WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Нові вимоги до виробництва стерильних лікарських форм згідно з вимогами GMP. - Курсова робота

Нові вимоги до виробництва стерильних лікарських форм згідно з вимогами GMP. - Курсова робота

продукції або матеріалів первинної упаковки повинна бути ясно маркірована з указівкою назви вмісту, його номера серії і позначення, чи було воно простерилізовано чи ні. Індикатори, такі як стрічка автоклава при необхідності можуть бути використані для вказівки того, чи пройшла серія (або частина серії) процес стерилізації, однак вони не дають достовірної вказівки, чи є серія дійсно стерильною.
Потрібно складати протоколи для кожного циклу стерилізації. Вони повинні бути затверджені як частина документації на серію готової продукції.
3.1 ТЕРМІЧНА СТЕРИЛІЗАЦІЯ
Кожен цикл термічної стерилізації повинний бути записаний на діаграмі час/температура з підходящою довжиною шкали або за допомогою іншого відповідного устаткування, що має підходящу точність і чіткість. Місце розташування температурних зондів, використовуваних для контролю чи запису, повинно бути визначене під час валідації і при необхідності також перевірено за допомогою другого незалежного температурного зонда, розташованого в тім же місці.
Можуть також використовуватися хімічні або біологічні індикатори, але вони не повинні заміняти фізичні виміри.
Повинен бути передбачений час, достатній для того щоб усе завантаження у всьому об'ємі досягнула необхідної температури до того, як буде початий відлік часу стерилізації. Цей період повинен бути визначеним для кожного типу стерилізуючого завантаження.
Після завершення високотемпературної фази циклу термічної стерилізації повинні бути початі запобіжні заходи завантаження, що запобігають контамінаціюпростерилізованої загрузки, під час охолодження. Будь-яка охолоджуюча рідина або газ, що контактує із продукцією, повинна бути простерилізована за винятком тих випадків, коли гарантується, що жодна негерметична упаковка не буде дозволена для використання.
3.2 ВОЛОГИЙ ЖАР
Для контролю цього процесу необхідно перевіряти як температуру, так і тиск. Регулюючі прилади, як правило, повинні бути незалежні від контролюючих приладів і від записуючих пристроїв. При використанні для цих цілей автоматизованих систем керування і контролю, вони повинні пройти валідацію, щоб гарантувати дотримання вимог до критичного процесу. Система (керування) і порушення в циклі (стерилізації) повинні реєструватися системою (контролю) і знаходитися під спостереженням оператора. Протягом періоду стерилізації показання незалежного температурного зонда варто постійно перевіряти порівняно з показниками самопишучими діаграмами. Для стерилізаторів, обладнаних стоком на дні камери, може бути також необхідність реєструвати температуру в цьому місці протягом усього періоду стерилізації. Необхідні часті іспити на герметичність камери, якщо цикл стерилізації включає вакуумну фазу.
Об'єкти, що повинні бути простерилізовані, крім продукції в герметичних первинних упаковках, повинні бути загорнені в матеріал, що пропускає повітря і пар, але запобігає повторній контамінації після стерилізації. Усі частини завантаження повинні знаходитися в контакті з агентом, що стерилізує, при необхідній температурі протягом необхідного часу.
Необхідно забезпечити, щоб для стерилізації застосовувалася пара належної якості, не утримуючої такої кількості домішок, що могло б викликати контамінацію продукції або устаткування.
3.3 СУХИЙ ЖАР
Застосовуваний процес повинний передбачати циркуляцію повітря усередині камери і підтримка надлишкового тиску для запобігання надходження в неї нестерильного повітря. Будь-яке, повітря, що постачається повинно бути пропущене через фільтри НЕРА. Якщо цей процес призначений також для усунення пірогенів, то як частина валідації повинні бути проведені іспити з навмисним використанням ендотоксинів.
3.4 СТЕРИЛІЗАЦІЯ РАДІАЦІЄЮ
Радіаційна стерилізація використовується, головним чином, для стерилізації матеріалів і продукції, що чуттєві до нагрівання. Багато лікарських засобів і деякі пакувальні матеріали чуттєві до радіації, отже, цей метод допустимо тільки тоді, коли була експериментально підтверджена відсутність шкідливого впливу на продукцію. Ультрафіолетове опромінення, як правило, не є прийнятним способом стерилізації.
Під час процесу стерилізації необхідно вимірювати дозу випромінювання. Для цих цілей варто використовувати дозиметри, показання яких не залежать від інтенсивності випромінювання, але забезпечують кількісну реєстрацію дози випромінювання, яка поглинається продукцією, що стерилізується. Дозиметри повинні бути поміщені серед завантаження в достатній кількості і на досить близькій друг від друга відстані, щоб гарантувати наявність дозиметрів у всіх місцях, що піддаються опроміненню.
Біологічні індикатори можуть бути використані для додаткового контролю.
Методики проведення валідації повинні гарантувати, що враховано вплив різної щільності укладань.
Процедури звертання з матеріалами повинні запобігати плутанині між опроміненими і неопроміненими матеріалами. На кожній упаковці також повинен бути чутливий до радіації кольоровий індикатор для того, щоб відрізнити опромінені упаковки від неопромінених.
Загальна доза опромінення повинна бути дана протягом визначеного короткого відрізка часу.
3.5 СТЕРИЛІЗАЦІЯ ОКИСОМ ЕТИЛЕНУ
Цей метод може бути використаний тільки тоді, коли неможливо використовувати інший спосіб. Під час процесу валідації повинно бути доведено, що відсутній пошкоджуючий плив на продукцію, а передбачені для дегазації умови і час такий, що кількість залишкового газу і продуктів реакції буде знаходитися у встановлених межах, прийнятних для даного типу продукції або матеріалу.
Велике значення має безпосередній контакт між газом і мікробними клітинами; повинні бути прийняті запобіжні заходи, що усувають ймовірність включення мікробів у матеріал, такий як кристали або сухий білок. Тип і кількість пакувальних матеріалів можуть істотно вплинути на процес.
Перед обробкою газом повинна бути забезпечена відповідність вологості і температури сировини і матеріалів вимогам процесу. Необхідний для цього час варто привести у відповідність із протилежною вимогою - звести до мінімуму час перед стерилізацією.
Кожен цикл стерилізації варто контролювати за допомогою відповідних біологічних індикаторів, необхідна кількість яких повинна бути рівномірно розподіленою по всьому завантаженню. Отримана при цьому інформація повинна бути частиною протоколу серії.
Для кожного циклу стерилізації повинні бути складені протоколи з указівкою часу повного завершення циклу, тиску, температури і вологості в камері під час процесу, а також концентрації і загальної кількості використаного газу. Тиск і температура повинні реєструватися протягом усього циклу на діаграмі. Цей протокол(и) повинен складати частину протоколу

 
 

Цікаве

Загрузка...