WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Ревматоїдний артрит. - Реферат

Ревматоїдний артрит. - Реферат

вищезгаданих суглобів в анамнезі.
3. Артрит суглобів кисті Припухлість променевозап ясткових і проксимальних міжфалангових суглобів у даний момент чив анамнезі, а також їх деформація
4. Симетричний артрит Одначасне втягнення у патологічний процес одних і тих самих суглобових зон з обох боків тіла (білатеральне ураження п ястково-фалангових, проксимальних міжфалангових або плеснофалангових суглобів припустимо без абсолютної симетрії) у даний момент чи в анамнезі або ж деформації вищезгаданих суглобів
5. Ревматоїдні вузлики Підшкірні вузлики на виступаючих ділянках кісток, розгинальних поверхнях або біля суглобів, виявлені лікарем в даний момент або в анамнезі
6. Ревматоїдний фактор Виявлення аномальної кількості RF у сироватці крові любим методом, при якому позитивний результат у контрольній групі здорових осіб < 5%, в даний момент або в анамнезі
7. Рентгенолог-гічні зміни Типові для РА зміни на рентгенограмі кисті і зап ястку у переднє-задній проекції: ерозії, чіткий остеопороз кісток ураженого суглобів і безпосередньо прилеглої ділянки (зміни, властиві остеоартрозу, не враховуються)
При наявності 4 чи більш з названих 7 критеріїв можна діагностувати РА. Критерії визначаються лише лікарем. Тривалість 1-5 ознак повинна бути не менше 6-ти тижнів.
У діагностичному плані найбільш вагомими є наступні симптоми: стійкий поліартрит з симетричним ураженням п ястково-фалагнових і плеснофалангових суглобів; поступове прогресування суглобового синдрому; остеопороз та кісткові узури на рентгенограмі; наявність РФ в крові; ревматоїдні вузлики.
Рентгенографія суглобів (Steinbrocker, 1949).
І стадія - білясуглобовий остеопороз; відсутність деструктивних змін.
II стадія - білясуглобовий остеопороз з незначною деструкцією субхондральної кістки або ж без неї, незначне звуження суглобових щілин,поодинокі узури.
III стадія - білясуглобовий остеопороз з ознаками деструкції хряща та кістки; виражене звуження суглобових щілин; множинні узури, підвивихи; девіації кісток.
ІУ стадія - зміни; характерні для III стадії разом з анкілозом.
Лабораторні дані:
Яких-небудь тестів, специфічних для РА, у даний час немає.
1) Загальний аналіз крові, нормохромна чи гіпохромна анемія; підвищення ШОЕ; вміст лейкоцитів залежить від активності недуги.
2) Біохімічні дослідження використовуються для встановлення активності перебігу ревматоїдного процесу: диспротеінемія - зменшення рівнів альбумінів; збільшення вмісту глобулінів; особливо за рахунок - і 2- фракцій; підвищення вмісту фібриногену; серомукоїду; сіалової кислоти; С-реактивного білка; гаптоглобіну; дифеніламінової реакції; глікопротеїдів; гексоз.
3) Імунологія:
а) наявність РФ в крові. При проведенні реакції Ваалер-Роуза діагностичне значущим є титр 1:32; при проведенні латекс тесту - 1:40.
б) збільшення вмісту ІgС; ІgМ; ІgА.
в) зниження вмісту Т-лімфоцитів; зокрема Т-супресорів.
1) Дослідження синовіальної рідини.
Таблиця 5.10.
Показник РА Норма
Прозорість В'язкість
Кількість клітин в 1 мкл
- нейтрофіли,%
- мононуклеари,%
- фагоцити Загальний білок; г/л Глюкоза, ммоль/л Лактатдегідрогеназа,од.
РФ Мутна
Низька
більше 75
менше 25
+
40-60
0,5-3,5
більше 300
+
Прозора
Висока
Менше 10
більше 90
10-20
3,5-5,5
менше 200
Рагоцити (Rа-cell) - це нейтрофіли, у цитоплазмі яких вміщуються фагоцитовані імунні комплекси.
Наслідки ревматоїдного артриту.
1) ремісії після порівняно короткого епізоду артриту - 25%;
2) ремісія з помірно вираженими залишковими явищами - 25%;
3) персистуюча активність з прогресуючою деформацією суглобів - у 45%;
4) прогресування з повною інвалідизацією - 10%.
Лікування. Незважаючи на певні успіхи, в лікуванні РА залишається чимало невирішених проблем. Повного видужання хворих не змогли добитися в жодній клініці світу. Основними напрямками лікування РА є комплексне застосування фармакотерапії, фізіотерапії, ЛФК, санаторно-курортного лікування. Першим і головним принципом терапії є, передусім, використання комплексу лікувальних засобів, впливаючих на різні патогенетичні моменти. Другий принцип - тривалість і етапність лікування: стаціонар (ревматологічний чи терапевтичний) ревматологічний чи терапевтичний кабінети поліклініки санаторій. Третім принципом є диференційоване лікування, з урахуванням стадії процесу, активності недуги, особливостей її перебігу. Враховуючи ці принципи, головною метою лікувальних впливів є пригнічення активності і прогресування хвороби, відновлення, по можливості, функції суглобів та профілактика загострень. Тому всі засоби, що застосувуються в лікуванні РА, можна представити у напрямках патогенетичних впливів:
1. Боротьба із запальним процесом - антифлогістична терапія.
2. Боротьба з імунними зрушеннями - імуноактивна терапія.
3. Боротьба з болем - аналгезуюча терапія.
4. Боротьба з інфекцією з метою усунення чинників, які провокують хворобу.
5. Заходи по збереженню нормальної психіки - психотерапія.
6. Відновлення втраченої функції опорно-рухового апарату - реабілітація (Пяй Л.Т., 1987)
Загальне медикаментозне лікування РА розподіляють на дві групи, що уособлюють два принципово різних напрямки терапії.
1. Швидкодіючі (симптоматичні, актуальні) засоби. Їх застосування розраховано на максимально швидке зменшення місцевих запально-ексудативних явищ і посильне пригнічення активності недуги. До них відносять нестероїдні протизапальні препарати (НСПЗП) та глюкокортикоїди (ГК).
2. Повільнодіючі (патогенетичні, базисні, модифікуючі захворювання) засоби. Вони володіють відстроченим ефектом, але втручаючись в імунні механізми ревматоїдного процесу, здатні змінювати перебіг недуги чи призупинити еволюцію стійко активного РА, викликати у значної частини хворих ремісію і зберігати досягнутий результат впродовж тривалого часу. До групи цих засобів відносять препарати золота, цитостатичні імунодепресанти, Д-пеніциламін, амінохолінові сполуки, сульфаніламідні препарати.
Пріоритетне значення тієї чи іншої групи препаратів залежить від конкретної клінічної ситуації. На мал. 2 наведена в загальній формі тактика та стратегія лікування РА (за А.П.Мешковым, 1994 (таблиця 5.11.).
І. Базисні засоби або засоби, що модифікують перебіг РА.
У даний час підхід до лікування РА і базисної терапії суттєво змінився. В даний час широко рекомендується рання "агресивна" терапія базисними препаратами. Підгрунтям для цього є відсутність на ранній стадії РА паннусу, деформацій, остеопенії і остеопорозу, тяжких ускладнень, сформованих аутоімунних механізмів, висока вірогідність розвитку ремісії. Мета ранньої базисної терапії - швийдко і стійко пригнітити активний імунозапальний процес і попередити таким чином необоротну деструкціюсуглобів.
Базисні засоби. Їх дія розрахована на імунодепресію, тобто втручання різними для кожного препарату шляхами в інтимні патогенетичні

 
 

Цікаве

Загрузка...