WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Cучасні погляди на патогенез сепсису, особливості клініки, перебігу, діагностики і диференційної діагностики локальних та генералізованих форм гнійної - Реферат

Cучасні погляди на патогенез сепсису, особливості клініки, перебігу, діагностики і диференційної діагностики локальних та генералізованих форм гнійної - Реферат

шок, кишкова непрохідність) мікроорганізми проходять через стінку кишки, досягають мезентеріальних лімфатичних вузлів, портальної циркуляції, інтра-, екстраперитонеальних органів. Якщо печінка не справляється з бар'єрною дисфункцією, мікробні токсини попадають в загальне судинне русло.
Окрім цього, транслокація бактерій і токсинів зумовлює місцеву активацію клітин імунної системи, вироблення цитокінів, ін. медіаторів. Ці процеси ще більше порушують бар'єрну функцію кишківника і утворюється "хибне коло". Необхідно приймати до уваги те, що кишківник і його "gut associated lymphoid tissue" (асоційована з кишківником лімфоїднатканина) є найбільшим імунним органом в організмі людини.
Підвищеній проникливості кишкового бар'єру сприяють наступні фактори:
1) ушкодження кишкового бар'єру (епітелію);
2) порушення гемодинаміки з розвитком регіонарної гіпотензії;
3) стреси;
4) імунологічна недостатність;
5) дисбіоз: порушення екологічного балансу нормальної кишкової флори і розвиток синдрому бактеріального суперросту;
6) підвищення концентрація антигенів, токсинів, інших в просвіті тонкої кишки;
7) порушення процесів епітеліальних клітин слизової кишківника.
Отже, наявність мікробних маркерів в крові відображає склад мікробного пейзажу тіла дитини, незалежно від місця існування мікробів або вогнища запалення. В умовах здорового організму маркери переважаючих в кишківнику бактеріоїдів, еубактерій і біфідобактерій або відсутні, або виявлються в крові у невеликих кількостях, що є непрямим доказом існуюої гіпотези про імунологічну толерантність до анаеробів-симбіонтів і відповідно низької ймовірності фагоцитозу цих мікробів. А тому бактерії, маркери яких визначаються в крові, необов'язково в ній є присутніми у вигляді бактеремії. Малі молекули можуть поступати в кров із місць природнього розмноження (із біоценозів) і /або гнійно-запальних вогнищ іншої локалізації.
Фактори ризику розвитку сепсису у дітей:
- вік (новонароджені, немовлята);
- недоношеність (зменшення періоду гестації збільшує ризик розвитку інфекційних ускладнень);
- опіки, травми;
- тривале використання інвазивних методик діагностики і лікування;
- використання хіміо-імуно-супресивних препаратів;
- недостатнє харчування;
- генетична схильність (неадекватність імунної відповіді, знижена імунологічна реактивність організму, схильність до тромбоутворення, недостатність комплементу).
Важливо відмітити, що у відділенні АІТ велику роль для дітей, особливо, немовлят відіграє нозокоміальна інфекція. До факторів ризику розвитку нозокоміального сепсису у відділенні АІТ відносимо:
- катетеризація вени або артерії понад 5 днів;
- ШВЛ понад 5 днів;
- виразково-некротичний ентероколіт;
- маса тіла при народженні менше 2500 г;
- наявність нозогастрального зонду;
- повне парентеральне харчування;
- перевід на госпіталізацію в інші лікувальні заклади.
Тяжкий сепсис.
Діагноз "тяжкий сепсис" принципово відрізняється від діагнозу "сепсис" мірою ураження органів і систем та порушенням їх функції. В міжнародній класифікації виділено три об'єктивні критерії, наявність одного із них у хворого з сепсисом дає підставу ставити діагноз "тяжкий сепсис".
1. Порушення свідомості ( 1,6ммоль/л або у венозній крові > 2,2 ммоль/л.
3. Діурез < 1мл/кг/год на протязі 2 годин.
Тяжкий сепсис часто супроводжується летаргією і специфічними неврологічними симптомами (неврозність, припадки судом), які не завжди можна пояснити гіпоглікемією і гіпокальциємією. Типовими проявами неврологічних ускладнень при септичних станах у дітей є в'яла квадріплегія, потреба у респіраторній підтримці, при повному відновленні функції серцево-судинної і дихальної систем. Часто є аксональні полінейропатії, порушення нервово-м'язової передачі, гострі міопатії. В патогенезі розвитку даних ускладнень певне значення відіграють стероїдні гормони і блокатори нерово-м'язової передачі.
Септичний шок.
Поняття "септичний шок" у дітей поєднує сепсис, який супроводжується артеріальною гіпотензією. Для септичного шоку властивим є зменшення системного опору і артеріальна гіпотензія при збільшенні серцевого викиду. Одним із важливих моментів розвитку септичного шоку є пригнічення скоротливої здатності міокарду в результаті наростання лактатацидозу, підвищення протеолізу.
Об'єктивні критерії септичного шоку:
- артеріальний тиск при двох вимірах залишається нижчим більше, як на 1/3 від вікової норми;
- зберігається артеріальна гіпотензія після проведення інфузійної терапії кристалоїдами або колоїдами в дозі 20 мл/кг м.т., необхідність інотропної або вазопресорної підтримки (окрім допаміну 80%).
Поліорганна недостатність (ПОН).
Синдром ПОН поєднює: респіраторний дистрес-синдром дорослого типу, гостру надниркову недостатність, гостру недостатність печінки, гостру ниркову недостатність, ДВЗ-синдром, порушення функції ЦНС. При ПОН на перший план виділяються легені як "pace-mafer" синдрому ПОН і кишківника як його мотору. Легені є першим органом, функція якого декомпенсується, що супроводжується високою летальністю. Висока ранимість легень пояснюється теорією "першого фільтру", згідно якої активовані клітини крові ("нейтрофільний респіраторний викид"), цитокіни, токсини, тканинний детрит найшвидше попадають в легеневі капіляри.
Діагноз ПОН ставимо при одночасному ураженні не менше двох органів у відповідності з віковими критеріями. ПОН є двох типів.
Первинна ПОН - одночасне порушення функції двох органів на протязі перших семи днів після поступлення у відділення АІТ без подальшої дисфункції інших органів. Частіше вона не зумовлена сепсисом і розвивається як наслідок безпосередніх тяжких ушкоджень органів (травма, операція, ін.).
Вторинна ПОН завжди виникає на фоні SIRS і пізніше, як через сім днів після поступлення у відділення АІТ або у випадку коли інтервал часу між постановкою діагнозу ПОН і втягненням в процес одночасно максимальної кількості уражених органів складає більше 72 години.
Таблиця 7.
Критерії ПОН у дітей.
Показник Діти, молодші 1 року Діти, старші 1 року
Систолічний АТ < 40 мм рт.ст. < 50 мм рт.ст.
ЧСС (уд./хв.) 220 200
ЧД (дих./хв. > 90 > 70
рh плазми 24 год. (для пацієнтів після операції)
Інотропні препарати Необхідні для підтримки АТ і або для серцевого викиду (крім допаміну 65 мм рт.ст. (при відсутності вроджених вад серця)
Ра О2 < 40 мм рт.ст. (при відсутності вроджених вад серця)
Нервова система < 5 балів по шкалі Глазго або фіксовані розширені зіниці
Гематологічні показники
Нирки
Печінка
ШКТ Нв < 50 г/л, лейкоцити < 3х109/л, тромбоцити
40 ммоль/л (> 2 мг/дл)
Діаліз
Загальний білірубін > 60 ммоль/л (> 3

 
 

Цікаве

Загрузка...