WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Запалення: терміни, теорії визначення, етіологія, патологія, регулятори, медіатори, ексудат – транссудат . - Реферат

Запалення: терміни, теорії визначення, етіологія, патологія, регулятори, медіатори, ексудат – транссудат . - Реферат

Пирогова-Лангханса)
b. Завершення запалення - продукти тканинного розпаду підлягають ферментативному розщепленню і фагоцитарній резорбції, ексудат розсмоктується. Якщо осередок запалення був невеликим ? повне відновлення; значний дефект ? утворення рубця (шрама) - найчастіше у серці та мозковихоболонках.
Регуляція запалення:
Активатори Інгібітори
1. Прозапальні гормони: 1. Протизапальні гормони:
- соматотропний гормон гіпофізу (абр.: СТГ) - глюкокортикостероїди
- дезоксикортикостерон гіпофізу - адренокортикотропний гормон (абр.: АКТГ)
- альдостерон
2. Холінергічні речовини 2. Адренергічні речовини
3. Інші речовини 3. Інші речовини:
- гістамін при взаємодії з Н1-рецепторами - гістамін при взаємодії з Н2-рецепторами
- ?2-макроглобулін
- ?1-антихімотрипсин
- ?2-антиплазмін
- антитромбін ІІІ
- супероксиддисмутаза
- церулоплазмін
Клітини запалення:
- походження плазмового:
o калікреїн-кінінова система (напр., кініни, калікреїни);
o згортальна/протизгортальна система (XII фактор згортання крові, плазмін);
o система комплементу (компоненти С3-С5).
- походження клітинного:
Клітини-резиденти (знаходяться у клітинах постійно):
o тканинні базофіли (син.: мастоцити, лаброцити, тучні клітини);
Речовини, які секретуються:
1. основні (гістамін, гепарин); 2. додаткові (субстанція анафілаксії, фактор активації тромбоцитів, фактор хемотаксису еозинофілів, серотонін).
o макрофаги (син.: макрофагоцити, макрофаги-гістіоцити);
Речовини, які секретуються:
1. Естерази, протеази, антипротеази; 2. лізосомні гідролази (коластаза, еластаза, лізоцим); 3. ?2-макроглобулін; 4. монокіни; 5. IL-1; 6. IL-3; 7. фактор, що стимулює ріст фібробластів; 8. антиінфекційні агенти (IFN, трансферин, транскобаламін); 9. компоненти комплементу (С1, С2, С3, С4, С5 ,С6); 10. ейкозаноїди (PGE2, TXА2, лейкотрієни).
Клітини-емігранти (надходять у зону запалення із сторони):
o лейкоцити нейтрофільні (син.: нейтрофільні гранулоцити, нейтрофіли);
Речовини, які секретуються:
І. Первинні гранули (більші, азурофільні): 1. кисла гідролаза, 2. лізоцим, 3. мієлопероксидаза, 4. катіонні білки.
ІІ. Вторинні гранули: 1. лужна фостафатаза, 2. лактоферин, 3. лізоцим.
o лейкоцити поліморфно-ядерні;
o лейкоцити базофільні;
o лейкоцити еозинофільні (син.: лейкоцити оксифільні);
o тромбоцити;
o лімфоцити Т і В;
o фібробласти.
Таблиця 1. Основні медіатори запалення
Клітина запалення - продукує ? Основні медіатори запалення Участь у запаленні
Тканинні базофіли гістамін, серотонін, субстанція анафілаксії, фактор активації тромбоцитів, фактор хемотаксису еозинофілів, гепарин ? проникності мікросудин
Макрофаги Монокіни (напр., IL-1) Включення імунних механізмів
Регуляція проліферації і диференціювання клітин
Лізосомні ферменти (лізосомні гідролази) Включення імунних механізмів
Лейкоцити нейтрофільні фактор активації тромбоцитів, лейкотрієни, ферменти, антибактеріальні фактори Хемотаксис
Фагоцитоз
Цитотоксична дія
Лейкоцити поліморфно-ядерні лейкокіни ? проникності мікросудин
лізосомні ферменти, катіонні білки, Фагоцитоз
Бактерицидна дія
нейтральні протеази Вторинна альтерація (гістоліз)
Лейкоцити базофільні гістамін, серотонін, субстанція анафілаксії ? проникності мікросудин
Лейкоцити еозинофільні гістаміназа, арилсульфатаза-В, великий основний білок Дегідратація гістаміну, лейкотрієнів
Тромбоцити гістамін, серотонін, PG ? проникності мікросудин
лізосомні ферменти Фагоцитоз
Лімфоцити Т і В Лімфокіни (напр., IL-2) Регуляція проліферації і диференціювання клітин
Фібробласти Колаген, глікозаміноглікани, фібронектин Міграція, проліферація, дозрівання.
Ввідновлення тканин після запалення
Медіатори запалення:
Таблиця 2. Ефекти медіаторів запалення.
Медіатор запалення Ефект медіатора Походження
Медіатори клітинні:
Гістамін місцеве розширення судин
? проникності мікросудин тканинні базофіли
Серотонін місцеве розширення судин
? проникності мікросудин тромбоцити, тканинні базофіли, лейкоцити базофільні, хромафінні клітини слизової оболонки травного каналу
Лізосомні ферменти вторинна альтерація
хемотаксис лейкоцити поліморфно-ядерні, тканинні базофіли, макрофаги
Катіонні білки ? проникності мікросудин лейкоцити поліморфно-ядерні
PGE1 ? проникності мікросудин
набряк
хемотаксис арахідонова кислота
TXA2 агрегація тромбоцитів
звуження судин
зсідання крові тромбоцити
PGI2 дезагрегація тромбоцитів
розширення судин ендотеліоцити
Лейкотрієни хемотаксис
скорочення непосмугованих м'язових волокон
набряк лейкоцити
Медіатори гуморальні:
Кініни (брадикінін, калідин) ? проникності мікросудин
біль
свербіння ?2-глобуліни крові
Система комплементу (С3а, С5а) хемотаксис
цитоліз плазма крові
Ексудат - транссудат:
Показник Ексудат Транссудат
Відносна густина > 1015 1005-1015
Білок [г/л] > 30 5-10
Білок (за методом Робертса-Стольникова) [%] > 3,8 < 3 (сер. 0,5-2,5)
Співвідношення альбуміни/глобуліни 0,5-2,0 2,5-4,0
Проба Рівальта + -
Прозорість мутні (крім серозних) +
Лейкоцити велика кількість < 15
Бактерії велика кількість - (або поодинокі)
Абревіатури:
ОР±Е - обмін речовин та енергії
БАР - біологічно-активні речовини
МЦР - мікроциркуляторне русло
СТ - сполучна тканини
м/о - мікроорганізм
? - зменшується, спадає, зниження
? - збільшується, зростає
IL-1 - інтерлейкін-1
IL-2 - інтерлейкін-2
PG - простагландини
PGI2 - простациклін
TX - тромбоксан
СТГ - соматотропний гормон
АКТГ - адренокортикотропний гормон
?2-М - ?2-макроглобулін
Синоніми:
XII фактор згортання крові - фактор Хагемана, фактор контактний
Альтерація - пошкодження
Тканинні базофіли - мастоцити, лаброцити, тучні клітини
Лейкоцити нейтрофільні - нейтрофільні гранулоцити, нейтрофіли
Макрофаги - макрофагоцити, макрофаги-гістіоцити
Інтерлейкін-1 - IL-1, Іл.-1, фактор активації лімфоцитів
Інтерлейкін-2 - IL-2, Іл.-2, тромбопоетичний стимулювальний фактор, TSF
Інтерлейкін-3 - IL-3, Іл.-3, колонієстимулюваний фактор, CSF
Простогландини - PG
Ейкозаноїди - похідні арахідонової кислоти
Вазодилятатори - речовини, що розширюють судини
Вазоконстриктори - речовини, що звужують судини
Ексудат - запальний випіт
Фаголізосома - вторинна лізосома
Ендоцитобіоз - незавершений фагоцитоз
Плазмоцити - плазматичні клітини

 
 

Цікаве

Загрузка...