WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Класифікація хворих серцевою недостатністю, запропонована Нью-Йоркскою асоціацією серця за функціональними класами (ФК) - Реферат

Класифікація хворих серцевою недостатністю, запропонована Нью-Йоркскою асоціацією серця за функціональними класами (ФК) - Реферат


Реферат на тему:
Класифікація хворих серцевою недостатністю, запропонована Нью-Йоркскою асоціацією серця за функціональними класами (ФК).
ФК І - стан хворих повністю компенсований, обмежень зви-чайної фізичної активності немає - безсимптомна дисфункція лівого шлуночка.
ФК ІІ - незначне обмеження фізичної активності, симптоми серцевої недостатності з"являються при звичайному наван-таженні - легка СН.
ФК ІІІ - значне обмеження фізичної активності, але хворий може сам себе обслуговувати, у стані спокою симптоми ХСН немає - СН середнього ступеня.
ФК ІV - наявність симптомів ХСН у стані спокою, хворий перебуває на напівпостільному режимі - тяжка СН.
Ця класифікація найбільш гнучка, оскільки дозволяє оціню-вати зміни ФК під час лікування хворого.
Лаборатрорні показники активності ревматизму
Показники І ступінь
активності ІІ ступінь
активності ІІІ ступінь
активності
Кількість лейкоцитів ( *109/л. ) 6-8 8-10 вище 10
ШОЕ, ( мм/год.) 10-20 20-40 40 і вище
Загальни білок, ( г/л ) 60-80 80-90 вище 90
Альбумін/глобуліно-вий коефіцієнт 1,3-1,5 1,0-1,3 менше 1,0
2- глобуліни, ( % ) 8-10 10-15 15-20
- глобуліни, ( % ) 12-18 18-25 більше 25
СРП + або - ++ ++++
ДФА ( од.опт.пл. ) 0,18-0,22 0,22-0,28 більше 0,28
Сіалові кислоти 0,232 0,252 0,340
Титр АСЛ-О
( антистрептолізін-О ) до 250 565 725 і більше
Титр АСГ (антистреп-тогіалуронідази ) до 255 550 765 і більше
Патогенез ХСН
( Замкнене патологічне коло )
( За проф.І.М.Ганжою та проф.В.М.Коваленко )
Ураження міокарду,
зниження скоротливості
Системне Зменшення
звуження серцевого
судин викиду
Компенсаторні механізми:
активація САС, РААС,механізм
Франка-Старлінга, рефлекс Бейбріджа,
зростання периферичного опору судин (ЗПОС)
Загальна схема розвитку ХСН
Гіперпродукція катехоламінів, переважно норадреналіну
Збільшення ЧСС, звуження артеріол і ЗПОС та збільшення венозного повернення крові
Погіршення кровопостачання органів та тканин, зокрема нирок
Активується РААС утворюється ангіотензин ІІ дальший спазм атеріол і вен стимуляція екскреції альдостерону ре-абсорбція Nа зростання продукції антидіуретичного гормону
зростання ОЦК розвиваються набряки подальше збільшення венозного повернення крові до серця та діастолічного заповнення лі-вого шлуночка уже по закону Франка-Старлінга не збільшує серцевий викид, зростає кінцево-діастолічний об єм ХСН.
Клінічні прояви аортальної недостатності
1. Суб єктивні прояви:
В стадії компенсації тривалий час проходитьбезсимптомно, потім проявля-ється ряд суб єктивних розладів:
" Серцебиття і неприємне відчуття биття серця, що посилюється в лежа-чому положенні;
" Відчуття розповсюдженої пульсації артерій;
" Головні болі пульсуючого характеру, запоморочення і схильність до втра-ти свідомості;
В стадії декомпенсації:
" Задишка (перша ознака зниження скоротливої функції міокарда);
" Приступи серцевої астми аж до набряків легень;
" Периферичні набряки (у пізніх стадіях).
"
2. Об єктивна симптоматика:
" Блідість шкіряних покровів;
" Видима посилена пульсація великих артерій;
" Симптом Мюссе (синхронне з пульсом покачування голови);
" Симптом Ландольфі (звуження і розширення зіниць);
" Pulsus celer et altus (пульс Коррігена);
" Псевдокапілярний пульс Квінке;
" Посилений, видимий оком верхівковий поштовх;
" Перкуторне зміщення меж серця наліво і вниз;
" Низький діастолічний АТ і підвищений пульсовий тиск;
" Подвійний тон Траубе над великими артеріями;
" Шум Дюрозьє на стегновій артерії;
"
3. Аускультативні прояви:
" Послаблення І тону над верхівкою і ІІ тону над аортою;
" Гучний, діастолічний шум, який зменшується над аортою, і добре прово-диться потоком крові наліво і вниз (краще всього вислуховується у 2 міжребер ї праворуч від грудини і у 3 міжребер ї зліва);
" Пресистолічний шум Флінта (шум функціонального мітрального сте-нозу);
" При мітралізації вади - іноді систолічний шум.
Клінічні прояви аортального стеноз
1. Суб єктивні прояви:
" Задишка при неадекватному навантаженні
" Запаморочення і непритомність (пов язані з недостатністю мозкового кро-вообігу)
" Ангінозний біль
" Важкість у правому підребер ї і набряки
"
2. Об єктивна симптоматика:
" Блідість шкіри або ціаноз
" Pulsus parvus et tardus
" Систолічне дрижання над аортою при пальпації
" Перкуторний зсув межі серця наліво
" Деяке зниження систолічного і підвищення діастолічного АТ
" Аускультативні прояви:
-Грубий систолічний шум над аортою з максимумом у 2 міжребер ї пра-воруч, наростаюче-спадаючого характеру, добре проводиться на сонну артерію
-Послаблення 2 тону над аортою
3. Інструментальні дані:
" ЕКГ: ознаки гіпертрофії і систолічного перевантаження лівого шлуночка, прояви коронарної недостатності (негативні зубці Т у І-ІІ і лівих грудних відведеннях)
" ФКГ: ромбоподібний систолічний шум;
" Рентгенографія: збільшення лівого шлуночка без вираженої дилятації, розширення висхідних частин аорти, звапнення клапанів
" Ехо-КГ: виявлення щільних кальцинованих стулок, зменшення степеня їх розкриття
" Катетеризація і зондування порожнинсерця: для визначення градієнта тиску на клапані і вирішення питання про операцію.

 
 

Цікаве

Загрузка...