WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Аналіз тяжкості перебігу негоспітальної пневмонії на стаціонарному етапі - Реферат

Аналіз тяжкості перебігу негоспітальної пневмонії на стаціонарному етапі - Реферат

відносилися до III класу ризику та 15 (71,43 %) - до IV класу ризику летального кінця. Середня тривалість перебування у стаціонарі становила 20,33 днів; пацієнти були виписані після одужання за основним захворюванням.
До ІІ групи належали пацієнти з нетяжким перебігом НП. Дані щодо частоти, з якою спостерігалися основні фактори ризику, представлені в таблиці 4.За шкалою Pneumonia PORT, до III класу ризику летального кінця належали 13 (43,33 %) пацієнтів та до IV класу ризику - 17 (56,66 %). У більшості хворих (16 або 53,33 %) були виражені ознаки дихальної недостатності. Середня тривалість госпіталізації становила 16,24 днів.
У ІІІ групі хворих віком понад 50 років було 73 (67,59 %) особи, із них з супутньою патологією - 62 (57,4 %), зокрема - патологія серцево-судинної системи (48 випадків, 77,41 %), ХОЗЛ (9 випадків, 14,51 %), цереброваскулярні захворювання (6 випадків, 9,67 %), злоякісні новоутворення (5 випадків, 8,06 %). У пацієнтів віком менше 50 років (32,4 %) часто спостерігалося поєднання двостороннього чи багаточасткового ураженням легеневої тканини із супутньою патологією, серед якої найчастіше спостерігалася патологія шлунково-кишкового тракту (7 випадків, 20,0 %) сечовидільної системи (5 випадків, 14,28 %) та наркоманія (5 випадків, 14,28 %), а також хронічнізахворювання печінки, патологія ендокринної системи тощо.
За шкалою Pneumonia PORT, 14 (12,96 %) хворих належали до II класу, 65 (60,18 %) - до III класу, 29 (26,85 %) - до IV класу ризику летального кінця. Середня тривалість перебування пацієнтів у стаціонарі становила 14,82 днів.
Пацієнтів IV групи віком старше 65 років було 12 (35,29 %) осіб. Терапія антибактеріальними препаратами з приводу інших захворювань проводилась у 4 (14,7 %) хворих, системними ГКС - у 2 (5,88 %) хворих, у 4 (11,76 %) пацієнтів спостерігалося загострення супутньої патології. На хронічний алкоголізм страждало 6 (20,58 %) осіб і 7 (20,58 %) - на наркоманію. За шкалою Pneumonia PORT, до II класу належали 11 (32,35 %), до III класу - 16 (47,05 %), до IV класу ризику - 7 (20,58 %) госпіталізованих пацієнтів. Середня тривалість перебування хворих у стаціонарі становила 14,56 днів.
У V групу ми виділили пацієнтів, що перебували на лікуванні в терапевтичному відділенні не через тяжкість перебігу НП, а зважаючи, головним чином, на соціальні обставини. У цю групу ввійшли також пацієнти з супутньою патологією, хронічним алкоголізмом, але при вирішенні питання щодо госпіталізації керувалися соціальними факторами, а саме - неможливість виконання лікарських призначень в домашніх умовах (в основному, це були люди похилого віку, одинокі), особи без визначеного місця проживання, безробітні та соціально незахищені люди. За шкалою Pneumonia PORT, до II класу належали 27 (64,28 %), до III класу - 12 (28,57 %) та до IV класу ризику - 3 (7,14 %) пацієнтів. Середня тривалість лікування у стаціонарі становила 16,22 днів.
Після визначення тяжкості перебігу та прогнозу НП за допомогою шкали Pneumonia PORT, а також після класифікації хворих відповідно до наявних факторів ризику, ми встановили, що до II класу належало 52 (22,12 %) пацієнти, більшість з яких 27 (51,92 %) входили до V групи і були госпіталізовані за соціальними обставинами.
Значна частина госпіталізованих хворих 112 (47,65 %) належала до III класу ризику, головним чином, це були пацієнти ІІІ та ІV груп, більшість яких становили хворі віком старше 50 років, з супутньою патологією (захворювання серцево-судинної системи - 77,41 %, дихальної системи - 14,71 %) та хворі на хронічний алкоголізм чи наркоманію віком менше 50 років. Пацієнти цього класу могли лікуватись як в амбулаторних, так і в умовах стаціонару, вибір залежав від конкретної клінічної ситуації. Частина хворих, госпіталізованих до стаціонару, могли б лікуватися в домашніх умовах. На наш погляд, причиною цього було те, що при аналізі історій хвороб ми не в усіх випадках могли оцінити соціальні фактори.
До IV класу ризику було віднесено 71 (30,21 %) пацієнта, які належали до І, ІІ та ІІІ груп і за тяжкістю свого стану потребували парентеральної терапії в умовах стаціонару.
Висновки
1. Серед 112 (47,65 %) хворих, що належали до III класу, 62 (55,35 %) пацієнти були старше 50 років із загостренням супутньої патології (переважно захворювання серцево-судинної системи та ХОЗЛ).
2. Однією з причин госпіталізації пацієнтів молодого віку була наявність "модифікуючих" факторів та двобічного чи багаточасткового ураження легеневої тканини.
3. Більша частина пацієнтів, які б мали лікуватись амбулаторно, а саме - 27 (51,92 %) осіб були госпіталізовані через соціальні умови.
4. Серед 59 (25,1 %) пацієнтів з ускладненнями НП, 53 (89,83 %) були госпіталізовані вже з наявними ускладненнями, що може бути пов'язано із тяжкістю захворювання або з пізнім зверненням пацієнта за медичною допомогою.
5. Середня тривалість перебування хворих у терапевтичному відділенні була найбільшою у пацієнтів з тяжким перебігом НП (20,33 днів) та практично однаковою у хворих, що потребували терапії в умовах стаціонару (16,24 днів) та були госпіталізовані за соціальних умов (16,22 днів).
Література
[1] Мишин В. Ю., Григорьев Ю. Г. Раннее выявление и диагностика туберкулеза органов дыхания: Руководство для врачей. - М., 2000.
[2] Наказ МОЗ України від 28.10.2003 р. № 499.
[3] Ноников В. Е. Внебольничные пневмонии: эмпирическая антибактериальная терапия// РМЖ. - 2003. - Т. 11, № 22. - С. 1268-1272.
[4] Синопальников А. И., Сидоренко С. В. Внебольничная пневмония: стандарты эмпирической антибактериальной терапии// Антибиотики и химиотерапия. - 1999. - Т. 44, №5. - С. 22-28.
[5] Сильвестров В. П. Пневмония: исторические аспекты и современность// Тер. архив. - 2003. - № 9. - С. 63-69.
[6] Чучалин А. Г., Синопальников А. И., Чернеховская Н. Е. Пневмония. - М., 2002.
[7] Чучалин А. Г., Синопальников А. И., Яковлев С. В. и др. Внебольничная пневмония у взрослых: практические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике: Пособие для врачей// Инфекции и антимикробная терапия. - 2003. - Т. 5, №4. - С. 99-117.
[8] Fine M. J., Auble T. E., Yealy D. M. et al. A prediction rule to identify low-risk patients with community-acquired pneumonia// N. Engl. J. Med. - 1997. - V. 336. - P. 428-436.

 
 

Цікаве

Загрузка...