WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Дія радіації на людину (науковий реферат) - Реферат

Дія радіації на людину (науковий реферат) - Реферат

продукти.
ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ!
Підвищення у раціоні харчування калію, натрію та води прискорює виведення цезію з організму.
Стронцій-90
Стронцій-90 є бета-випромінювачем. Період напіврозпаду -28 років. Потрапляє до організму людини переважно з їжею та накопичується у кістках (99%). У зв'язку з великою інтенсивністю обміну в кістковій тканині у дітей доля стронцію, який потрапив до їх організму з їжею та включений у склад кісткової тканини, у 5-7 разів вища, ніж у дорослих людей. Аналогом стронцію в обмінних процесах є кальцій.
Ступінь засвоєння та накопичення в організмі стронцію у багатьох випадках залежить від вмісту кальцію у харчовому раціоні.
При вагітності стронцій накопичується у кістковій тканині плоду. У випадку хронічного надходження стронцію до організму матері його накопичення у кістковій тканині немовлят може у декілька разів перевищувати вміст у кістковій тканині матері.
Плутоній-238 та 239
Плутоній-238 та 239 мають високий рівень радіотоксичності. Це альфа-випромінювачі. Період напіврозпаду плутонію-238 - 86 років, плутонію-239 - 24360 років. Звичайно проникають до організму людини через дихальні шляхи та вибірково накопичуються -45% у печінці, 45% - у кістках, а решта - 10% в інших органах та тканинах. Біологічний період напіввиведення плутонію з кісток - 100 років, з печінки - 49 років. Істотно на поглинання плутонію впливає вік: у дітей в багато разів інтенсивніше, ніж у дорослих.
ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ!
Збільшують поглинання плутонію голодування та раціони з нестачею кальцію. Найчастіше розвивається рак легенів. Внаслідок опромінення плутонієм-238 та 239 виникають променева хвороба, зниження імунітету, злоякісні захворювання, скорочується тривалість життя.
Нормування радіаційної безпеки
Майже всі країни, які використовують атомну енергію, мають норми та правила радіаційної безпеки, що базуються на рекомендаціях Міжнародної комісії з радіаційного захисту (МКРЗ). їх мета - попередити несприятливі наслідки опромінення людей у процесі застосування, зберігання та транспортування радіоактивних речовин та джерел іонізуючих випромінювань.
В уже згаданих "Нормах радіаційної безпеки України" (НРБУ-97) встановлено три категорії осіб, які зазнають опромінення:
категорія А (персонал) - особи, які постійно або тимчасово працюють безпосередньо з джерелами іонізуючих випромінювань;
категорія Б (персонал) - особи, які незайняті безпосередньо роботою із джерелами іонізуючих випромінювань, але у зв'язку з розташуванням робочих місць у приміщеннях та на промислових майданчиках об'єктів з радіаційно-ядерними технологіями можуть отримати додаткове опромінення;
категорія В - все населення.
Числові значення доз опромінення встановлені на рівнях, які виключають виникнення детерміністичних ефектів та одночасно гарантують низьку ймовірність виникнення стохастичних ефектів, яка прийнята як для окремих осіб, так і для суспільства в цілому.
"Нормами радіаційної безпеки України" (НРБУ-97) передбачені деякі додаткові обмеження:
* особи, молодші 18 років, до роботи з джерелами іонізуючих випромінювань не допускаються;
* для вагітних жінок категорій А та Б встановлені припустимі рівні, 120 разів нижчі відповідних рівнів опромінення осіб категорії А;
* для жінок дітородного віку, які віднесені до категорії А, введено додаткове обмеження опромінення: середня еквівалентна доза опромінення району нижньої частини живота не повинна перевищувати 2 мЗ в за будь-які два послідовні місяці.
ПОМІРКУЙТЕ!
При радіоактивному забрудненні місцевості від ядерних вибухів, при аваріях на ядерних енергетичних установках практично важко створювати умови, які запобігають опроміненню людини. Тому при виконанні робіт на місцевості, яка забруднена радіоактивними речовинами, встановлюються певні допустимі дози опромінення на той або інший час, які, як правило, не повинні викликати у людей радіаційних уражень.
Відомо, що ступінь променевих (радіаційних) уражень залежить від отриманої дози випромінювання та часу, впродовж якого людина підпадає під його дію. Не кожна доза опромінення небезпечна. Якщо вона не перевищує 50 Р, то виключена навіть втрата працездатності, не кажучи вже про променеву хворобу. Доза в 200-300 Р, отримана за короткий час, може викликати тяжкі радіаційні ураження, Проте така ж доза, отримана впродовж кількох місяців або при відносно рівномірному опроміненні, не приведе до захворювання. Здоровий організм людини здатний за цей час виробляти нові клітин на заміну загиблих при опроміненні.
При визначенні допустимих доз опромінення враховують, що воно може бути одноразовим або багаторазовим.
Одноразовим називається опромінення, отримане за перші чотири доби. Воно може бути імпульсним (при впливі радіації, яка проникає) або рівномірним (при опроміненні на радіоактивне забрудненій місцевості). Опромінення, отримане за термін, який перевищує 4 доби,! називається багаторазовим. Опромінення людей одноразовою дозою" 100 Р і більше іноді називають гострим опроміненням.
Дотримання встановлених гранично допустимих доз опромінення виключає можливість масових радіаційних уражень у зонах радіоактивного зараження місцевості.
Дози опромінення, які не призводять до уражень і не знижують працездатність, служать орієнтиром для прийняття рішень із захисту населення та особового складу невоєнізованих формувань при веденні рятувальних та інших невідкладних робіт в осередку ураження.
Соціально-психологічні аспекти явища радіації
Основні причини щодо розуміння нюансів радіації пов'язані перш за все з природою самого радіаційного фактора, недостатнім рівнем знань в галузі радіаційної медицини та гігієни, а також дефіцитом і недоліками інформації населення про обстановку. Дуже складна та багатопланова природа радіації містить в собі труднощі в оволодінні знаннями основних радіобіологічних закономірностей її дії та в усвідомленні меж реальної небезпеки.
Історія психології, яка має великий досвід спостережень поведінки людини в екстремальних умовах, свідчить про те, що під впливом невідомості уява, зазвичай, малює перебільшено похмурі картини. Незнання справжніх розмірів небезпеки, справжніх причин звуків часто викликало у людей неспокій, тривогу, напруженість, навіть виникнення паніки.
Серед органів відчуття людини природа не передбачила апарат, який сигналізував би про присутність радіації, її рівень та міру небезпеки. Відсутність у населення, особливо яке мешкає у районах, що примикають до об'єктів атомної енергетики, достатніх знань про характер радіації та її біологічної дії, обумовили формування психологічної напруженості, а у частини населення - почуття боязні і навіть страху (радіафобії).
Неповна інформація, неточність та суперечності у виступах керівників, вчених та спеціалістів сприяли її підтриманню, а також розповсюдженню всіляких чуток, найбільшфантастичних та неможливих, далеких від дійсного стану справ, які до деякої міри відображають недовіру до офіційної інформації.
В основі механізму

 
 

Цікаве

Загрузка...