WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Стан здоров’я дітей молодшого шкільного віку києва та значення медико-біологічних факторів у його формуванні - Реферат

Стан здоров’я дітей молодшого шкільного віку києва та значення медико-біологічних факторів у його формуванні - Реферат

полягає в тому, що динамічна дія кожного з зазначених вище факторів на параметри фізичного розвитку дитини не є ізольованою та незалежною, а становить собою складну мультипараметричну систему, опис якої потребує складного математичного апарату.
Вплив різних соціально-гігієнічних факторів на фізичний Стан здоров"я дітей молодшого шкільного віку м. києва та значення медико-біологічних факторів ... Сучасна загальноосвітня школа та репродуктивне здоров"я 41 розвиток дітей вивчався на показникові довжини тіла. Це пов"язано з тим, що серед інших антропометричних показників, довжина тіла є аргументом, від якого залежать маса тіла та окіл грудної клітин дитини. Це добре відомо із методу оцінки фізичного розвитку за шкалами регресії.
Довжина тіла здавна вважається провідною ознакою фізичного розвитку і необхідною основою для правильної його оцінки [12]. При вивченні визначалось, який середній зріст мають діти: що проживають а) у сприятливих і б) у несприятливих умовах. Достовірність різниці між показниками довжини тіла серед цих груп дітей визначалась методом дисперсійного аналізу шляхом визначення критерію F (Фішера). Застосовувався метод однофакторного дисперсійного аналізу нерівномірного комплексу.
Були визначені фактори, які мають достовірний або близько до достовірного вплив на фізичний розвиток дітей: тип та благоустрій житла; кількість членів сім"ї на одну кімнату; температурний режим житла; вологість житла; наявність шуму у житлі; соціальний стан матері; нервово-емоційне напруження на роботі матері; пологи даної дитини за строками; період новонародженості у перші 28 днів; характер харчування; режим харчування дитини.
З вірогідністю, більшою за 98%, можна стверджувати, що діти, які проживають в окремій квартирі або будинку, на 3,5 см вищі за дітей, які проживають в гуртожитках або комунальних квартирах, а діти з вологих та перенаселених помешкань на 4-5 см нижчі, ніж їхні однолітки з комфортних умов. Тенденції до зниження зросту у дітей у молодшого шкільного віку виявляються, якщо житло немає комунальних зручностей і якщо воно шумливе.
Водночас матеріальні умови сім"ї на довжину тіла у дітей суттєво не впливають, що збігається з даними інших дослідників [1]. Загальний вплив несприятливих умов життя дітей зменшує довжину тіла в середньому на 2,8 см. Для ілюстрації цієї закономірності наводимо рисунок 2. Більшість факторів, які нами вивчалися, пов"язана з батьками, тобто дія цих факторів на дитину опосередкована, а не пряма.
Причому більш-менш суттєво на фізичний розвиток дитини впливають лише деякі фактори, пов"язані з особливостями життя та праці матері. Зокрема, це ускладнення перебігу вагітності та пологів, соціальний стан матері та ін. Математична обробка отриманих даних дала нам змогу визначити середній зважений показник здоров"я за всіма факторами, як сприятливими, так і несприятливими, за статистичної достовірності р<0,01.
Але найбільший інтерес, на нашу думку, становить визначення імовірного рівня здоров"я. Тобто отримані результати необхідно розуміти так, що якби всьому контингенту обстежених дітей були доступні сприятливі умови життя за дванадцятьма факторами, релевантними для аналізу, то зріст дітей збільшився б на 3 см (2%), а при несприятливих - зменшився б на 8 см (5,4%). Корекція цих факторів ризику має бути першорядним завданням профілактичної роботи.
Значна кількість визначених факторів належить до керованих, вплив яких може коригуватися при проведенні спеціальних заходів. Динамічна зміна їх кількості та питомої ваги залежно від різноманітних впливів піддається моделюванню, що зумовлює необхідність комп"ютерного моніторингу всіх процесів, які стосуються здоров"я дитини. Розробка математичних моделей прогнозування стану здоров"я дітей молодшого шкільного віку залежно від особливостей взаємодії факторів ризику та 42 фізичного розвитку дасть змогу запобігати виникненню патологій ще на донозологічному етапі.
Довжина тіла у дітей залежно від умов життя Збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров"я школярів неможливі без своєчасної розробки та обгрунтування комплексних профілактичних, психогігієнічних, психологічних та лікувально-профілактичних заходів.
Отримані нами результати свідчать про необхідність проведення протягом року додаткових профілактичних і оздоровчих заходів у школі з боку не тільки лікарів, а й педагогів і психологів, а також батьків з метою пошуку нових шляхів співпраці для поліпшення соматичного та фізичного здоров"я дітей.
На підставі отриманих даних розроблено програму оздоровчих заходів для учнів початкових класів залежно від стану їх здоров"я та наявності ознак шкільної дезадаптації у них, яка проводиться протягом всього року.
На період навчального року програма включає такі заходи: а) роботу по підвищенню валеологічної освіти батьків; б) проведення регулярних заходів щодо збалансованого розумового та фізичного навантаження, які зменшують статичне перевантаження, підвищують силу, реакцію, витривалість, розумову працездатність, формують та коригують поставу, запобігають розладам зору тощо; в) застосування преформованих фізичних факторів та методів психологічної корекції та реабілітації тощо.
Враховуючи результати проведених досліджень щодо стану фізичного здоров"я та психологічної адаптації наприкінці року доцільно проводити на базі загальноосвітніх шкіл реабілітаційно-оздоровчі заходи на період літніх канікул, які передбачають: а) дотримання правильного розпорядку дня з обов"язковим 1-1,5 часовим денним сном; б) збалансоване триразове харчування в умовах школи з додатковим призначенням полівітамінів та мікроелементів; в) проведення спеціального комплексу рухових режимів; г
) застосування методів психологічної корекції та реабілітації та проведення курсів фіто- та аромотерапії. Впровадження розробленої програми заходів сприятиме підвищенню фізичної та розумової працездатності школярів початкових класів, адаптації їх до навчання, поліпшенню успішності та поведінки.
Стан здоров"ядітей молодшого шкільного віку м. києва та значення медико-біологічних факторів ... зріст, см Сучасна загальноосвітня школа та репродуктивне здоров"я
ЛІТЕРАТУРА
1. Веселов И. П. Социально-гигиенические и организационные проблемы охраны здоровья детей // Педиатрия.- 1987.- № 7.- С. 81-86. 2. Герасимов І. Г., Приходько О. М., Єптин Б. В. Спосіб підготовки результатів медико-біологічних досліджень до статистичної обробки // Фізіол. журнал.- 1998.- Т.44, № 5-6.- С. 113-117.
3. Дорохов Р. М., Петрухін В. Г., Барашкін М. В. Соматотипування дітей і підлітків для занять фізичною культурою і спортом.- Слов"янськ, 1992.- 47 с. 4. Доскин В., Келлер Х., Мураенко Н., Тонкова-Ямпольская Р. Морфофункциональные константы детского организма: Справочник.- М.: Медицина, 1997.- 288 с. 5. Квашніна Л. В. Нові підходи до оцінки стану здоров"я і діагностики ранніх його порушень у дітей шкільного віку:
Автореф. дис. . д-ра мед.наук.- К., 2000.- 36 с. 6. Мощич П. С. Стан здоров"я дитячого населення в Україні та шляхи його покращання // Проблеми медицини.- 1998.- № 1(1).- С. 24-25. 7. Никитюк Б. А., Козлов А. И. Новая техника соматотипирования // Вопросы спортивной и медицинской антропологии.- М., 1990.- Вып.3.- С. 121-141. 8. Осадчук З. В. Стан здоров"я дітей, які проживають у різних за екологічною характеристикою регіонах України // Перинатологія та педіатрія.- 2000.- № 2.- С. 25-27.
9. Оснач А. В. Физическое развитие детей сельской и городской местностей некоторых регионов Украины: Автореф. дис. . канд. мед. наук.- К., 1992.- 20 с. 10. Павловский О. М. Биологический возраст человека.- М., МГУ, 1987.- 280 с. 11. Слабкий Г. О., Теряєва О. Г. Виховання здорової людини як засіб первинної профілактики захворювань // Медичні перспективи.- 2001.- Т. VІ, № 1.- С. 118-120.
12. Ямпольская Ю. А. Популяционный мониторинг физического развития детского населения // Гигиена и санитария.- 1996.- № 1.- С. 24-26.

 
 

Цікаве

Загрузка...