WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Застосування Амбротард 75 у комплексному лікуванні гострого бронхіту, загострення хронічного бронхіту та ХОЗЛ - Реферат

Застосування Амбротард 75 у комплексному лікуванні гострого бронхіту, загострення хронічного бронхіту та ХОЗЛ - Реферат

до основної увійшло 30 хворих - 12 (40%) чоловіків і 18 (60%) жінок, які застосовували в комплексному лікуванні препарат Амбротард 75, капсули по 75 мг виробництва ЗАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ"; до контрольної - теж 30 хворих - 25 (83,3%) чоловіків і 5 (16,7%) жінок, що приймали референтний препарат - Амбробене-ретард, капсули по 75 мг виробництва фірми "Mercle GmbH/ Ratiofarm International GmbH" (Німеччина). Обидва препарати призначали по 1 капулі 1 раз на добу. Тривалість лікування - 14 днів. Хворі обох груп отримували стандартну комплексну базову терапію. Інші муколітичні засоби не призначалися. Статистичну обробку отриманих даних проводили методами варіаційної статистики із застосуванням критерію Стьюдента. Усі учасники дослідження мали клінічні, лабораторні та функціональні ознаки гострого бронхіту (97% - в основній групі, 37% - в контрольній), загострення ХБ (без ознак обструкції дихальних шляхів) (33% і 30% відповідно) та ХОЗЛ (40% і 33% відповідно). Базова комплексна терапія, на фоні якої проводилося дослідження, включала традиційне лікування зазначених захворювань. Реєстрація даних клінічного, лабораторного та інструментального обстежень виконувалася за схемою згідно з протоколом. Уся отримана інформація вносилася до історії хвороби та Індивідуальної реєстраційної форми хворого. Оцінка вираженості симптомів захворювання проводилася пацієнтом за схемою, представленою у таблиці.
Переносимість препарату оцінювали на підставі суб'єктивних симптомів і відчуттів, що повідомлялися пацієнтом, а також об'єктивних даних, отриманих лікарем у процесі лікування; враховувалася динаміка лабораторних показників досліджень крові і сечі, а також частота виникнення і характер побічних реакцій: дуже добра - не відзначаються побічні ефекти; добра - спостерігаються незначні побічні ефекти, що не завдають серйозних проблем пацієнту і не потребують відміни препарату; задовільна - спостерігаються побічні ефекти, які впливають на стан пацієнта, але не потребують відміни препарата; незадовільна -має місце небажаний побічний ефект, який справляє значний негативний вплив на стан хворого, вимагає відміни препарату; дуже незадовільна - має місце небажаний побічний ефект, який вимагає відміни препарату і застосування додаткових медичних заходів. Ми звертали особливу увагу на можливі основні ускладнення при прийомі даного препарату: алергічні реакції, шлунково-кишковий дискомфорт, головний біль, збудження. Динаміка показників клінічних даних (вираженості задишки та кашлю) представлена на рисунку 1.Виражена позитивна динаміка клінічних симптомів після курсу лікування із застосуванням амброксолу тривалої дії спостерігалася в обох групах. Так, зменшилися задишка при звичайному фізичному навантаженні у пацієнтів обох груп, зросла майже на однаковий відсоток кількість хворих як в основній, так і в контрольній групах, в яких задишку викликало значне фізичне навантаження. В обох групах у хворих після лікування припинився виснажливий і сильний кашель. На рисунках 2, 3 представлений вплив амброксолу пролонгованої дії на кількість та характер мокротиння у досліджуваних хворих. Усі хворі відмічали покращення відкашлювання мокротиння на 5-ту добу лікування (кашель став м'якшим, відхаркування - легшим) і значне покращення - на 14-ту добу лікування основним і референтним препаратами. Змінилися також характер та кількість мокротиння: після курсу лікування в обох групах у жодного хворого не спостерігалося гнійне мокротиння, лише у деяких хворих (6,7% в обох групах) зберігався слизово-гнійний його характер. Виділення мокротиння скоротилося у хворих обох груп в середньому на 60%.Покращання клінічних симптомів супроводжувалося позитивною динамікою аускультативних ознак (рис. 4, 5). Так, зменшилася кількість хворих із жорстким відтінком дихання (на 46,7% в основній і на 40% - у контрольній групі), зросла кількість хворих із везикулярним диханням (на 46,7 % в обох групах). Розсіяні сухі хрипи вислуховувалися відповідно у 36,7 % та 33,3 % хворих; вологі хрипи - відповідно у 16,6 % та 13,4 % пацієнтів. Показники бронхіальної прохідності та основні легеневі об'єми достовірно не змінювалися у пацієнтів обох груп, але спостерігалася тенденція до покращення цих показників у хворих на ХОЗЛ. Обидва препарати добре переносилися хворими, небажаних проявів не було зафіксовано ні в основній, ні в контрольній групі. Про безпечність препаратів свідчить відсутність їх негативного впливу на показники гемограми та біохімічного дослідження хворих. Висока ефективність досліджуваних препаратів спостерігалася у 27 (90%) хворих основної групи та у 26 (86,7%) - контрольної. Помірна ефективність - відповідно у 3 (6,7%) та 4 (6,7%) учасників дослідження. Це були хворі із гнійно-обструктивним бронхітом із тривалістю захворювання понад 10 років, з тривалим стажем куріння (більше 20 пачко-років), у яких після курсу лікування залишалися клінічні прояви захворювання. Цим пацієнтам було рекомендовано продовжувати комплексне лікування. На рисунку 6 графічно відтворене уявлення пацієнтів і лікаря про ефективність та переносимість досліджуваних препаратів. Варто відмітити дуже добрий комплаєнс (100%) хворих під час проведення цього дослідження - усі вони відзначали зручність прийому препарату один раз на добу, ніхто з досліджуваних не пропустив жодного прийому препарату. Таким чином, Амбротард 75 є високоефективним лікарським препаратом з муколітичною та відхаркувальною дією. При застосуванні у комплексному лікуванні хворих на гострий бронхіт, хронічний бронхіт та ХОЗЛ у фазі загострення він не поступається за своєю ефективністю препарату порівняння - Амбробене-ретард, капсули по 75 мг виробництва фірми "Mercle GmbH/ Ratiofarm International GmbH" (Німеччина). Амбротард 75 добре переноситься хворими, не викликає патологічних змін лабораторних показників при клінічному обстеженні, не спричиняє токсичної дії. Прийом препарату один раз на добу значно покращує прихильність пацієнтів до терапії, підвищує якість їхнього життя.

 
 

Цікаве

Загрузка...