WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Медико-демографічні проблеми дитячого населення - Реферат

Медико-демографічні проблеми дитячого населення - Реферат

на тлі швидкого падіння її рівня у 90-х роках, на початку ХХІ ст. все ще зберігаються. З точки зору міжрегіональної диференціації рівня народжуваності області розподіляються на три умовні групи: східні - з найнижчими показниками сумарного коефіцієнта народжуваності (0,8-0,9 дитини), західні - з відносно високими показниками (1,3-1,6 дитини) та інші регіони з показниками від 1 до 1,2 дитини.
Сумарний коефіцієнт народжуваності зменшується серед міського населення. Кількість областей з коефіцієнтом 0,8-0,9 збільшується утроє. Серед міського населення жодної з областей України немає коефіцієнта сумарної народжуваності на рівні 1,3-1,6. Серед сільського населення, навпаки, немає жодної області з коефіцієнтом, меншим 1,0, і в переважаючій більшості їх він досягає 1,3-2,1. Сучасна ситуація щодо смертності населення України залишається вкрай неблагополучною.
Після короткочасного поліпшення становища у 1996-1998 рр. 1999-2002 рр. ознаменувались новим підвищенням смертності і зниженням тривалості життя майже в усіх вікових групах як міського, так і сільського населення (за винятком дітей віком 0-14 років). Вигідно відрізняються на фоні суцільного погіршення повікової смертності зміни у смертності немовлят і дітей віком 1-14 років. Рівень смертності дітей віком до 1 року на відміну від смертності дорослих в Україні з 1996 р. знижується.
На сьогодні він набагато нижчий, ніж до 1991 р. Водночас набагато вищий, ніж у більшості розвинутих країн. Нинішній (2002 р.) рівень смертності немовлят в Україні, який становить 10,3 на 1000 народжених живими, був пройдений розвинутими країнами ще у 80-х роках. Нині у розвинутих країнах на першому році життя помирає не більше 7 (США), 5 (Європейський Союз), 4 (Японія) дітей на 1000 народжених.
Починаючи з 1996 р., смертність немовлят знижується як у міських поселеннях, так і в сільській місцевості, на сьогодні показники для міського і сільського населення не відрізняються. Зменшення коефіцієнта смертності немовлят становило 26,4% (в містах - 27,5%, в селах - 25,4%). 50 Зниження смертності дітей віком до 1 року визначалось зменшенням ранньої неонатальної смертності, а після 1999 р. - зниженням як ранньої неонатальної, так і постнеонатальної смертності.
Пізня неонатальна смертність останнім часом практично не змінювалась. Аналіз структури причин смерті немовлят у 90-х роках засвідчив певний перерозподіл її складових. На початку 90-х основними причинами смертності немовлят були стани, що виникають у перинатальному періоді, вроджені аномалії і хвороби органів дихання, від яких помирало майже 80% загальної кількості дітей віком до 1 року.
У першій половині 90-х років відбулося помітне зростання малюкової смертності від інфекційних захворювань і хвороб нервової системи та органів чуття (в 1,5 раза), зовнішніх причин смерті (в 1,4 раза) та збільшення їх внеску до загального рівня смертності немовлят. Протягом 1996-2002 рр. було досягнуто значних успіхів у боротьбі з хворобами органів дихання та інфекційними хворобами, рівень смертності від яких за вказаний період скоротився удвічі.
Нині основною причиною смертності немовлят в Україні залишаються стани, що виникають у перинатальному періоді. Друге місце в структурі причин смертності немовлят посідають вроджені вади розвитку та спадкова патологія. Нещасні випадки та зовнішні дії є третьою найбільш поширеною причиною смертності новонароджених у сучасний період, показник смертності від яких продовжує підвищуватись, що є вкрай негативною тенденцією на тлі загального зниження рівня смертності дітей віком до одного року.
При аналізі регіональних відмінностей смертності немовлят можна назвати області, які виділяються підвищеним рівнем смертності немовлят: Запорізька (12,8*), Донецька і Дніпропетровська (по 11,8*), Рівненська (11,7*), Автономна Республіка Крим (11,5*). Порівняно невисокі значення коефіцієнта смертності дітей віком до одного року спостерігалися у Миколаївській (7,4*), Закарпатській і Полтавській (по 8,3*), Харківській (8,5*) областях.
Стабільною тенденцією у 90-х роках ХХ і на початку ХХІ ст. можна вважати скорочення смертності дітей віком від 1 до 14 років. Протягом 1997-2002 рр. вона зменшилася на 7,5 %. Смертність дітей цього вікового контингенту відчутно варіює за типом поселення: діти, які проживають у сільській місцевості, в 2002 р. помирали в 1,3 раза частіше, ніж їх ровесники в міських поселеннях. У цілому кількість смертей на 1000 хлопчиків віком 1-14 років на третину перевищувала відповідні рівні смертності дівчаток.
Головними причинами смертності у цього вікового контингенту дітей були зовнішні причини смерті, новоутворення, вроджені вади розвитку тощо. Вивчення причин смерті серед дитячого населення 0-15 років засвідчило, що на першому місці серед них - нещасні випадки, травми та отруєння - 27,18 випадків на 100 тис. відповідного населення. Серед сільських дітей цей рівень вищий - 34,14, проти 23,2 - серед міських. Значна різниця відмічається між міськими хлопчиками - 30,13 і сільськими - 44,28 на 100 тис. дитячого населення, або на 47% більше смертність на селі серед цього контингенту (табл.
2). Медико-демографічні проблеми дитячого населення Сучасна загальноосвітня школа та репродуктивне здоров"я 51 Таблиця 2. Смертність дітей 0-15 років за причинами в 2001 р., на 100 тис. відповідного населення Все населення Міські поселення Сільська місцевість Причини смерті обидві статі хлопчики дівчата обидві статі хлопчики дівчата обидві статі хлопчики дівчата Нещасні випадки, травми та отруєння 27,18 35,27 18,67 23
,21 30,13 15,91 34,14 44,28 23,49 з них: нещасні випадки, що пов`язані з транспортом 4,53 5,59 3,43 4,27 5,05 3,45 5,0 6,53 3,39 утоплення 5,93 8,8 2,91 4,82 7,0 2,53 7,87 11,95 3,58 Стани, що виникають у перинатальному періоді 19,19 22,61 15,60 21,83 25,39 18,08 14,59 17,75 11,27 Хвороби нервової системи і органів чуттів 6,67 7,67 5,62 6,0 7,11 4,84 7,84 8,66 6,98 Новоутворення 6,27 7,23 5,27 5,88 7,14 4,55 6,96 7,38 6,53 Хвороби органів
дихання 5,59 5,74 5,43 3,95 4,18 3,70 8,46 8,48 8,45 Значну частку в цьому класі причин смертності займають нещасні випадки, що пов"язані з транспортом, особливо серед сільських хлопчиків (6,53), та утоплення серед них же (11,95). На другому місці в структурі причин смертності дитячого населення - стани, що виникли в перинатальному періоді - 19,2 на 100 тис. відповідного населення.
Ця причина смерті більш вагома у міських дітей: у хлопчиків 25,4, у дівчаток - 18,8. На третьому місці - хвороби нервової системи. Тут переважає смертність сільських дітей, так само, як вона переважає і у наступних класах причин смерті - новоутвореннях та хворобах органів дихання.
Таким чином, поліпшення демографічної ситуації серед дитячого населення залежить відбагатьох чинників, таких як поліпшення соціально-економічного становища в країні та підвищення рівня народжуваності, впровадження загальнодержавних заходів щодо боротьби з травматизмом, повсюдного виконання Комплексних заходів щодо поліпшення медичного обслуговування сільського населення, затверджених Указом Президента України від 3 січня 2002 р., та Національної програми "Репродуктивне здоров"я 2001-2005".

 
 

Цікаве

Загрузка...