WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Стан репродуктивного здоров’я населення в Україні - Реферат

Стан репродуктивного здоров’я населення в Україні - Реферат

взаємодію цих чинників з економічними, екологічними, санітарно-культурними, соціально-гігієнічними та іншими чинниками. За останнє десятиріччя показник материнської смертності суттєво знизився (рис.
5). 14,7 14,3 14,0 12,8 12,8 11,9 11,3 10,3 0 2 4 6 8 10 12 14 16 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Рис. 5. Динаміка материнської смертності в Україні (на 100 тис. народжених живими) Якщо на початку 90-х років мали місце коливання цього показника від 32,4 у 1990 р. до 39,7 на 100 тис. народжених живими у 1992 р., то, починаючи з 1995 р., показник материнської смертності набув тенденції до стабільного зниження. У 2002 р. він становив по Україні 21,8 на 100 тис. народжених живими.
У 2002 р. померли 88 жінок. Основними чинниками материнських втрат є низький рівень репродуктивного здоров"я жінок до вагітності, високий рівень поширюваності абортів, що зумовлює ускладнення пологів. Збільшують материнські втрати і ранні пологи, яким притаманний підвищений ризик материнської смертності. За даними обстеження здоров"я жінки в Україні, в 1996 р. вони становили у віці до 18 років 6% усіх випадків материнських смертей.
Тенденція до зниження материнських втрат в Україні спостерігається починаючи з 1995 р., однак вони залишаються в три-чотири рази вищими, ніж у західноєвропейських країнах (рис. 6). Досягнутий рівень материнської смертності ще далекий від орієнтовних показників ВООЗ для Європейського регіону (15 на 100 тис. народжених живими). 38 22.5 22 18 15 9 8 8 1 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Росія Україна Білорусь Литва Угорщина Словаччина Польща Німеччина Греція Бельгія Рис.
6. Материнська смертність (на 100 тис. народжених живими) у 10 країнах з її найнижчим рівнем в Україні Стан репродуктивного здоров"я населення в Україні Сучасна загальноосвітня школа та репродуктивне здоров"я 17 Останніми роками кількість материнських втрат, пов"язаних з абортами, зменшилась, що слід розцінювати як позитивний результат втілення в практику охорони здоров"я програми планування сім"ї. У 2002 р. таких випадків
було 13 проти 20 випадків у 2001 р. 82,5 77,6 73,2 66,7 61,2 56,5 52 44,7 39 36,7 32,1 27,2 25,8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Рис.7. Динаміка показника абортів на 1000 жінок фертильного віку, 1990-2002 рр. Перелічені чинники, що формують стан репродуктивного здоров"я, менш значущі, ніж штучне переривання вагітності, яке завдає непоправної шкоди здоров"ю і в першу чергу репродуктивному.
Саме аборти впливають на фертильність жінок, перебіг подальших вагітностей та пологів. Таблиця 9. Частота абортів в Україні, 1990-2002 рр. Роки Кількість абортів Абсолютна кількість абортів, включаючи міні-аборти На 1000 жінок 15-49 років На 100 вагітностей На 100 пологів На 100 народжених живими 1990 1 019 038 82,5 61,1 157 155 1991 957 022 77,6 60,1 151 152 1992 903 507 73,2 60,1 151 151 1993 833 452 66,8 60,1 151 149 1994
772 629 61,2 59,4 146 148 1995 715 692 56,5 59,2 145 145 1996 664 156 52,0 58,3 140 142 1997 571 479 44,7 56,4 129 129 1998 498 621 39,0 54,4 119 119 1999 468 803 36,7 54,8 121 126 2000 408 865 32,1 51,4 105 105 2001
346 432 27,3 48,1 93 92 2002 323 343 25,8 45,8 84 84 2002 у % до 1990 31,8 31,3 75,0 53,5 54,2 18 Незважаючи на те що рівень абортів суттєво знизився і така тенденція зберігалася в 2002 р., він залишається ще високим і продовжує значною мірою негативно впливати на стан репродуктивного здоров"я жінок . У 2002 р. зареєстровано 323,3 тис. абортів. На кожного малюка, народженого живим, припадає 0,8 випадків аборту.
У 2002 р. зареєстровано 323 343 аборти по Україні, або 25,8 на 1000 жінок дітородного віку, 84,4 на 100 пологів (табл.
9). Порівняно з 1990 р. кількість абортів в Україні зменшилась на 695 695, або на 68,2%. У результаті підвищення доступності відповідних медичних послуг та поширення просвітницьких заходів серед населення частка кримінальних абортів серед нелегальних значно зменшилась: з 5,0 у 1991 р. до 0,3% у 2002 р. Слід відзначити збільшення частки штучних абортів за медичними та соціальними показаннями: з 1% у 1990 р. до 2,4 і 2,8% відповідно у 2001 і 2002 рр.
Це пов"язано з різким зниженням рівня життя населення. Кількість спонтанних абортів також зменшується, але їх частка залишається майже стабільною. Ці аборти - одна із складових прямих репродуктивних втрат. Спостерігається несприятлива тенденція до підвищення кількості абортів у вперше вагітних, наслідком яких є високий ризик безпліддя.
У 2002 р. порівняно з 1991 р. цей показник збільшився удвічі: у 1991 р.- 5,6%, у 2002 р.- 11,3 %. Серед дівчаток 10-14 років, що перервали вагітність, частка тих, що мали першу вагітність, зросла з 48,6% в 1991 р. до 92,9% - в 2002 р. і, відповідно, кількість випадків переривання наступних вагітностей зменшилася (табл. 10). Таблиця 10.
Частка перших і наступних вагітностей, перерваних абортом, у дівчаток 10-14 років в Україні, 1991-2002 рр. (%) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Перші вагітності 48,6 62,3 89,1 87,3 94,3 91,0 90,1 94,0 93,0 92,3 93,1 92,9 Наступні вагітності 51,4 36,8 10,9
12,7 5,7 9,0 9,9 6,0 7,0 7,7 6,9 7,1 Серед загальної кількості абортів частота абортів за віком жінки у 2002 р. становила: у дівчат 10-14 років - 0,05%, 15-17 років - 2,5%, 18-34 роки - 80,5%, 35-49 років - 16,9%. Найвища частота абортів серед усіх їх видів була у віковій групі 18-34 роки. Частка абортів, що виконані за медичними та соціальними показаннями серед загальної кількості абортів, найвищою була в 2002 р. у групі до 14 років: - 47,6%, 15-17 років - 16,6%, 18-34 роки - 2,1%, 35-49 років - 1,5%. Причинами рішення про переривання вагітності в молодому дітородному віці здебільшого були матеріальне становище та проблеми з житлом. Незважаючи на це, ситуація з абортами останніми роками в ранньому віці значно поліпшилась. В 1991-2002 рр. кількість абортів у дівчаток до 14 років знизилась у 6,4 раза, проте в 2002 р. зареєстровано 170 таких випадків.
У дівчат-підлітків 15-17 років кількість абортів порівняно з 1993 р. зменшилась у 4,2 раза і становила 8114 випадків. Стан репродуктивного здоров"я населення в Україні Сучасна загальноосвітня школа та репродуктивне здоров"я 19 Таблиця 11. Розподіл абортів за віковими групами Вікові групи До 14 років 15-17 років 18-34 років 35-49 років Роки Абс. На 1000 дівчат 10-14 років Абс. На 1000 жінок відп. віку Абс. На 1000 жінок відп. віку Абс.
На 1000 жінок відп. віку 1991 1085 0,20 * * * * 173 888 34,4 1992 851 0,16 * * * * 167 622 33,1 1993 386 0,21 33 939 31,0 652 786 104,2 146 341 28,5 1994316 0,17 24 163 22,3 612 328 98,4 135 822 25,5 1995 317 0,17 20 312 19,0 571 152 93,1 123 911 22,7 1996 311 0,17 19 099 17,7 528 586 87,5 116 160 20,5 1997 263 0,14 15 703 14,6 457 825 76,7 97 688 17,0 1998 236 0,12 12 901 11,9 394 214 66,7 91 270 15,7 1999 213 0,11 10 857 9,8 374
560 63,8 83 173 14,3 2000 170 0,09 9792 8,58 325 222 55,5 73 681 12,8 2001 173 0,10 8917 7,74 277 156 47,2 60 186 10,6 2002 170 0,10 8114 7,03 260 243 44,9 54 816 9,8 У структурі причин материнської смертності, якій можна було

 
 

Цікаве

Загрузка...