WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Фармакологічні властивості препарату Глутаргін - Реферат

Фармакологічні властивості препарату Глутаргін - Реферат

уражень печінки та токсикогіпоксичній комі 1-2 ступеню 4% розчин глутаргіну призначався довенно, крапельне по 50 мл (2 г) в 150 мл 0.9% розчину натрія хлориду з швидкістю 60-80 крапель на хвилину. При важкій гепатопатії (прекома, кома) та значному ураженні ЦНС добову дозу глутаргіну підвищували до 6-8г (150-200 мл) за рахунок 3-х разової інфузії розчину на протязі 5 діб - в окремих випадках 7-12 діб.
Після покращення клініко-лабораторних показників перебігу захворювання та необхідності, призначається вживання таблеток (по 0,75 г) 3 рази на добу на протязі 10-15 діб.
Враховуючи біохімічні механізми дії глутаргіну та особливості клінічного перебігу отруєнь збудливими нейротропними речовинами в період гострого інтоксикаційного психозу він не призначався до корекції цих порушень. Відносним протипоказанням є також порушення азотвидільної функції нирок, лихоманка, гострий алкогольний психоз, коматозний стан з судомами невстановленої етнології, поєднане застосування з нейрометаболічними стимуляторами ноотропами).
Апробований підхід до застосування глутаргіну в комплексі інтенсивної терапії гострої токсичної гепатопатії більш ніж у 250 хворих показав високу його ефективність і не виявив побічної дії.
Ефективність глутаргіну при гострій токсичній гепатопатії, обумовленої отруєнням грибами
Збереження природних систем детоксикації організму є одним з найважливіших механізмів хімічної резистентності і головною умовою успіху лікування гострих отруєнь. Токсичні ураження печінки та нирок становлять велику небезпеку при отруєннях грибами, особливо у випадках отруєнь блідою поганкою. В перші години після отруєнь дикоростучими грибами, за винятком нейротропних, виявляється схожість скарг та клінічних проявів. Особливості клініки, що дають змогу судити про вид отрути проявляються на 2-3 добу після отруєння, але прогноз захворювання вирішується вже в токсикогенну стадію і залежить від своєчасного та ефективного лікування. На жаль, необхідно визнати, що летальність, пов'язана з токсичною гепатопатією (ТГП) при отруєннях грибами, залишається надто високою. Враховуючи фармакологічні власти вості глутаргіну. ми вирішили оцінити вплив його на результати лікування хворих з отруєннями грибами, ускладненими токсичною гепатопатією. Дослідження проведені в умовах токсикологічного центру на базі 2-ї клінічної лікарні м.Харкова. Проведено порівняльний аналіз результатів IT 78 хворих з тяжким отруєнням грибами з ТГП. Хворі розділені на 2 групи. До 1 гр. (40 пацієнтів) віднесені хворі, яким застосовували глутаргін в комплексі IT. До 2 гр. (38) увійшли хворі, яким проводилось лікування відповідно розробленого стандартного протоколу IT при тяжких отруєннях грибами. В групи досліджуваних не входили хворі, які мали тяжку патологію серцево-легеневої та ЦНС. різницю за віком та статтю між групами (табл. І ). Всі хворі надходили в відділення в перші 12-24 години з моменту вживання отруйних грибів з розгорнутою клінічною картиною та ТГП в залежності від ступеню якої за вище наведеною схемою застосовувався глутаргін. Лабораторне в динаміці досліджували показники цитолізу ( АлТ. АсТ ). білірубін, протромбін, рівень сечовини та креатініну в 1, 2. 3. 5 добу. При надходженні хворих з отруєнням грибами з гепато- та нефротоксичною дією стан їх погіршувався токсичною енцефалопатією з порушенням регулюючої функції ЦНС.
Використання глутаргіну призвело до низьких позитивних зрушень в клінічному перебігу захворювання. Було помічено . що у хворих, яким його застосовували з моменту надходження до відділення, навіть при значних ураженнях печінки з ТЕ, швидше нормалізувались клінічні та лабораторні показники. В порівнянні з контрольною групою достовірно скорочувався час компенсації порушених функцій печінки. ЦНС. динаміки жовтяниці, спостерігалася менша кількість клінічних проявів гіпокоагуляції та геморагічного синдрому в досліджуваній групі, тривалість лікування в відділенні реанімації.
В 1 групі померло 3 чоловіка з 40, в контрольній-7 з 38. Відносно динаміки лабораторних показників в 1 групі помітно менш інтенсивне зростання АлТ та АсТ. білірубіну в порівнянні з контрольною групою. Зниження протромбіну також більш значне в 2 групі як і кількість клінічних проявів порушень гемокоагуляції.
Таким чином, отримані результати та оцінка перебігу тяжких отруєнь грибами з ТГП свідчать, що застосування глутаргіну є патогенетичне обгрунтованим та клінічне ефективним. Своєчасне зменшення цитолітичних процесів в печінці та відновлення регулюючої функції ЦНС забезпечує більш сприятливий перебіг ендотоксикозу та зменшує летальність.
Дана методика використовувалась у лікуванні слідуючи хворих:
Тепчук І.В., історія хвороби № 5925, діагноз: Алкогольний делірій.
Дижук В.В. історія хвороби № 6476, діагноз: Алкогольна інтоксикація. Порушення психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю.
Відмінено позитивні результати.
В обговоренні приймали участь: Оршак І.В., Дмитрик В.М.
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.Лужников Е.А., Костомарова Л.Г. Острьіе отравления: Руководство для врачей, 2-е изд. переработ.и доп.-М.:Медицина. 2000.-444с.
2.Бойчук Б.Р. Інформаційно-пошукова система діагностики отруєнь грибами. //Біль.знеболювання і інтенсивна терапія. 2000.-№l"-C.126.
3.Семенюк Ю.С. Мельничук А.В., Семснчук К.П. Отруєння блідою поганкою - шляхи реального прогресу. //Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. 2001.-№2(д).-С.66-70.
4.Губский Ю.И. Токсическая гибель клетки: свободно радикшіьнос поврсждение ДНК й апоптоз. // Лікування та діагностика. 2001.№4.-С.8-13.
5.Ленинджер А. Основи биохимии.Т. 2.-М.: Мир, 1985. 283 с.
6.Горчакова Н.А. Фармакология глутаминовой кислот ьі й ее соединений . //Фармакол. итоксикол. -1990.-№ 25.-С. 10.
7.L-Аргинин - зндогенньїй источник оксида азота в тканях животньїх in vivo /Ванин А.Ф., Кубрина Л.Н., Маленкова И.В. й др. //Биохимия.-1991.-Т. 56 вьш.5.-С.935-939.
8S.Stoll В., McNclly S.. Buscher H.P., Haussinger D. // Hepatology-. 1991.-V. 13. P. 247-253.
9.Enzymatic formation of nitrogen oxides from L-argmin in bovin brain cytosol
10. Schmidt H.H.. Wilk P.. Evers B. ct al. //Biochcm. And Biophys. Common. - 1989.-V. 165, N l.-P. 284-291.

 
 

Цікаве

Загрузка...