WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Дія радіації на людину (науковий реферат) - Реферат

Дія радіації на людину (науковий реферат) - Реферат


НАУКОВИЙ РЕФЕРАТ
Дія радіації на людину
Радіація за своєю природою шкідлива для життя. Малі дози опромінення можуть спровокувати не до кінця ще встановлені зміни в клітинах живого організму, які призводять до раку або до генетичних ушкоджень. При великих дозах радіація може руйнувати клітини, пошкоджувати тканини органів та спричиняти швидку загибель організму.
Далі проводиться аналіз захворювань в залежності від дози опромінення та тривалості часу, впродовж якого накопичена небезпечна доза, визначаються гострі та хронічні опромінювання, шляхи надходження та ознаки ураження і впливу напіврозпаду радіоактивних речовин на наслідки опромінення людини.
Вплив опромінення на наслідки ушкодження організму
Ушкодження, викликані великими дозами опромінення, проявяються протягом кількох годин або днів. Ракові захворювання, проте, проявляються через багато років після опромінення, як правило, не раніше, ніж через одне два десятиліття. А природжена вада
та інші спадкові хвороби, викликані ушкодженням генетичного апа-рату, проявляються лише в наступному поколінні: це діти, онуки та більш віддалені нащадки індивідуума, який зазнав опромінення.
Якщо ідентифікація наслідків від впливу великих доз опромінення не складає труднощів, то виявити віддалені наслідки від малих доз опромінення завжди дуже важко. Частково це пояснюється тим, що для їх виявлення повинно пройти багато часу. Але навіть і виявивши будь-які ефекти, факт потребує доведення, що вони пояснюються дією радіації, оскільки і рак, і пошкодження генетичного апарату можуть бути викликані не тільки радіацією, але і багатьма іншими причинами.
Щоб викликати гостре ураження організму, дози опромінення повинні перевищувати визначений рівень, але немає ніякої підстави вважати, що це правило діє у таких випадках, як рак або пошкодження генетичного апарату. Проте ніяка доза опромінення не призводить до цих наслідків у всіх випадках. Навіть при відносно великих дозах опромінення не всі люди приречені на ці хвороби: діючі в організмі людини відновлювальні механізми ліквідують всі ураження.
ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ!
Людина, що підпала під дію радіації, не обов'язково повинна захворіти на рак або стати носієм спадкових хвороб; проте вірогідність або ризик таких наслідків у неї більші, ніж у людини, яка не отримувала опромінення. І ризик цей тим більший, чим вища доза опромінення. Якщо доза опромінення досить велика, людина, яка була опромінена, загине.
У деяких випадках дуже великі дози опромінення - десь близько 100 Гр (Грей) викликають настільки серйозні ураження центральної нервової системи (ЦНС), що загибель, як правило, наступає протягом кількох годин або днів. При дозах опромінення від 10 до 50 Гр, коли під дією радіації перебуває вся ЦНС, ураження може бути не настільки серйозним, щоб людина відразу померла, вона найвірогідніше помре через 1-2 тижні від крововиливу у шлунково-кишковий тракт. При ще менших дозах може не бути серйозних ушкоджень" шлунково-кишкового тракту, бо організм з ними справляється, але смерть може настати через 1-2 місяці після опромінення і головним чином через руйнування клітин червоного кісткового мозку - головного компонента кровотворної системи організму. Від дози в 3-5 Гр при опроміненні всього тіла помирає приблизно половина всіх опромінених. Таким чином, в цьому діапазоні доз опромінення великі дози відрізняються від малих лише тим, що смерть у першому випадку І наступає раніше, а у другому - пізніше. Найчастіше людина помирає у результаті одночасної дії всіх вказаних наслідків опромінення.
Червоний кістковий мозок та інші елементи кровотворної системи найбільш уразливі при опроміненні та втрачають здатність нормально функціонувати вже при дозах опромінення 0,5-1 Гр. Вони мають здатність до регенерації, якщо доза опромінення не настільки велика, щоб викликати пошкодження усіх клітин, кровотворна система може повністю відновити свої функції. Якщо під радіаційні промені підпадає не все тіло, а яка-небудь його частина, то неушкоджених клітин кісткового мозку буває достатньо для повної заміни ушкоджених клітин.
Репродуктивні органи та очі також характеризуються підвищеною чутливістю до опромінення. Одноразове опромінення при дозі всього лише в 0,1 Гр призводить до тимчасової стерильності чоловіків, а дози вище 2 Гр можуть призвести до постійної стерильності: лише через багато років сім'яники можуть знову продукувати повноцінну сперму. Сім'яники є єдиним винятком із загального правила: сумарна доза опромінення, отримана за декілька прийомів, для цього органу більша, ніж та ж доза, що отримана за один прийом. Яєчники менш чутливі до дії радіації, принаймні, у дорослих жінок. Але одноразова доза більше 3 Гр все ж призводить до їх стерильності, хоча ще більші дози при опроміненні ніяк не впливають на здатність народжувати дитину.
Діти також чутливі до дії радіації. Відносно невеликі дози опромінення хрящової тканини можуть уповільнювати або зовсім зупинити у них ріст кісток, що призводить до аномалій розвитку скелета. Чим менший вік дитини, тим дієвіший вплив на ріст її кісток опромінення. Сумарної дози близько 10 Гр, отриманої протягом кількох тижнів при щоденному опроміненні, буває достатньо, щоб викликати деякі аномалії розвитку скелета. Для такої дії радіації немає ніякого порогового ефекту. Виявилось також, що опромінення мозку дитини при променевій терапії може викликати зміни в її характері, призвести до втрати пам'яті, а у дуже маленьких дітей - до недоумства та ідіотії. Кістки та мозок дорослої людини здатні витримувати найбільш великі дози.
ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ!
Суворо дотримуйтесь правил поведінки у місцевості, забрудненій радіоактивними речовинами. Своєчасне та швидке видалення із забруднених поверхонь радіоактивних речовин, знезараження отруйних речовин та бактеріальних засобів значно знижує дію ураження на людину.
Наслідки впливу іонізуючих випромінювань на організм. Біологічна дія радіації
Наслідки впливу радіації на організм людини можуть мати оізноманітний характер. Виділяють стохастичніта детерміністичні (не стохастичні) ефекти.
Стохастичні ефекти - це безпорогові ефекти радіаційного впливу, ймовірність виникнення яких існує при будь-яких дозах іонізуючого випромінювання і зростає із збільшенням дози, тоді як відносна тяжкість їх прояву від дози не залежить.
До цих ефектів належать злоякісні новоутворення (соматичні стохастичні ефекти) та генетичні зміни, що передаються нащадкам (спадкоємні ефекти).
Стохастичні ефекти віднесені до віддалених наслідків опромінення. Злоякісні пухлини з'являються, як правило, через роки або десятиріччя після опромінення, а генетичні ефекти - у наступних поколіннях.
Одними з найбільш характерних різнотипних соматичних (стохастичних) ефектів є лейкози. На кожний рад опромінення всього тіла понад норму слід чекати 20 випадків захворювань на лейкоз та 40 випадків захворювань іншими злоякісними новоутвореннями на 1 млн населення. Згідно з оцінками Науковогокомітету з дії атомної радіації

 
 

Цікаве

Загрузка...