WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Стан здоров’я дітей молодшого шкільного віку києва та значення медико-біологічних факторів у його формуванні - Реферат

Стан здоров’я дітей молодшого шкільного віку києва та значення медико-біологічних факторів у його формуванні - Реферат


Реферат
на тему:
Стан здоров'я дітей молодшого шкільного віку києва та значення медико-біологічних факторів у його формуванні
Несприятливі демографічні процеси у нашому суспільстві супроводжуються значним погіршенням стану здоров"я дітей та підлітків.
За даними офіційної статистики, захворюваність дітей різних вікових груп за останні 10 років зросла [8, 11]. Дані спеціальних поглиблених досліджень свідчать про те, що із здоров"ям дітей, особливо шкільного віку, склалася несприятлива ситуація.
Треба підкреслити такі особливості негативних змін здоров"я школярів у сучасних умовах, як і стрімке зростання кількості хронічних соціально значущих хвороб; зниження показників фізичного розвитку (децелерація, грацелерація, трофологічна недостатність); зростання межових відхилень та пограничних станів; збільшення порушень у репродуктивній системі; збільшення кількості дітей, які можуть бути віднесені до груп високого медико-соціального ризику.
В основі погіршення здоров"я - цілий комплекс соціально-економічних причин, серед яких не останню роль відіграє недосконалість існуючої системи медичного обстеження дітей та підлітків: погіршення якості харчування, забруднення навколишнього середовища ("техногенні перевантаження"); збільшення стресових ситуацій у житті школярів та інше [6]. Виходячи з того, що одним із найбільш чутливих та найоб"єктивніших показників стану здоров"я дитячої популяції є фізичний розвиток, а процеси
зростання та розвитку дитини тісно пов"язані з багатьма чинниками довкілля та індивідуальними особливостями, нами було проведено дослідження впливу соціально-економічних факторів на стан фізичного розвитку, соматотип та стан здоров"я дітей молодшого шкільного віку м.Києва.
Вибір саме цієї вікової категорії базується на тому, що початковий період навчання в школі, коли соціальні зміни в житті дитини збігаються з фізіологічними змінами, висуває підвищені вимоги до адаптаційних механізмів, які найчастіше не витримують перевантаження, що в свою чергу призводить до патології. Під наглядом перебувала 451 дитина 6-9 років, учні початкових класів середніх шкіл м.Києва.
Стан фізичного розвитку оцінювали шляхом зіставлення антропометричних показників (зріст, маса, окіл грудної клітки) порівняно з нормативними [4]. Для порівняння антропометричних параметрів використовували антропометричні таблиці стандартів з урахуванням віку і статі. Також визначали біологічну зрілість дітей [10] та соматотип [3, 7], як маркер фенотипової різноманітності дитячого населення. Ці показники диференціювали залежно від віку та статі обстежуваного контингенту.
Соціально-біологічні чинники вивчали методом сімейного анкетування [2, 5] за допомогою спеціально розробленого опитувальника, з наступним варіаційнодисперсійним аналізом отриманих даних [2].
Сучасна загальноосвітня школа та репродуктивне здоров"я 39 Як засвідчили проведені дослідження, рівень процесу росту та розвитку в дитячому віці тісно пов"язаний та залежить від безлічі факторів навколишнього середовища, які здатні змінити або затримати потенційну здатність організму до росту та диференціювання як на індивідуальному, так і популяційному рівні. Аналізуючи зміни у фізичному розвитку дітей [9], видно, що як у дівчаток, так і у хлопчиків з 1970 по 1990 рр. спостерігалась виражена тенденція до зменшення довжини тіла, а з 1990 до 1999 р., навпаки,- тенденція до збільшення довжини тіла, а за період з 1999 до 2002 року спостерігається стійка тенденція до зменшення показників зросту і маси. Майже всі обстежені діти мають середній та вище середнього рівень фізичного розвитку за зростом, і лише 20% дітей (2,4% хлопчиків і 17,6% дівчаток) мають цей рівень нижче середнього, а діти з низьким рівнем фізичного розвитку становили лише 4,5%. Одночасно з віком, чітко простежується тенденція до збільшення частки дітей з дефіцитом маси тіла як у хлопчиків, так і у дівчаток. У віковому аспекті відбуваються також коливання фізичного розвитку за зростом у дітей обох статей.
Встановлено, що чим молодшими є діти, тим більша частка серед них має фізичний розвиток за зростом вище середнього та високий. Проте у віці 8 років відмічається досить різке падіння цього показника, а в 9 років знову з"являється тенденція до його підвищення. На нашу думку, це пов"язано з підвищенням навантажень з початком систематичного навчання у школі та подальшою адаптацією до нього.
Слід також відмітити, якщо за масою в 7 років частка дітей з середнім фізичним розвитком за статтю майже однакова (43-44%), то за зростом в цьому віці переважають дівчата, 74,2 та 25,8% відповідно, хоча у кожній віковій групі дівчатка нижчі за хлопчиків на 1-3 см. На підставі оцінки тілесних показників здійснюється соматотипування, що входять до складу трьох рівнів варіювання морфологічних ознак.
Формування цих ознак включає в себе співвідношення основних тканин (кісткова, м"язова, жирова), що визначає склад тіла. Аналіз результатів визначення соматотипу засвідчує, що у всіх дітей, незалежно від віку і статі, спостерігалась переважна представленість мезосомального соматотипу. А належність до мікросомального та макросомального залежала від віковостатевих характеристик.
Так, у дівчат 7 років макросомний і мікросомний соматотип зустрічається порівняно в однаковому відсотку - 21,1 і 26,3%, відповідно названих груп. Але поступово з віком картина змінюється: частота макросомального соматотипу у дівчаток 9 років зростає і становить 32,1%, тоді як мікросомальний - у 7,1% випадків.
У хлопців у 7-9-літньому віці наявність макросомального соматотипу незалежно від віку переважає відносно мікросомального: в 7 років - 25,0 і 12,5%; у 8 років - 27,6 і 13,8% та в 9 років - 28,5 і 16,7% відповідно. За отриманими результатами виявлено, що найбільший відсоток гармонійності фізичного розвитку у дівчаток - 68,4% мав місце у 8 років, а у хлопчиків 7-9 років домінування гармонійного розвитку зустрічається майже в однаковому відсотку.
Водночас порівняно з даними за останні 10 років показники гармонійності фізичного розвитку мають стійку тенденцію до зниження як у дівчаток, так і у хлопчиків. Така тенденція свідчить не тільки про негативні впливи зовнішніх патологічних 40 чинників, а й про зниження адаптаційних можливостей дитячого організму в популяції в цілому. Щодо статевих розбіжностей, то, за нашими даними, пропорційність фізичного розвитку виражена більше у хлопчиків, ніж у дівчаток (21,4 та 17,1% відповідно).
Для дитячого віку найбільш показовим у цьому плані є стан кісткової системи, а саме - зубна зрілість, яка визначається кількістю молочних та постійних зубів і часом їх появи.
Аналізуючи отримані результати про особливості фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку, видно, що затримка фізичного стану за зростом та уповільнений рівень біологічної зрілості у дітей 7-9 років зростає за віком практично в тих самих відсотках.
Водночас відповідність біологічного віку з календарним в цьому віцістановить в середньому 67,8%. Таким чином, майже третина дітей молодшого шкільного віку за біологічним розвитком не відповідає метричним даним, тобто фізіологічні системи їхнього організму можуть мати недостатній резерв адаптаційних можливостей до навантажень та вимог, які висуває життя в суспільстві.
Саме тому молодший шкільний вік, на нашу думку, слід розглядати як один із найважливіших періодів у житті дитини, коли можливість формування донозологічних станів є найбільш вірогідним, а межа між нормою і патологією, здоров"ям і хворобою, стає зовсім тонкою. Відомо, що темпи росту та розвитку детерміновані генетично, але їх перебіг відбувається у конкретних умовах, які з погляду рівня стресогенного впливу можуть бути оптимальними, позитивними або негативними.
Таким чином, формування фенотипу і подальший розвиток дитини відбувається під суттєвим впливом зовнішніх чинників, як медико-біологічних, так і соціально-гігієнічних. Складність вивчення цього питання

 
 

Цікаве

Загрузка...