WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Діагностика, лікування і профілактика отруєнь тварин - Реферат

Діагностика, лікування і профілактика отруєнь тварин - Реферат


Реферат на тему:
Діагностика, лікування і профілактика отруєнь тварин
Ступінь небезпечності для тварин токсичних речовин природного (рослинного, тваринного, мікробного), синтетичного (лікувальні препарати, добрива, пестициди, кормові добавки) та антропогенного (важкі метали, оксиди азоту, діоксини, сполуки миш'яку, складні органічні сполуки тощо) походження визначається їх дозою, вираженою в міліграмах на 1кг маси тіла. При цьому розрізняють дози порогові, токсичні і смертельні (летальні).
Порогова доза - це найменша кількість токсинів яка при надходженні в організм може викликати патологічні явища, що реєструються сучасними методами досліджень.
Токсична доза викликає отруєння тварин, яке, якщо її не лікувати закінчується смертю. Причому мінімальна доза токсинів викликає лише перші ознаки отруєння, а максимальна, яку ще називають максимально стерпною (ЛДо),зумовлює тяжке отруєння.
Смертельна (летальна) доза, якщо тварину не лікувати викликає її смерть. При цьому розрізняють такі поняття, як "напівсмертельна доза" (ЛД50), що викликає загибель 50% отруєних тварин відповідного виду, та абсолютно смертельна (ЛД100), яка призводить до загибелі усіх отруєних тварин.
Відомо, що токсичні речовини мають здатність викликати гострі та хронічні отруєння. Це залежить від величини одноразової дози і часу їх дії на організм. Як правило, гостру та хронічну токсичність вивчають на лабораторних тваринах (мишах, щурах), а в останні роки, згідно з вимогами міжнародних організацій (ВООЗ, ЄС та ін.), - на живих прест-об'єктах (рибах гуппі, дафніях, інфузоріях, сперміях бугая, водоростях, мікроорганізмах, культурах клітин тощо).
Крім гострої та хронічної токсичності, при тривалому перебуванні в організмі навіть надзвичайно малі дози багато сполук можуть викликати віддалену негативну побічну дію - канцерогенну, мутагенну, тератогенну, аллергогенну, ембріотоксичну, гонадотоксичну. Тому всі наявні та потенційні токсиканти мають піддаватися ретельній токсикологічній оцінці за різними показниками.
За ступенем токсичності (ЛД50,(мг/кг)) пестициди, згідно із системою гігієнічної класифікації, розробленою вітчизняними вченими ( П.І.Медвідь, Ю.Є.Каган, Є.І. Спину, 1986р), поділяють на: сильнодіючі отруйні речовини (до 50); високотоксичні (50-200); середньої токсичності (200-1000) та малотоксичні(більше 1000).
1. За шкірно-резорбтивною токсичністю (здатністю всмоктуватися через шкіру і викликати отруєння) показниками є ЛД50 (мг/кг) та шкірно-оральний коефіцієнт (ШОК, відношення ЛД50 через рот до ЛД50 через шкіру): чітко виражена - ЛД50 до 500, ШОК до 3; виражена -ЛД50 500-2000, ШОК 3-10; слабко виражена - ЛД50 більше 2000, ШОК більше 10.
2. За здатністю кумулюватися - накопичуватись у тканинах організму і викликати отруєння (коефіцієнт кумуляції - Ккум): надкумуляція - до 1; виражена кумуляція - 1-3; помірна - 3-5; слабко виражена - більше 5.
3. За стійкістю у навколишньому середовищі (термін напіврозкладу): дуже стійкі - більше 1 року; стійкі - 6-12 місяців; помірно стійкі - 1-6 місяців; не стійкі - до 1 місяця.
4. За ступенем леткості: різко виражена - концентрація насичування більша або дорівнює токсичній; виражена - концентрація насичування більша за порогову; мало виражена - концентрація насичування викликає порогову дію.
5. За бластомогенністю (здатність викликати злоякісні пухлини): явно канцерогенні - відома канцерогенна дія на людей; канцерогенні - канцерогенність доведена щодо тварин; підозрілі щодо канцерогенності - є слабкими канцерогенами для тварин.
6. За тератогенністю (здатністю провокувати появу виродків): явні тератогени - відомі випадки появи виродків у людей і тварин; підозрювані в тератогенності - наявність виродки у досліджуваних тварин.
7. За ембріотоксичністю (здатністю отруювати плід): вибіркова - виявляється у нетоксичних для матері дозах; помірна - виявляється токсична дія на матір і плід.
8. За алергічними властивостями (здатністю викликати алергію при повторному надходженні в організм): сильні алергени - викликають алергію при введенні у малих дозах; слабкі алергени - викликають алергію у окремих особин.
Всесвітня організація охорони здоров'я ще в 1979 році розробила систему класифікації пестицидів за ступенем небезпечності (ЛД50 для щурів при введенні через рот та при нанесенні на шкіру у твердому і рідкому станах) (табл. 16.7).
16.7.Система класифікації пестицидів за степенем небезпечності
Для газоподібних речовин та аерозолів визначають напівсмертельну (СL50) та абсолютно смертельну (СL100) концентрації у повітрі (мг/м3), які викликають загибель лабораторних тварин відповідно у 50% та 100%, за температури 20°С та експозиції 2 години. Для таких сполук визначають гранично допустиму концентрацію у повітрі (в мг/м3), яка не викликає токсичних явищ у піддослідних тварин.
Введено показник контролю якості продуктів харчування і кормів для тварин - максимально-допустимий рівень (МДР) токсичних речовин вимірюється (у мг/кг), який є безпечним для людей і тварин.
Гранично допустимою концентрацією пестицидів (в мг/л), для рідин (питна вода, напої, молоко) є їх кількість, безпечна для людей і тварин або для риби у водоймах.
Ми живемо в епоху колосального антропогенного навантаження на довкілля, яке з кожним роком погіршується. Тому міжнародні організації вимагають суворо дотримуватися допустимих норм вмісту токсикантів, лікарських препаратів, кормових і харчових добавок, стимуляторів росту і продуктивності тварин у повітрі, продуктах харчування та питній воді.
Загальні принципи профілактики і діагностики отруєнь та лікування тварин.
Профілактика отруєнь продуктивних, промислових, дрібних домашніх та диких тварин, птахів, риби, бджіл включає систему заходів, які прийняті у законодавчому порядку в кожній країні і підлягають безумовному виконанню всіма службовими особами та громадянами.
Нині в епоху інтенсифікації сільськогосподарського виробництва найбільшу загрозу для людей і тварин являють пестициди - засоби захисту рослин від шкідників та хвороб, оскільки більшість з них є сильнодіючими та високотоксичними речовинами. Застосовувати їх необхідно у суворій відповідності з діючими інструкціями та настановами, а використовувати як корми рослинну продукцію дозволяється лише після терміну очікування (термін після обробки посівів, протягом якого залишкові кількості діючих речовин або їх небезпечні метаболіти становлять загрозу здоров'ю людини і тварин). Цей термін визначається для кожного препарату, що, за виробничою класифікацією віднесені до однієї з таких груп: акадіциди, альгіциди, антирезистенти, антисептики, арборициди, атрактанти, афіциди, гаметоциди (хемістерилянти), гербіциди, десиканти, дефоліанти, зооциди (родентициди), ларвіциди, лімациди (молюскоциди), інсектициди, іхтіоциди, нематоциди, овіциди, ретарданти (регулятори росту рослин), репеленти, феромони, фуміганти, фунгіциди.
Щоб запобігти отруєнням продуктивних тварин, державнілабораторії ветеринарної медицини постійно перевіряють корми і кормові добавки на наявність у них токсичних речовин (табл. 16.8).
16.8. Обов'язковий мінімальний перелік досліджень різних кормів для тварин на наявність токсикантів
Діагностика отруєнь тварин у багатьох випадках утруднена. Перша підозра на отруєння виникає при одночасному і масовому захворювані тварин, особливо, особливо якщо тварини переходять на новий вид чи спосіб годівлі, починають пастися на новому пасовищі, змінюється місце водопою або обробкою або якщо до них застосовують лікарські препаратами.
З клінічних ознак найхарактернішими є: розлади функції травлення (блювота, пронос, кольки, слинотеча), нервові явища ( загальне короткочасне збудження з наступним тривалим пригніченням, судоми, парези, паралічі), посилення діурезу, різке послаблення дихання і серцевої діяльності, сильна пітливість (при отруєнні фосфорорганічними, деякими хлорорганічними та карбаматними пестицидами, у жуйних - сечовиною (карбомідом), звуження зіниці ока ( при отруєнні фосфорорганічними, деякими хлорорганічними і карбаматними пестицидами), розширення зіниці ока (при отруєнні рослинами родини пасльонових - дурманом, блекотою, нічною красавкою), підшкірні, внутрішньом'язеві крововиливи (при отруєнні зоокумарином, дифенацином, зігрітою зеленою масою буркуну), ціанотичність шкіри і коричневий колір кон'юктиви (при отруєнні

 
 

Цікаве

Загрузка...