язки і взаємини елементів, що складають таку систему охорони здоров'я. По-друге, - дозволяє вичленувати і систематизувати об'єктивні протиріччя, що забезпечують спосіб існування і життєдіяльність системи. По-третє, - методологічно забезпечує практичну реалізацію методів імітаційного моделювання по оптимізації системи охорони здоров'я.
Так, приміром, протиріччя між медичною послугою і медичним технологічним стандартом співвідносяться і дозволяються в рамках медико-діагностичної групи. Подібний умовивід, що відображає об'єктивну реальність, представляється в моделі у виді визначеної графічної форми, де суперечливі сутності розташовані в підставі трикутника, а елемент, що поєднує ці протиріччя - у вершині (мал.3). Такі утворення названі нами тріадами.
Цілісна модель маркетингової системи медичних послуг складається з подібних універсальних утворень і власне кажучи представляє логічну мережу, що відображає внутрішні протиріччя системи.
Модель дозволяє логічно представити ранжирування протиріч, систематизувати їх відповідно до визначених умовних рівнів (верхній, середній, нижній), розкрити конкретні сутності у виді пар елементів системи, у яких виявляється єдність і протилежність цих протиріч. Нарешті, представляється можливим логічно вичленувати ті елементи системи маркетингу медичних послуг, у формі і сутності яких можливий дозвіл внутрішніх протиріч, тобто з'являється реальний метод за допомогою керування протиріччями, керувати об'єктивними законами, по яких забезпечується життєдіяльність системи охорони здоров'я.
Послідовне розкриття і розгляд протиріч, зняття або обострениеих у рамках конкретного елемента, введенням у систему формалізованого складового, що дозволяє конкретне протиріччя, у принципі, дозволяє домагатися рівноваги системи в цілому, переводячи її з одного оптимального рівня на інший, тобто в широкому змісті забезпечувати активне регулювання життєдіяльності системи охорони здоров'я.
Література
1.Фундаментальні основи політики охорони здоров'я. / Під ред. О.П.Щепина, М., 1999, - с. 25.
2.Кравченко Н., Маркова В. чи Міняється парадигма керування підприємством? // Ж. Проблеми теорії і практики керування, 1998. - №3 - с.84.
3.Тогунов И.А. Модель маркетингової системи медичних послуг (маркетингова формалізована сутність ліберальної системи охорони здоров'я) // Ж. Ексклюзивний маркетинг - № 5 - 1999, - с.47-83.
4.Тогунов И.А. Співвідношення й адекватність понять моделі маркетингової системи і категорій системи охорони здоров'я, що функціонує в умовах ринку. // Ж. Економіка охорони здоров'я - №7 - 1998.
5.Тогунов И.А. Концептуальне обґрунтування застосування методу системного підходу до оцінки якості медичної допомоги. // Ж. Проблеми соціальної гігієни й історія медицини - № 3.- 1998.
6.Тогунов И.А. Модель маркетингової системи як парадигма ситуаційного моделювання в охороні здоров'я. // Сб. Фізика і радіоелектроніка в медицині і біотехнології: Матеріали III міжнародної науково - технічної конференції ФРЭМБ'98. Володимир, -1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...