WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Тести з відповідями по паталогічній анатомії - Реферат

Тести з відповідями по паталогічній анатомії - Реферат


B. Гемосидерин
C. Порфірин
D. Ліпофусцин
E. Білівердін
5729 У трьохрічної дівчинки, після перенесеної гострої респираторної вірусної інфекції з'явилися розповсюджені набряки (анасарка), масивна протеїнурія, гіпоальбумінемія, гіперліпідемія. При дослідженні біоптату нирки виявлено: відсутність малих відростків подоцитів судинних клубочків. Який найбільш
A. *Ліпоїдний нефроз
B. Післяінфекційний гломерулонефрит
C. Швидкопрогресуючий гломерулонефрит
D. Фокальний сегментарний гломерулосклероз
E. Мембранозний гломерулонефрит
5730 На аутопсії хворого, померлого від отруєння етиленгліколем, нирки дещо збільшені у розмірах, набряклі, їх капсула знімається дуже легко, кіркова речовина широка, блідо-сіра, мозкова речовина - темно-червона. Яка патологія нирок розвинулась у хворого?
A. *Некротичний нефроз
B. Гострий пієлонефрит
C. Гострий гломерулонефрит
D. Гострий тубуло-інтерстиціальний нефрит
E. Ліпоїдний нефроз
5731 У дитини 15 років через 14 днів після перенесеної ангіни з'явилися набряки на обличчі зранку, підвищення артеріального тиску, сеча у вигляді "м'ясних помиїв". Імуногістохімічне дослідження біоптату нирки виявило відкладання імунних комплексів на базальних мембранах капілярів та у мезангії клубочків. Яке захворювання розвинулось у хворого?
A. *Гострий гломерулонефрит
B. Гострий інтерстіційний нефрит
C. Ліпоїдний нефроз
D. Гострий пієлонефрит
E. Некротичний нефроз
5732 На аутопсії жінки, яка хворіла на хронічну дизентерію, в стромі та паренхімі міокарду, нирок, в слизовій оболонці шлунку, у сполучній тканині легень виявлені фіолетового кольору аморфні відкладання, позитивні при реакції Косса.. Який патологічний процес розвинувся у внутрішніх органах хворої?
A. *Метастатичне звапніння
B. Дистрофічне звапніння
C. Метаболічне звапніння
D. Амілоїдоз
E. Гіаліноз
5733 При розтині трупа чоловіка зі злоякісною пухлиною шлунку, померлого від ракової інтоксикації, в задньонижніх відділах легень виявлені щільні сіро-червоного кольору неправильної форми осередки, які виступають над поверхнею розрізу. Мікроскопічно при цьому у просвіті, стінках дрібних бронхів та альвеолах виявляється ексудат, в якому багато нейтрофілів. Яке захворювання виявлене в легенях у померлого?
A. *Гостра гнійна бронхопневмонія
B. Гострий бронхіт
C. Крупозна пневмонія
D. Проміжна пневмонія
E. Гостра серозна бронхопневмонія
5734 При мікроскопічному дослідженні оперативно видаленого апендикса відмічався набряк, дифузна нейтрофільна інфільтрація стінки з некрозом та наявністю дефекту слизової оболонки з ураженням її м'язової пластинки. Яка форма апендициту розвилась у хворого?
A. *Флегмонозно-виразкова
B. Флегмонозна
C. Гангренозна
D. Поверхнева
E. Апостематозна
5735 У жінки 39 років при операції були видалені збільшена у розмірах маточна труба та частина яєчника з великою кістою. При гістологічному дослідженні стінки труби виявлені децидуальні клітини, ворсини хоріону. Який найбільш імовірний діагноз було встановлено при дослідженні маточної труби?
A. *Трубна вагітність
B. Плацентарний полип
C. Хоріонкарцинома
D. "Паперовий " плід
E. Літопедіон
5742 Больной умер от прогрессирующей сердечной недостаточности. На вскрытии: сердце расширено в поперечнике, дряблое; мышца на разрезе неравномерного кровенаполнения, пестрая; при гистологическом исследовании в миокарде полнокровие, строма диффузно инфильтрирована преимущественно лимфоцитами и гистиоцитами. Выявленные морфологические изменения свидетельствуют о:
A. *негнойном межуточном миокардите
B. гнойном межуточном миокардите
C. Гранулематозном миокардите
D. Кардиосклерозе
E. Инфаркте миокарда
5743 При гистологическом исследовании легких больного умершего от сердечной недостаточности, выявлены очаги воспаления с заполнением альвеол жидкостью окрашенной в бледно-розовый цвет, местами с наличием тонких розоватых нитей образующих мелкопетлистую сеть с небольшим количеством лимфоцитов. Каков характер экссудата в легких?
A. * Серозно-фибринозный
B. Геморрагический
C. Серозный
D. Гнойный
E. Фибринозный
5744 У больного 48 лет сизмененным тембром голоса произведена биопсия гортани; при гистологическом исследовании обнаружены скопление клеток продолговатой формы со светлым ядром, крупных богатых цитоплазмой клеток с ядрами расположенными на периферии в виде подковы, мелких округлой формы клеток с гиперхромно окрашенными ядрами и очень узким ободком цитоплазмы; на большем протяжении описанные клетки формируют узелки с тенденцией к слиянию и наличием в центре гомогенных в розовый цвет окрашенных масс с обломками ядер. Выявленные гистологические изменения
A. * Туберкулеза
B. Лепры (проказы)
C. Сифилиса
D. Склеромы
E. Лимфогранулематоза
5745 Патологоанатом у женщины 21года при гистологическом исследовании увеличенных шейных лимфатических узлов обнаружил узелки, состоящие преимущественно из плоских слегка вытянутых с бледно окрашенным ядром, гигантских округло-овальной формы клеток с бледно-розовой цитоплазмой и с ядрами расположенными на периферии и мелких округлой формы клеток с узким ободком цитоплазмы; в центре некоторых узелков бесструктурные массы, окрашенные в бледно-розовый цвет. Обнаруженные изменения характерны для:
A. *Туберкулеза
B. Лимфогранулематоза
C. Саркоидоза
D. Бруцеллеза
E. Неспецифического гиперпластического лимфаденита
5746 При гистологическом исследовании увеличенных надключичных лимфатических узлов, у женщины 40 лет, обнаружено нарушение их структуры с очагами скопления слегка вытянутой формы клеток со светлым ядром, многоядерных крупных овально-округлой формы клеток, богатых цитоплазмой с ядрами расположенными на периферии в виде частокола, окруженные лимфоидными клетками; в центре скопление клеток бесструктурные массы, окрашенные в розовый цвет. Описанные изменения характерны для?
A. *Туберкулезного лимфаденита
B. Метастаза опухоли
C. Лимфогранулематоза
D. Гиперпластического лимфаденита
E. Саркоидоза
5747 В оперативно удаленной доле легкого по поводу нагноившейся кисты, в 8 сегменте выявлен очаг неправильно-округлой формы диаметром. 1,8 см, плотный на ощупь. На разрезе бело-желтого цвета с тусклой поверхностью и мелкими участками костной плотности. Макроскопическая картина характерна для:
A. *Зажившего туберкулезного аффекта
B. Периферического рака легкого
C. Хондромы
D. Карнификации
E. Хронической пневмонии
5756 У мужчины 45 лет в течение последних 3 лет беспокоил сухой кашель, нарастала одышка, легочная недостаточность, быстрая потеря веса. На вскрытии установлено легочное сердце, В легких резко выраженный фиброз, с наличием полостей создающих картину "медовых сот". Гистологически: интерстициальный фиброз с выраженной

 
 

Цікаве

Загрузка...