WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Медико-педагогічні аспекти здоров’я дітей шкільного віку - Реферат

Медико-педагогічні аспекти здоров’я дітей шкільного віку - Реферат


Реферат на тему:
Медико-педагогічні аспекти здоров'я дітей шкільного віку
Охорона здоров"я дітей у нашій країні, особливо в період її активного політичного і економічного реформування, стала однією з найважливіших проблем як самого суспільства, так і його багатьох адміністративних та гуманітарних інститутів. І це не випадково, оскільки не зовсім благополучні показники здоров"я дитячого населення як індикатор відображають всі проблеми нашого життя.
Останніми роками розв"язання гострих проблем материнства та дитинства в нашій країні реалізовувалось шляхом прийняття відповідних важливих законів, видання указів, розроблення і виконання пріоритетних національних програм. Така всебічна увага органів влади і різних державних відомств і організацій до проблем дитинства, в тому числі поліпшення стану здоров"я дітей, дала свої позитивні результати. Але, незважаючи на це, ще багато питань охорони здоров"я дітей потребують невідкладного вирішення.
Насамперед це стосується незадовільного стану здоров"я дітей деяких вікових категорій, зокрема школярів, збільшення частоти окремих видів захворювань серед дітей груп ризику, а також постійного зменшення прошарку здорових дітей серед дитячого населення. Необхідно нагадати, що досягнення позитивних результатів в охороні здоров"я дітей залежить не тільки від дій медиків.
Суттєве значення має стан довкілля, соціально-економічний добробут сімей, психологічний клімат у родині та в колективі, де зростає дитина. Тому завдання поліпшення здоров"я неможливо вирішувати без цілеспрямованої співпраці лікарів-гігієністів, педагогів, психологів та інших фахівців.
Такий підхід, по-перше, дає можливість реально оцінити стан здоров"я дітей у нашій державі в контексті сьогоденного мікро- та макросоціуму та особливостей довкілля в різних кліматогеографічних та екологічних регіонах, по-друге, визначити стратегію та тактику щодо заходів, спрямованих на поліпшення здоров"я дитячого населення.
У рамках завдань програми "Діти України" вченими нашого інституту та науковцями інших установ останніми роками отримано дані про стан здоров"я вагітних жінок, народжених немовлят, дітей дошкільного та раннього шкільного віку в чотирьох різних регіонах України. Ці дані свідчать про незадовільний стан здоров"я жінок загалом і під час вагітності зокрема. Умови, в яких перебувають вагітні жінки, здебільшого є несприятливими для розвитку здорового потомства.
Це низький економічний рівень сім"ї, фізичні та психоемоційні перевантаження вагітних жінок, стресові ситуації, незадовільний психологічний мікроклімат в сім"ї, недостатнє за якістю харчування, паління, вживання алкоголю, непланована вагітність. Усі ці чинники негативно впливають на репродуктивне здоров"я, а відтак, на наслідки Сучасна загальноосвітня школа та репродуктивне здоров"я 5 вагітності, пологів та здоров"я нащадків. Стан здоров"я немовлят при народженні в цілому також є незадовільним.
За результатами досліджень вченими підготовлено пакет документів та пропозицій до різних урядових та громадських організацій. Серед причин, які значно погіршують і так демографічну ситуацію в Україні та негативно впливають на здоров"я майбутніх поколінь, значне місце посідають порушення репродуктивного здоров"я населення, частота яких з кожним роком збільшується. Для розв"язання цієї важливої проблеми в нашій країні вже три роки виконується спеціальна національна програма "Репродуктивне здоров"я населення України". Як відомо, збереження нормальної репродуктивної функції людини починається з її дитинства. На жаль, школярі, підлітки сьогодні цим нехтують.
Проведеними соціологічними дослідженнями встановлено, що сексуальні стосунки серед підлітків нашої країни мають тенденцію до неухильного збільшення, що сприяє зростанню частоти різноманітних порушень репродуктивного здоров"я, поширенню численних інфекційних захворювань, які передаються статевим шляхом. Упродовж останніх років частота запальних захворювань статевих органів серед дівчат-підлітків суттєво зросла.
Це призводить до збільшення випадків неплідності у шлюбі - за нашими спостереженнями майже кожна четверта жінка, яка у дитинстві мала різні запальні захворювання, не може завагітніти.
На сьогодні спеціально розроблена система, яка існує у всіх країнах світу і включає комплекс медико-організаційних заходів, спрямованих на формування у підлітків серйозного ставлення до такого відповідального етапу в житті, як планування сім"ї. Система планування сім"ї за підтримкою Міністерства охорони здоров"я, Академії медичних наук України, зокрема вчених нашого інституту, на даний час широко впроваджена в нашій країні.
Вона спрямована на формування у молоді статевої культури та підготовки її до створення здорової сім"ї. Така профілактична та просвітницька робота вже дає свої позитивні результати. Так, утроє зменшилась кількість абортів серед неповнолітніх, особливо серед підлітків 15-17 років.
Отже, створення в нашій країні системи заходів, спрямованих на збереження репродуктивного здоров"я, передусім передбачає не тільки відповідальне ставлення державних установ до удосконалення чинної нормативно-правової бази, оптимізації комплексу медичної допомоги, збільшення просвітницької діяльності, а й велику відповідальність самих підлітків, молоді до свого здоров"я, майбутнього батьківства.
І в цьому плані спільна робота педіатрів, гінекологів та педагогів з питань підготовки підлітків до майбутнього материнства і батьківства як ніколи набула державного значення. Результати проведених в нашому інституті досліджень дали змогу створити систему спеціалізованої підготовки ще в підлітковому віці до майбутнього материнства з визначенням оптимального обсягу диференційованих лікувальнопрофілактичних заходів.
6 Сьогодні у педіатрів викликає занепокоєння стан здоров"я дітей, які ще не стоять на диспансерному обліку, але вже становлять групу підвищеного ризику по виникненню тих чи інших захворювань. Кількість дітей, які є практично здоровими, в наш час дуже мало: тільки кожного восьмого школяра можна вважати здоровим. У зв"язку з цим наукове вирішення проблеми збереження здоров"я здорових дітей, як ніколи, набуває першорядного значення.
Нашим інститутом наукові дослідження в цьому напрямі останніми роками значно розширилися. Ці дослідження проводяться спільно з адміністрацією м. Києва. Основною метою їх є пошук нових підходів до оцінки рівня здоров"я дітей, особливо шкільного віку. Це пов"язано передусім з несприятливою динамікою змін здоров"я школярів за роки їх навчання. Так, за час навчання у школі з першого по восьмий клас кількість здорових дітей зменшується майже учетверо.
Нами розроблена модель автоматизованого моніторингу за станом здоров"я дітей шкільного віку в умовах загальної школи та поліклінічних закладів. Сьогодні проблема збереження здоров"я дітей шкільного віку потребує спільних зусиль та консолідації роботи педіатрів, педагогів та психологів, яка насамперед має бути спрямованана підвищення адаптаційних можливостей організму дитини в умовах підвищених психічних та фізичних навантажень під час навчання в сучасних школах.
Три роки тому відбувалась спільна наукова сесія двох академій - медичних та педагогічних наук України за участю представників Міністерства охорони здоров"я та Міністерства освіти і науки. У спільній резолюції цієї сесії було вказано на важливість і необхідність проведення наукових розробок щодо удосконалення і створення нових форм і методів навчання дітей у загальноосвітніх школах.
В зв"язку з цим останнім часом вчені нашого інституту спільно з педагогами і психологами активно працювали над цими питаннями. Були розроблені та запропоновані новітні технології навчання дітей у загальноосвітніх школах.
Однією із важливих ініціатив останнього часу є обґрунтована громадською організацією "Мережа репродуктивного здоров"я" концепція про доцільність включення до системи навчання дітей загальноосвітніх середніх шкіл розділу "Репродуктивне здоров"я". Ці технології навчання сприяють не тільки ефективному засвоєнню навчального матеріалу, а й всебічному розвитку духовності дитини і, що дуже важливо, орієнтації її на здоровий спосіб життя.
Такий новаторський підхід до процесу навчання знайшов підтримку на усіх рівнях Міністерства освіти і науки. Успіх у ровз"язанні багатьох проблем здоров"я наших дітей значною мірою залежить від розуміння та підтримки місцевих органів влади.
Як позитивний приклад, хочу навести той факт, що наш інститут згідно з угодами з державними адміністраціями м. Києва та м. Ірпеня розпочав наукові розробки з вивчення фізичної, розумової працездатності, а також вивчення адаптації школярів загальноосвітніх шкіл до різних навантажень. Ця робота проводиться в тісній співпраці з педагогами та психологами.
Подальше поширення та впровадження такого підходу до розв"язання нагальних проблем збереження здоров"я дітей дасть змогу вирішити багато першочергових питань та обґрунтувати доцільність створення державної програми "Здоров"я та освіта", що, безумовно, дасть свої позитивні результати в збереженні здоров"я майбутнього покоління.

 
 

Цікаве

Загрузка...