WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Загальна характеристика пам'яті - Реферат

Загальна характеристика пам'яті - Реферат

реконструюється й закріплюється за смислом, тому й відтворюється вибір-ково й узагальнено, залежно від завдань та характеру самої діяльності, тобто теж свідомо.
Значення короткочасної і довгочасної пам'яті в житті та діяльності людини різне.
Короткочасна пам'ять обслуговує окремі ланки та операції діяльності. Наприклад, перекладач зберігає точно у своїй пам'яті фразу, поки її перекладає. При переході до нової фрази точне формулювання попередньої фрази відразу забувається. Аналогічні (схожі) прояви короткочасної пам'яті спостерігаються в роботі стенографістки, оператора і представників інших видів скороминущої діяльності. В цьому явищі, мабуть, є своя доцільність. Якби вся стара інформація залишалась у пам'яті, то увага не могла б переключитися на сприйняття і утримання нової інформації, а отже, і виконання нової операції було б неможливе.
Довгочасна пам'ять обслуговує більш складну інтелектуальну й практичну діяльність людини. До такої діяльності, зокрема, належить навчальна діяльність учнів. Школяр, діставши навчальне завдання, повинен пам'ятати не тільки одержані вказівки та інструкції до його виконання. Він також повинен свідомо згадати ті раніше набуті знання, які потрібні для успішного розв'язання завдання.
Взаємозв'язок різних видів пам'яті
Процеси пам'яті
Пам'ять - це завжди діяльність, вона має характер певних процесів. Основні процеси пам'яті - запам'ятовування, збереження (і відповідно забування), відтворення і упізнавання.
Запам'ятовування. Діяльність пам'яті починається з запам'ятовування, тобто з закріплення тих образів і вражень, які виникають у свідомості від дії предметів і явищ дійсності у процесі відчуття і сприйняття.
Запам'ятовування може бути ненавмисним (мимовільним) і навмисним (довільним).
Мимовільне запам'ятовування відбувається без заздалегідь поставленої мети запам'ятати. Воно проходить без вольових зусиль, відбувається немовби само собою. Не всі факти та події навколишньої дійсності запам'ятовуються однаково мимовільно. Насамперед міцність і тривалість мимовільного запам'ятовування залежить від барвистості, рухливості та інших особливостей об'єкта. Наприклад, молоді школярі мимовільно запам'ятовують усе яскраве, рухоме, що впадає в очі. Особливо ефективним мимовільне запам'ятовування буває тоді, коли воно пов'язане з яскравими або сильними емоційними переживаннями, великими почуттями. Значну роль при мимовільному запам'ятовуванні відіграє інтерес. Порівняно легко, мимовільно запам'ятовуються такі предмети та явища, які пов'язані з попереднім досвідом. Ми знаємо якісь факти, у нас є уявлення про них, тому все, що стосується цих фактів, нас цікавить і запам'ятовується легко.
Мимовільне запам'ятовування має велике значення в житті людини, воно розширює й збагачує її життєвий досвід, не вимагаючи від неї спеціальних зусиль.
Дослідження показали, що мимовільне запам'ятовування може бути використано в педагогічній роботі в тих випадках, коли новий навчальний матеріал треба добре усвідомити. Тут основне завдання учня - усвідомлення нового, а запам'ятовування цього нового відбувається мимовільно, в самому процесі осмислення. Передчасна постановка спеціального завдання на запам'ятовування нерідко негативно позначається на розумінні. Тому іноді вчитель каже школярам: "Спочатку зрозумійте, розберіться, не стараючись будь-що запам'ятати".
Довільне запам'ятовування на відміну від мимовільного свідомо спрямоване на запам'ятовування певного матеріалу. При довільному запам'ятовуванні людина докладає необхідні вольові зусилля, мобілізує себе на краще й міцніше запам'ятовування матеріалу, застосовуючи для цього спеціальні прийоми та способи запам'ятовування. Навчальна діяльність школярів - засвоєння знань, набування вмінь та навичок - спирається переважно на довільне запам'ятовування. Систематичне, планомірне, спеціально організоване запам'ятовування із застосуванням певних прийомів називають заучуванням.
Довільне запам'ятовування здійснюється двома способами: механічним і смисловим.
Механічне запам'ятовування - це послідовне заучування окремих частин матеріалу без опори на смисловий зв'язок між ними. Так, школярка, готуючи урок, п'ять-шість разів прочитала одну сторінку підручника, потім стільки ж разів наступну. В класі дівчинка добре переказала те, що було написано у підручнику, але не змогла відповісти на найпростіші запитання вчителя.
- Я краще все підряд розповім, мені на запитання відповідати важко,- заявила вона.
Це сталося тому, що учениця завчила урок механічно, не вдумуючись у зміст матеріалу.
До механічного запам'ятовування учні вдаються в трьох випадках: по-перше, коли вони не можуть зрозуміти смисл виучуваного матеріалу; по-друге, коли окремі частини матеріалу не пов'язані між собою за смислом (наприклад, окремі назви предметів, хронологічні дати, числові вирази тощо); по-третє, тоді, коли вчитель вимагає знати все точно так, як написано в підручнику. Коли вчитель систематично вимагає тільки дослівних від-повідей від учнів, то цим виховується в них механічний спосіб засвоєння матеріалу.
Часто методика опитування учнів у класі визначає способи запам'ятовування ними навчального матеріалу. Учень пристосовується до системи опитування вчителя: якщо вчитель ставить багато запитань за змістом, змушує учнів міркувати, відповідати урок, то учень старається запам'ятовувати навчальний матеріал, роздумуючи в процесі його заучування.
Механічне запам'ятовування матеріалу часто призводить до формального засвоєння знань. Крім того, механічне запам'ятовування неекономне, воно вимагає значно більше часу, ніж запам'ятовування смислове. Однак механічне запам'ятовування в розумному поєднанні із смисловим запам'ятовуванням корисне. Важливо ґрунтовно розібратися, подумати й вивести правило, а потім уже його завчити; добре розібратися в історичних фактах, а потім додатково вивчити хронологічні дати.
Смислове запам'ятовування безпосередньо пов'язане з процесами мислення, воно спирається нарозуміння змісту матеріалу, на усвідомлення тих логічних зв'язків, які існують між його частинами. У психології розроблено ряд прийомів, що полегшують смислове запам'ятовування виучуваного матеріалу.
Один з прийомів, що сприяє смисловому запам'ятовуванню,- смислове групування матеріалу. Під смисловим групуванням слід розуміти членування матеріалу на частини з виділенням головного й істотного в кожній частині.
Після загального ознайомлення з матеріалом він має бути детально проаналізований і розчленований на смислові групи чи частини. У кожній частині треба знайти й виділити смислові опорні пункти, тобто думки, словесні вирази та образи, які визначають основну суть даної частини, і сформулювати цю суть у вигляді коротких заголовків до кожної частини.
Далі необхідно провести синтетичну, узагальнюючу роботу, тобто встановити зв'язки між виділеними частинами виучуваного матеріалу й зрозуміти логічну послідовність їх розміщення. Мислительна обробка повинна завершитися складанням загального плану розміщення навчального матеріалу. Зрозуміло, що на цьому запам'ятовування матеріалу не закінчується. Все, що добре усвідомлено, має бути закріплене в пам'яті наступними повтореннями.
Доцільно починати повторення із спроби відтворити заучуваний матеріал. У процесі відтворення людина встановлює, що вона пам'ятає з раніше сприйнятого матеріалу, і відповідно до цього організовує його повторення.
Практика навчання і психологічні дослідження показують, що для

 
 

Цікаве

Загрузка...