WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Динаміка показників добового моніторування артеріального тиску у хворих з есенціальною гіпертензією на фоні застосування Кандесару - Реферат

Динаміка показників добового моніторування артеріального тиску у хворих з есенціальною гіпертензією на фоні застосування Кандесару - Реферат


Результати та їх обговорення
Вихідний середній рівень АТ за 24 години за даними ДМАТ становив 142,4 +- 10,1 / 80,9 +- 8,8 мм рт. ст. На фоні терапії кандесартаном цільові показники АТ досягнуті у 17, у поєднанні з діуретиком - у 9 пацієнтів. Через 4 тижні середній рівень АТ становив 135,7 +- 12,8 / 78,5 +- 9,2 мм рт. ст. (p < 0,001 порівняно з вихідним для АТс), через 8 тижнів - 130,8 +- 13,6 / 76,0 +- 8,0 мм рт. ст. (p < 0,001 для АТс). Лікування Кандесаром дозволило зменшити рівень АТп з 61,8 +- 15,9 до 52,6 +- 8,0 мм рт. ст. (p < 0,05) і 50,5 +- 8,4 мм рт. ст. (p < 0,01) (рис. 1). Таким чином, продовження застосування Кандесару (у частини хворих - у поєднанні з діуретичним засобом), а також збільшення його дози супроводжувалося посиленням антигіпертензивного ефекту терапії.
На фоні застосування кандесартану максимальний рівень АТ протягом доби достовірно зменшився через 4 тижні з 187,8 +- 18,0 / 117,7 +- 17,1 до 175,6 +- 20,4 / 111,1 +- 16,4, а через 8 тижнів становив 167,5 +- 23,4 / 108,7 +- 14,8 мм рт. ст. Отже, застосування кандесартану супроводжувалося більш стійким ефектом зниження АТс. Частота серцевих скорочень спочатку підвищилася з 64,8 ё 13,2 до 71,4 ё 11,2 ударів на хвилину (p 0,05). Отримані дані свідчать про відсутність виражених змін активності вегетативної нервової системи при лікуванні кандесартаном.
У ході дослідженняспостерігалася тенденція до зниження варіабельності АТс з 17,8 +- 4,6 до 15,7 +- 3,0 і 15,8 +- 3,4 мм рт. ст. і АТд - з 11,9 +- 3,4 до 10,5 +- 2,1 і 10,9 ё 3,0 мм рт. ст. Заслуговує на увагу тенденція до підвищення добового індексу для АТс з 8,8 +- 6,7 до 10,6 +- 6,1 і 12,8 +- 6,6 %, а також АТд - з 14,1 +- 8,9 до 17,7 +- 6,2 і 22,7 +- 6,4 % (в останньому випадку p < 0,01, порівняно з вихідним показником). Крім того, спостерігали зменшення індексу часу для АТс з 66,5 +- 18,2 до 52,0 +- 29,0 і 39,0 +- 19,5 % (в останньому випадку p 99 %), тривалий період півжиття у плазмі (близько 9 годин), відсутність накопичення при тривалому застосуванні, досягнення пікової концентрації через 3-4 години, незалежність концентрації від прийому їжі, збалансоване виділення в незміненому вигляді (60 % з сечею і 40 % з фекаліями), відсутність клінічно значущих фармакокінетичних взаємодій [12, 16]. У дослідженні SCOPE з позицій доказової медицини довели відмінну переносимість кандесартану у хворих з АГ похилого і старечого віку, його здатність сповільнювати погіршення мозкових функцій [11]. У 2003 році завершилося велике дослідження CHARM, в якому оцінювали ефективність кандесартану у хворих з хронічною серцевою недостатністю, зокрема при непереносимості інгібіторів ангіотензин-перетворюючого ферменту, в доповнення до цих препаратів, а також у категорії хворих зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка [14].
Проведене нами дослідження довело адекватний виражений антигіпертензивний ефект Кандесару. Насамперед, у переважної більшості пацієнтів спостерігали "відповідь" на призначення препарату або його поєднання з діуретичним засобом, яка проявлялася за "м'якої" АГ досягненням цільових показників АТ. Наголосимо, що обстежена група пацієнтів характеризувалася деякими відмінностями, порівняно з раніше здійсненими великими клінічними дослідженнями ефективності АРА-ІІ [8, 11], зокрема - більш молодим віком і домінуванням ізольованої систолічної гіпертензії. Проте, досягнуте зниження АТ, верифіковане методом ДМАТ, свідчить про "універсальність" Кандесару як антигіпертензивного засобу, можливість його застосування в широкого діапазону пацієнтів з АГ і різноманітними супутніми захворюваннями. Виявлене зниження пульсового АТ узгоджується з результатами нещодавно завершеного дослідження CHAMP [4]. Як і очікувалося, Кандесар характеризується відмінною переносимістю та високою "прихильністю" хворих до лікування протягом періоду спостереження. Очевидно, виявлене прогресивне підвищення добового індексу на фоні прийому Кандесару можна пояснити тривалою антигіпертензивною дією препарату.
Висновки
Таким чином, Кандесар можна рекомендувати як ефективний та добре переносимий засіб моно- або комбінованої терапії у хворих з ЕГ і супутніми захворюваннями. Препарат доцільно призначати у вигляді монотерапії в дозі 4-16 мг, а у випадку недостатнього антигіпертензивного ефекту через 4 тижні додавати гідрохлоротіазид. Застосування Кандесару та вибір його оптимальних комбінацій з іншими антигіпертензивними засобами має здійснюватися з урахуванням супутніх захворювань, уражень органів-мішеней та індивідуальних особливостей добового профілю АТ.
Література
[1] Свищенко Е. П., Коваленко В. Н. Гипертоническая болезнь. Вторичные гипертензии/ Под ред. В. Н. Коваленко. - К.: Либідь, 2002.
[2] Сіренко Ю. М. Артеріальна гіпертензія 2002 (посібник для лікарів). - К.: Моріон, 2002.
[3] American Diabetes Association. Diabetic nephropathy// Diabetes Care. - 2002. - Vol. 25 (Suppl. 1). - P. 85-89.
[4] Asmar R., Lacourciere Y. A new approach to assessing antihypertensive therapy: effect of treatment on pulse pressure. Candesartan cilexetil in Hypertension Ambulatory Measurement of Blood Pressure (CHAMP) Study Investigators// J. Hypertension. - 2000. - Vol. 18. - P. 1683-1690.
[5] Bloom B. S. Continuation of initial antihypertensive medication after 1 year of therapy// Clin. Ther. - 1998. - Vol. 20. - P. 671-681.
[6] Brenner B. M., Cooper M. E., de Zeeuw D. et al. Effects of losartan on renal and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes and nephropathy// New Engl. J. Med. - 2001. - Vol. 345. - P. 861-869.

 
 

Цікаве

Загрузка...