WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Історія хвороби: пахова грижа - Реферат

Історія хвороби: пахова грижа - Реферат

симптом "кашлевого поштовху". Температура тiла спочатку нормальна, а в подальшому пiдвищується, але тримається на низьких цифрах i лише в задавнених випадках сягає високих цифр. При тривалому защемленнi кишечника розвивається клiнiка гострої кишкової непрохiдностi й перитонiту. В дiлянцi грижового випинання може розвиватися флегмона грижового мiшка
Отже, на основі наведених відмінностей можна виключити у хворого защемлену грижу.
Водянка оболонок яєчка
Ознака Клініка даного хворого Водянка оболонок яєчка
Дані локального статусу В лівій паховій ділянці визначається пухлиноподібний утвір розмірами 3,5х4,0 см, м'якоеластичний, неболючий, шкіра над утвором незмінена. Утвір розміщений назовнi вiд вiд а. epigastrica inf., проходить у товщi елементiв сiм'яного канатика, легко вправляється в черевну порожнину. Зовнішнє пахове кільце 2,5 см. Позитивний симптом кашльового поштовху. Збільшена половина калитки рівномірно, с-м флюктуації, яєчко може бути атрофоване. Негативний симптом кашльового поштовху.
Отже, на основі наведених відмінностей можна виключити у хворого водянку оболонок яєчка.
Лікування даної хвороби
Паховi грижi, в основному, пiдлягають оперативному лiкуванню, яке повинно бути спрямоване: 1) при косих пахових грижах - на змiцнення передньої стiнки пахового каналу; 2) при прямих пахових грижах - на змiцнення задньої стiнки пахового каналу; 3) при рецидивних грижах - використання комбiнацiї обох згаданих методiв.
Пластика за Бассiнi. Пiсля видалення грижового мiшка сiм'яний канатик беруть на тримачi. Мiж краями внутрiшнього косого i поперечного м'язiв живота поперечною фасцiєю i пупартовою зв'язкою накладають вузловi шви. Крiм того, кiлькома швами з'єднують край пiхви прямого м'яза й надкiсницю лобкової кiстки.
Таким чином лiквiдують паховий промiжок i створюють або змiцнюють задню стiнку пахового каналу. Сiм'яний канатик розмiщують на новостворенiй заднiй стiнцi пахового каналу, а над ним (канатиком) вузловими швами вiдновлюють цiлiснiсть апоневрозу.
Жирар при операцiях такого виду запропонував краї внутрiшнього косого й поперечного м'язiв пiдшивати до пахової зв'язки над сiм'яним канатиком. Апоневроз зовнiшнього косого м'яза пiдшивають другим рядом швiв, а його надлишок фiксується зверху пришитих м'язiв у апоневрозу у виглядi дуплiкатури.
Спасокукоцький дещо спростив методику Жирара й запропонував при пiдшиваннi захоплювати краї внутрiшнього косого й поперечного м'язiв разом з апоневрозом зовнiшнього косого м'яза в один шов.
Спосiб Мартинова передбачає фiксацiю до пупартової зв'язки лише внутрiшнього краю апоневрозу зовнiшнього косого м'яза без захоплення м'язiв. Зовнiшнiй край цього ж апоневрозу пiдшивають над внутрiшнiм у виглядi дуплiкатури.
Кiмбаровський, виходячи з принципу доцiльностi з'єднування однорiдних тканин, запропонував спецiальний шов. Для досягнення цiєї мети апоневроз зовнiшнього косого м'яза живота прошивають на вiдстанi 1 см вiд його краю, захоплюючи частину внутрiшнього косого й поперечного м'язiв. Пiсля цього апоневроз прошивають ще один раз ззаду наперед i в такому виглядi пiдшивають до пупартової зв'язки.
Кукуджанов в основу запропонованої ним гернiопластики поклав принцип, що дозволяє вiдновити задню стiнку пахового промiжку. Шви при цьому накладають мiж зв'язкою Купера, пiхвою прямого м'яза живота й апоневрозом поперечного м'яза.
Метод Постемського передбачає глухе закриття пахового промiжку з латеральним перемiщенням сiм'яного канатика. Важливим моментом цiєї модифiкацiї є пластичне звуження внутрiшнього пахового кiльця до 0,8 см. В окремих випадках, коли внутрiшнє i зовнiшнє паховi кiльця знаходяться в однiй площинi, надрiзавши поперечно косий i поперечний м'язи, сiм'яний канатик змiщують у латеральному напрямку. Потiм край пiхви прямого м'яза i апоневроз внутрiшнього й поперечного м'язiв фiксують до Куперової зв'язки.
Розрiзняють також методи операцiй при стегновiй грижi, коли пластику виконують внутрiшньочеревно зi сторони стегна через паховий канал.
Метод Бассiнiвiдносять до "стегнових". Його реалiзують iз розрiзу, що проходить нижче пахвинної складки. Пiсля видалення грижового мiшка грижовi ворота лiквiдують пiдшиванням пахвинної до гребiнчастої зв'язки.
Метод Руджi-Парлавеччо. Розрiз при такiй операцiї проходить паралельно до пахвинної складки й вище неї (як при пахвиннiй грижi). Видаляють грижовий мiшок. Пiсля цього пiдшивають краї поперечного й внутрiшнього косого м'язiв i пахвинну зв'язку до надкiсницi лобкової кiстки.
Лікування даного хворого
1. Режим палатний
2. Дієта № 15
3. Готувати до операції: 2 клізми (ввечері і вранці), таб. Судуксену на ніч.
Премедикація Морфін 1% - 1 мл, Дімедрол 1% - 1 мл.
Протокол оперативного втручання.
Операція. Герніотомія. Пластика стегнового каналу за Спасокукоцьким-Жираром.
Знечулення: місцеве інфільтративне 0,5% новокаїн 120 мл + лідокаїн 2% 10 мл.
Хід операції: Оперативне поле оброблене за Філончиковим-Гросом. Після місцевої анестезії 0,5% новокаїном доступом - розріз 10 см паралельно паховій зв'язці. Пошароворозкриті тканини до сім'яного канатика. Знайдено грижовий мішок (без вмісту). Інфільтрацією новокаїном грижовий мішок відділено від сім'яного канатика, рештки резековані, ушито, занурено в черевну порожнину. Відновлено цілісність сім'яного канатика. Грижові ворота пластиковані за Спасокукоцьким-Жираром. Рана пошарово ушита. По ходу операції гемостаз. Йод. Асептична пов'язка.
Крововтрата 150 мл. Ускладнень не було.
Препарат - залишки грижового мішка.
Щоденники
____.____.2001р. Загальний стан хворого задовільний. Скарги на наявність пухлиноподібного утвору в лівій паховій ділянці. Температура тіла 36,6.
Язик вологиий. ЧСС 76 за хв. Тони серця ясні, чисті. В легенях везикулярне дихання. Живіт м'який, неболючий. Фізвідправлення в нормі.
Рекомендовано:
Хворому показане оперативне лікування - герніотомія. Пластика грижових воріт.
Готувати до операції: 2 клізми (ввечері і вранці), таб. Судуксену на ніч.
Премедикація Морфін 1% - 1 мл, Дімедрол 1% - 1 мл.
Куратор
____.____.2001р. Загальний стан хворого відповідає проведеному оперативному втручанню. Скарги на помірні болі в ділянці післяопераційної рани, наявність пов'язки, загальну слабість. Температура тіла 36,6.
Язик вологиий. ЧСС 76 за хв. Тони серця ясні, чисті. В легенях везикулярне дихання. Живіт м'який, неболючий. Фізвідправлення в нормі.
Пов'язка незначно промокла серозно-геморагічними виділеннями. Рана чиста.
Рекомендовано: Дімедрол 1% - 1 мл + Анальгін 50% - 1 мл в/м, трамадол 1 мл при болях.
Куратор
____.____.2001р. Загальний стан хворого задовільний. Скарги на загальну слабість. Температура тіла 36,6.
Язик вологиий. ЧСС 76 за хв. Тони серця ясні, чисті. В легенях везикулярне дихання. Живіт м'який, неболючий. Фізвідправлення в нормі.
Пов'язка суха. Рана чиста, вкривається грануляціями.
Рекомендовано: Готувати до виписки.
Куратор
Епікріз
Хворий Гудц Михайло Петрович, 1950 року народження, поступив на стаціонарне лікування в хірургічне відділення ____.____.2001р. з діагнозом Набута вправима лівобічна коса пахова грижа.
Клінічний діагноз: Набута вправима лівобічна коса пахова грижа.
Встановлено на основі:
Скарг на наявність пухлиноподібного утвору, неприємні відчуття в лівій паховій ділянці, неможливість виконання фізичної роботи.
Анамнезу захворювання: вважає себе хворим протягом 2-х місяців, коли при фізичному навантаженні відчув пекучий біль, відмітив появу пухлиноподібного утвору в лівій паховій ділянці. За останні 2 тижні утвір збільшився в розмірах, хворий був вимушений звернутися за медичною допомогою, госпіталізований в хірургічне відділення ТОКЛ.
Об'єктивних даних: в лівій паховій ділянці визначається пухлинопдібний утвір розмірами 3,5х4,0 см, м'якоеластичний, неболючий, шкіра над утором незмінена. Утвір розміщений назовнi вiд вiд а. epigastrica inf., проходить у товщi елементiв сiм'яного канатика, легко вправляється в черевну порожнину. Зовнішнє пахове кільце 2,5 см. Позитивний симптом кашльового поштовху. Температура тіла 36,6 С.
Після проведеного оперативного лікування (Герніотомія. Пластика грижових воріт, знеболюючі) стан хворого покращився.
Хворий в задовільному стані виписаний додому.
Рекомендації:
1. Обмеження фізичного навантаження до 3-х міс.
2. Спостереження хірурга за місцем проживання
3. ЛФК, вітаміни, фізіотерапія.
Використана література
1. Шпитальна хірургія /за ред. Л.Я.Ковальчука та ін. - Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. - 590с.
2. Шалимов А.А. Хирургия пищеварительного тракта - К.: Здоров'я, 1987. - 568 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...