WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Вивчення структурно-функціональних особливостей передміхурової залози людини на етапах онтогенезу - Курсова робота

Вивчення структурно-функціональних особливостей передміхурової залози людини на етапах онтогенезу - Курсова робота

бінокулярним мікроскопом МПС-6 при різних збільшеннях.
Для оцінки взаємної паренхіми і тканинних базофілів, частину ін'єкованого матеріалу, після його фіксації в 10% розчині нейтрального формаліну, ми використали для приготування гістологічних зрізів з наступним фарбуванням їх гематоксиліном і еозином, толуїдиновим синім.
Після забору матеріал фіксували 14 діб в 10% розчині нейтрального формаліну, після чого проводили до парафінових блоків за загальноприйнятою методикою. На санному мікротомі отримували зрізи, товщиною 5-8 мкм, з наступним фарбуванням їх фукселін-пікрофуксином, гематоксиліном і еозином. Для виявлення тканинних базофілів використовували забарвлення толуїди-новим синім.
Дослідження проводили під мікроскопом МБР-3 при різних збільшеннях (окуляр 10, об'єктив 8-20-40-90).
2.2. Морфологічна будова паренхіми передміхурової залози щура в нормі
Ззовні передміхурова залоза вкрита тонким сполучнотканинним шаром з невеликою кількістю гладком'язових волокон, який віддає в товщу органа тяжі, поділяючи його на часточки. Вони, в свою чергу, представлені групами залоз, кожна з яких теж оточена розвиненою волокнистою сполучною і гладкою м'язовою тканинами, які становлять м'язово-еластичну строму простати, її каркас. Паренхіму ж формують вище вказані залози, які складаються з кінцевих секреторних відділів і проточок. Кінцеві відділи залоз простати мають вигляд вузьких розгалужених трубочок, що чергуються з розширеними, неправильної форми, альвеолами. У просвіті залоз наявний гомогенний секрет. На базальній мембрані знаходиться одношаровий циліндричний епітелій; в окремих ділянках він псевдобагатошаровий. У проточках зустрічається також і одношаровий кубічний епітелій. Базальна мембрана, разом із вистилаючими її клітинами, місцями утворює складки, різноманітні випинання в просвіт залоз, що більше характерно для коагуляційних залоз (рис. 3.9). При цьому слід зазначити, що нерідко в товщі цих формувань знаходяться капіляри, огорнені базальною мембраною із залозистим епітелієм.
2.3. Морфофункціональний стан паренхіми передміхурової залози під впливом дії різноманітних факторів
Багатокомпонентний склад передміхурової залози знаходиться в постійній перебудові у зв'язку з віковою, функціональною активністю, зазнаючи впливу різних чинників.
Питанню впливу різноманітних факторів на передміхурову залозу присвячено ряд робіт. Так, вивчався вплив гормонального дисбалансу, алкоголю, вібрації, травми, оскільки вони часто є етіологічними факторами розвитку захворювань передміхурової залози. А, як відомо, в основі клінічних проявів лежать морфологічні зміни.
У літературі досить широко висвітлено питання про залежність змін у передміхуровій залозі людини від гормонального балансу в її організмі. Структура і функція простати знаходяться під контролем андрогенів, естрогенів, стероїдних гормонів і гормонів гіпофізу. Різні відділи цієї залози мають різну гормональну чутливість: естрогени стимулюють ближчу, а андрогени - дальшу частину органа; естрогени сприяють розвитку сполучної тканини, а андрогени - епітелію.
У цитоплазмі і ядрах епітеліальних клітин залози виявлено рецептори статевих гормонів, які володіють високою органо- і гормоноспецифічністю; під впливом статевих гормонів знаходяться ультраструктура і функція її епітелію Як гормонозалежний орган, передміхурова залоза є основною мішенню андрогенів яєчка. Вже давно відомо, що при видаленні останніх (кастрації) різко знижується її функція, в ній сповільнюються, а потім припиняються всі біосинтетичні процеси, а сама залоза поступово зменшується за рахунок загибелі клітин залозистого епітелію. Так, найбільш виражені зміни відбуваються в епітелії: зменшується висота секреторних клітин, у них зникають секреторні гранули, редукується апарат Гольджі. Ефект, близький за дією до кастрації, викликає і введення естрогенів. При цьому клітини високого циліндричного секреторного епітелію перетворюються в кубічні несекреторні клітини. Наслідки кастрації усуваються замісною терапією андрогенами.
Багатьма вченими вивчались вікові зміни передміхурової залози, що є дзеркалом гормональних порушень організму, пусковим моментом яких служить зменшення синтезу андрогенів внаслідок атрофії гермінативного епітелію яєчок, збільшення кількості неактивних клітин Лейдіга і переважання рівня естрогенів над андрогенами.
Морфофункціональна перебудова передміхурової залози людини на кожному етапі онтогенезу пояснюється специфічністю функціональних потреб; структурні і функціональні перетворення в її тканинах взаємопов'язані І взаємообумовлені. Так, найбільшого функціонального і морфологічного розвитку епітелій передміхурової залози досягає в 16-45 років. З 46-50 років відбувається зниження функціональної активності епітелію, пов'язане із зміною нормального гормонального статусу і наступними морфологічними змінами в клітинних елементах, основній речовині, колагенових, еластичних волокнах сполучної тканини (відбувається фрагментація останніх і заміщення їх колагеновими), що приводить до процесів атрофії в її периацинарних ділянках і епітеліальних клітинах ацинусів.
В експериментах на щурах виявилась різна гормональна чутливість часток передміхурової залози. Реакція вентральних часток і коагуляційних залоз у більшості експериментальних досліджень була одинаковою. На противагу цьому, в дорсальній частці спостерігалась більш виражена гіперплазія строми при введенні статевих гормонів (як андрогенів, так і естрогенів). Значне розростання сполучнотканинних і м'язових елементів строми відмічалось у дорсальній частці при введенні синестролу. Залозистий епітелій цієї частки менш чутливий до
стимулюючого впливу андрогенів, а строма має підвищену реактивність до естрогенів в порівнянні з іншими частками передміхурової залози. Андрогени мають найбільш виражений стимулюючий вплив на залозистий епітелій вентральних часток і коагуляційних залоз, в той час як активність залоз дорсальної частки до андрогенів значно посилюється під впливом пролактину. Після кастрації щура маса, загальний вміст ДНК та кількість клітин зменшується на 75-85%. Спостерігаються атрофія залозистого епітелію, строми, припинення секреції.
Дослідження впливу вібрації на передміхурову залозу людей показали збільшення маси, довжини,ширини і товщини залози, посилення секреції і виникнення застійних явищ . Однак, в опублікованих роботах немає достатньо глибоких характеристик змін, які відбуваються в передміхуровій залозі під впливом цього фактора.
При експериментальному дослідженні морфофункціонального стану передміхурової залози собак в умовах екзо- і ендокринної недостатності підшлункової залози було виявлено, що панкреатектомія приводить до деструкції передміхурової залози. Так, у всіх структурних елементах простати передміхурової залози спостерігались колоїдна дистрофія, кистоутворення, склероз.
Вивчались морфологічні зміни в передміхуровій залозі щурів, які перебували в умовах шахти гірничо-добувної промисловості. Виявлено, що при хронічній дії на організм комплексу шкідливих виробничих факторів шахти патологічні зміни в передміхуровій залозі

 
 

Цікаве

Загрузка...